Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie

 

RODZAJ:

Gmina miejsko - wiejska

 POWIAT:

Opolski

 MIASTO:

Prószków

 WOJEWÓDZTWO:

opolskie

 ADRES:

Ul. Opolska 17

 KOD:

46-060

 MIEJSCOWOŚĆ:

Prószków

 KONTAKT:

Tel.: +48 77 40 13 700

 

Fax.: +48 77 40 13 711

 

e-mail:  ug@proszkow.pl

 WWW

www.proszkow.pl

Dane do Faktur:

Gmina Prószków

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

NIP: 9910284648

 LICZBA LUDNOŚCI:

8 785

 LICZBA RADNYCH:

15

 BURMISTRZ:

Krzysztof Cebula

 NUMERY KONT
 BANKOWYCH:

konto podstawowe Urzędu:

36 8883 1031 2004 0000 1023 0002 

 

konto do wnoszenia opłat za udostępnienie danych osobowych:

40 8883 1031 2002 2000 1023 0020

 

konto do wnoszenia opłaty skarbowej:

36 8883 1031 2004 0000 1023 0002

INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.u. nr 209, poz. 124) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Prószkowie: faxem nr 774013711 lub telefonicznie pod nr 774013700 oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@proszkow.pl

SKARGI I WNIOSKI Burmistrz albo Zastępca Burmistrza lub Sekretarz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.