Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do samorządu terytorialnego 2018

https://bip.proszkow.pl/download/attachment/7911/uchwala-nr-xlii-382-2018.pdfhttps://bip.proszkow.pl/download/attachment/7911/uchwala-nr-xlii-382-2018.pdf


Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
odbędą się w dniu 21 października 2018 r.


Głosujemy w godzinach od 7.00 do 21.00.

W dniu 14 sierpnia 2018 r. Prezes Rady Ministrów zarządził wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyznaczając ich termin na dzień 21 października 2018 r.


PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

DELEGATURA KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W OPOLU


Informacje o uprawnieniach wyborców:

- niepełnosprawnych

- o upływie terminów dla wyborców niepełnosprawnych

- warunkach udziału w wyborach obywateli RP

- warunkach udziału w wyborach obywateli UE


  1. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  2. Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

    Uchwała nr XXXVII-338-2018.pdf

  3. Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

    Uchwała nr XXXVII-339-2018.pdf

  4. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20.08.2018.pdf (64,93KB)

  5. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu w wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego.pdf (46,56KB)                                                                  

  6. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej odbywającej się przed wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.

          PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20.08.2018r..pdf (49,20KB)

        7. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 11 września 2018 r.

           PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 11 września 2018.pdf (66,54KB)

        8.Informacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego

           PDFDyżury Urzędnika Wyborczego.pdf (23,48KB)

        9. UCHWAŁA NR XLII/382/2018 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE z dnia 14 września 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu

            głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

      10. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 18 września 2018 r. w sprawie dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Prószkowie

           PDFObwieszczenie.pdf (44,23KB)

      11. Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

           PDFObwieszczenie z dnia 19.08.2018r..pdf (145,24KB)

     12. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej o zmianie składu Miejskiej Komisji Wyborczej

          PDFInformacja.pdf (65,81KB)

     13. Informacja dotycząca dyżurów Urzędnika Wyborczego

           PDFDyżury Urzędnik Wyborczy.pdf (20,66KB)

    14. Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 24 września 2018 r. w sprawie możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

          PDFInformacja Prószków.pdf (370,88KB)

    15. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.

         PDFObwieszczenie Okręg nr 7.pdf (39,01KB)

    16.  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9.

         PDFObwieszczenie Okręg nr 9.pdf (39,52KB)

    17.  Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15.

          PDFObwieszczenie Okręg 15.pdf (39,14KB)

    18. Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie w sprawie publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych w  wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

          PDFInformacja Miejskiej Komisji Wyborczej z dn. 28.09.2018r..pdf (22,21KB)

    19. Postawienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prószków.

       PDFGmina_Proszkow_obwody_postanowienie_20181008_1035.pdf (98,59KB)

    20. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na       radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

          PDFObwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 1 października 2018 r. - listy kandydatów.pdf (386,15KB)

    21. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach na Burmistrza Prószkowa zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

         PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza.pdf (35,46KB)

    22. Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Prószkowie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Prószkowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

        PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.pdf (140,85KB)

    23. Informacja Urzędnika Wyborczego dotycząca pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych.

        PDFInformacja OKW.pdf (37,29KB)

    24. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania nr 7 w Gminie Prószków

       PDFPostanowienie w spr zmiany w składzie OKW nr 7 w Prószkowie.pdf (237,84KB)

   25. Informacja Urzędnika Wyborczego dotycząca terminów szkoleń obwodowych komisji wyborczych.

        PDFInformacja dotycząca szkoleń OKW.pdf (46,44KB)

   26. OKW ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - wytyczne oraz regulamin

        PDFRegulamin.pdf (211,44KB)

        DOCXUchwała PKW - Wytyczne obwodowe ds. przeprowadzenia głosowania.docx (75,60KB)

   27. OKW ds. ustalenia wyników głosowania - wytyczne oraz regulamin

       PDFRegulamin.pdf (211,44KB)

       DOCXUchwała PKW - Wytyczne obwodowe ustalenie wyników - tekst ujednolicony.docx (80,53KB)

   28. Informacja dotycząca dyżurów urzędnika wyborczego w okresie od 15.10.2018 do 18.10.2018r.

        PDFharmonogram dyżurów.pdf (40,59KB)

   29. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji    

      Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania nr 4 w Gminie Prószków

      PDFZmiana OKW nr 4 Prószków.pdf (232,51KB)

   30. Protokół z wyborów Burmistrza Prószkowa.

       PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Prószkowa.pdf (65,22KB)

   31. Protokół z głosowania na radnych Rady Miejskiej w Prószkowie.

        PDFProtokół z wyborów do Rady Miejskiej w Prószkowie.pdf (70,74KB)

   32. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego

        DOCXRADA Prószków.docx (23,94KB)

  33. Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego

         DOCXWBP Prószków.docx (18,94KB)