Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"

Ochotnicza Straż Pożarna w Źlinicach - Boguszycach ogłasza II przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach.

Nr ogłoszenia w BZP: 589369-N-2017 z dnia 2017-09-20 r.

Dokumentacja przetargowa:

PDFOgłoszenie nr 589369.pdf

PDFPismo z dnia 25 września 2017 r. w sprawie odpowiedzi na pytania wykonawców.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert 28_09_2017.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 29_09_2017.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 16-10-2017 r..pdf
 

Wersja edytowalna Word (doc):

DOCXspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.docx
DOCzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.doc
DOCXzalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-techniczna-samochodu.docx
DOCzalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia i spełnienia wrunków.doc
DOCzalacznik-nr-4-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.doc
DOCXzalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy.docx
 

Wersja pdf:

PDFspecyfikacja-istotnych-warunkow-zamowienia.pdf
PDFzalacznik-nr-1-do-siwz-formularz-ofertowy.pdf
PDFzalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-techniczna-samochodu.pdf
PDFzalacznik-nr-3-do-siwz-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia i spełnienia wrunków.pdf
PDFzalacznik-nr-4-do-siwz-oswiadczenie-grupa-kapitalowa.pdf
PDFzalacznik-nr-5-do-siwz-wzor-umowy.pdf
 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-09-2017
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  20-09-2017 16:16
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  17-10-2017 08:51
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 1952
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl