Przejdź do treści strony WCAG

Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie pn."Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice"

Zgodnie z art. 67 ust. 13 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579), informuję o nieudzieleniu zamówienia na zadanie: "Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice".

Treść informacji: PDFInformacja z dnia 11.09.2018 r. o nieudzieleniu zamówienia.pdf