Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Prószkowa

Krzysztof Cebula

nr tel. : 77 40 13 700

 

Kompetencje ustawowe Burmistrza Prószkowa:

  1. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi gminy.
  2. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego oraz czynności pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
  3. W przypadku nieobecności Burmistrza obowiązki kierownika Urzędu pełni wyznaczony przez niego Zastępca Burmistrza.
  4. Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Może upoważnić swoich Zastępców lub innych pracowników Urzędu do wydawania tych decyzji w jego imieniu.
  5. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy swojego Zastępcy, Sekretarza gminy, Skarbnika gminy i kierowników komórek organizacyjnych.