Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze

logo - kwiecień 2018.png

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie przystępuje do realizacji projektu pn. ,, Bliżej rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej -II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja Społeczna , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, jako partner Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu. Celem projektu jest min. wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych, które pozwolą wyeliminować dysfunkcje w/w grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. Realizacja projektu umożliwi świadczenie usług dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze przez asystenta rodziny poprzez podnoszenie umiejętności wychowawczych rodzin.

W związku z powyższym zapraszam do składania ofert na w/w stanowisko.

 

załączniki:

DOCXogłoszenie nabor asystent II.docx">- Ogłoszenie o naborze- asystent rodziny     

- Oświadczenie      

- kwestionariusz osobowy    

PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko asystenta rodziny ogłoszonego w dniu 9 maja 2018 r. .pdf">- wyniki naboru
 

Metryczka
 • wytworzono:
  09-05-2018
  przez: Małgorzata Chrynus
 • opublikowano:
  09-05-2018 12:19
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  21-05-2018 13:13
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie
  odwiedzin: 2111
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl