Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - mpzp wsi Górki

Burmistrz Prószkowa

46-060 Prószków

ul. Opolska 17

 

Prószków, 12-04-2018

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu dokumentu: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki przyjętego uchwałą Nr XXXVI/326/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 lutego 2018 r.

 

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków.

 

                                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                                                              /-/

                                                                                                                                       Róża Malik

Metryczka
 • wytworzono:
  12-04-2018
  przez: Beata Białek
 • opublikowano:
  12-04-2018 15:20
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 1051
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl