Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność na terenie gminy Prószków na rok 2018.

Treść ogłoszenia:PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie konsultacji na rok 2018.pdf

Protokół z wyników konsultacji: PDFProtokół z konsultacji Programu Współpracy na rok 2018.pdf