Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".

Burmistrz Prószkowa ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie:

"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków".

Nr ogłoszenia BZP: 576259-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

Nr ogłoszenia o zmianie ogłoszenia BZP: 500158991-N-2018 z dnia 09.07.2018 r.

Uwaga: zmiana terminu składania ofert w postępowaniu na dzień 12 lipca 2018 r. do godz. 10.00.

- Dokumentacja przetargowa:

PDFZawiadomienie z dnia 12 lipca 2018 r. o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFOgłoszenie z dnia 9 lipca 2018 r. o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFModyfikacja z dnia 9 lipca 2018 r..pdf
DOCXOgłoszenie o zamówieniu nr 576259.docx
DOCXSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.docx
DOCXWzór umowy - Zał.. Nr 2 do SIWZ.docx
DOCXZal. Nr 3 do SIWZ - Wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx
DOCXZal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu.docx
DOCXZal. Nr 6 do SIWZ - Wzor informacji, że wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXZal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych.docx
DOCXZal. Nr 8 do SIWZ - Wzór wykazu usług.docx
DOCXZal. Nr 9 do SIWZ - Wzor wykazu osob.docx
 

- Dokumentacja przetargowa - techniczna:

Dokumentacja geologiczna.pdf
Opis techniczny.pdf
Plan zagospodarowania 1.pdf
Plan zagospodarowania 2.pdf
Plan zagospodarowania 3.pdf
Prószków - scieżka rowerowa 2018 PRZEDMIAR.pdf
przekroje normalne.pdf
przekrój A-A.pdf
Uzgodnienia przyłączenia do sieci dystrybucyjnej energetycznej - odcinek linii z latarnią doswietlającą .pdf
Warunki przyłaczenia do sieci energetycznej .pdf
Zaopiniowanie PFU - Wojewódzki Konserwator Zabytków .pdf
Zaopiniowanie PFU - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  21-06-2018
  przez: Katarzyna Szylar
 • opublikowano:
  21-06-2018 12:22
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  12-07-2018 15:27
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 1031
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl