Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017

1.Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Prószków za 2017 rok:

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017.pdf

2. Sprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2017:

PDFZestawienie zmian w funduszu jednostki za 2017 r..pdf
PDFRachunek zysków i strat za 2017 r..pdf
PDFBilans z wykonania budżetu za 2017 r..pdf
PDFBilans jednostki za 2017 r..pdf

3. Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. sprawozdania Burmistrza Prószkowa z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

PDFOpinia RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017 .pdf