Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o przedłożeniu do uzgodnienia  projektu  decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2.2017.GP dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 3 x Xruhakxs 1x 120 relacji stacja transformatorowa „Górki Stawowa 2” – „Chrząszczyce Leśna” realizowana w ramach zadania „Wykonanie powiązania linii 15 kV 234/00 GPZ Sudecka – Wójtowa Wieś z linią 215/00 Boguszyce – Prószków”, na działkach o numerach ewidencyjnych: 280/63, 278/63, 74/1 k.m.3 obręb Górki, 547/213 k.m.2 obręb Chrząszczyce.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. .pdf