Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwały przyjęte na sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 grudnia 2010 r.

 

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PDFUchwała nr IV-12-2010.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2011.

PDFUchwała nr IV-13-2010.pdf

Uchwała w sprawie poparcia budowy zbiornika "Racibórz Dolny", zbiornika zapasowego "Kotlarnia" oraz przyspieszenia prac z tym związanych. 

PDFUchwała nr IV-14-2010.pdf

Uchwała w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do sporządzenia spisów inwentaryzacyjnych mienia.

PDFUchwała nr IV-15-2010.pdf

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

PDFUchwała nr IV-16-2010.pdf

 Uchwała w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

PDFUchwała nr IV-17-2010.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości.

PDFUchwała nr IV-18-2010.pdf

 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr IV-19-2010.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miejskiej.

PDFUchwała nr IV-20-2010.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diety i zwrotu kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.

PDFUchwała nr IV-21-2010.pdf

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XLV/399/2010 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.

PDFUchwała nr IV-22-2010.pdf

Uchwała w sprawie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska wraz z aktualizacją gminnego planu gospodarki odpadami.

PDFUchwała nr IV-23-2010.pdf

PDFAPOS_Proszkow.pdf

PDFAPGO_ Gmina_Proszkow.pdf

Uchwała w sprawie zmian w budżcie gminy na rok 2010.

PDFUchwała nr IV-24-2010.pdf

Uchwała w sprawie nie wygasania wydatków w roku 2010.

PDFUchwała nr IV-25-2010.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie Gminy Prószków na rok 2011. 

PDFUchwała nr IV-26-2010.pdf

Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmiany planu odnowy miejscowości Prószków.

PDFUchwała nr IV-27-2010.pdf

PDFPlan Odnowy Prószków cz1.pdf

PDFPlan Odnowy Prószków cz2.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Prószkowie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dorota Galus
Data wytworzenia: 29.12.2010

 

Metryczka
  • opublikowano:
    13-01-2011 14:45
    przez: Katarzyna Szylar
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl