Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Prószków.

Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez Radę Miejską w Prószkowie.

 

Lp. Zabytek Dane wnioskodawcy Zadanie objęte dotacją Wysokość przyznanej dotacji (zł) Nr uchwały przyznającej dotację
1 Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich Prace konserwatorskie przy polichromii ściennej, gotyckiej i renesansowej na ścianach i łuku tęczowym w dawnym prezbiterium kościoła 17 000,00

XLIII/381/2010

z dnia 29 lipca 2010 r.

2 Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich Prace konserwatorskie przy dawnym ołtarzu głównym p.w. Matki Boskiej z obrazem "Święta Rodzina", znajdującym się w budynku kościoła. 30 000,00

XXII/174/2012

z dnia 29 listopada 2012 r.

3 Kościół pw. Św. Jerzego w Prószkowie

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jerzego w Prószkowie

ul. A. Zawadzkiego 19

Roboty budowlane przy wymianie pokrycia dachówkowego wraz ze zniszczonymi elementami więźby dachowej i rynnami na trzech przybudówkach kościoła 47 815,46

XXXIV/259/2013

z dnia 28 listopada 2013 r.

4 Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach Wielkich Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu substancji zabytku poprzez przeprowadzenie remontu istniejącej instalacji grzewczej w zakresie modernizacji urządzenia powietrznego (pieca) znajdującego się w kotłowni Kościoła.  10 000,00

XXXIII/297/2017

z dnia 30 listopada 2017 r.

5 Kościół pw. św. Jerzego w Prószkowie

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Św. Jerzego w Prószkowie

ul. A. Zawadzkiego 1

Prace restauratorskie oraz roboty budowlane dot. odwilgocenia murów kościoła pw. św. Jerzego w Prószkowie wraz ze skotwieniem rozszczelaniającego się muru kościoła 60 000,00

XXXVIII/354/2018

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

6 Kościół pw. Trójcy św. w Boguszycach

Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Trójcy Św. w Boguszycach, ul. Jana Pawła II nr 1

 

Prace budowlane, konserwatorskie oraz roboty budowlane przy konserwacji i restauracji płaskorzeźby Ogrójec, portalu wejścia głównego wraz z rekonstrukcją historycznej polichromii portalu oraz drzwiach wejściowych Kościoła 50 000,00 XL/373/2018
7 Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela, ul. Opolska 37  46-061 Zimnice Wielkie Prace konserwatorskie polegające na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy rzeźbie
drewnianej - Krucyfiksie, umiejscowionej w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela w Zimnicach
Wielkich.
2) Prace konserwatorskie polegające na wykonaniu pełnej konserwacji technicznej i estetycznej przy obrazie
olejnym na płótnie - Św. Anna z Marią, z ołtarza bocznego pw. Św. Anny, z kościoła parafialnego pw. św. Jana
Chrzciciela w Zimnicach Wielkich.
21 337,90 XXVII/190/2020 z dnia 30.10.2020 r.