Przejdź do treści strony WCAG

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.

Burmistrz Prószkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku.

 

Treść ogłoszenia: PDFZarządzenie nr RO.0050.573.2017.BP.pdf

 

Wzór oferty:

- PDFwzor-oferty-pdf.pdf

- DOCwzor-oferty-formularz.doc

 

Wyniki konkursu: PDFZarządzenie nr RO.0050.600.2018.KRO.pdf

 

Podmioty, których oferty wybrane zostały do realizacji zadań własnych Gminy Prószków w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku proszone są o przesyłanie zaktualizowanej kalkulacji kosztów realizacji zadania, dostosowanej do przyznanych środków na następujący adres mailowy: .