Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.

Nr uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie

Z dnia

w sprawie

ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego

Uchwała Nr XXVI/201/2017 z dnia 24 lutego 2017 r.

określenia wysokości stawek opłat za usuniecie drzew lub krzewów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.743
Ogłoszony: 09.03.2017

Uchwała Nr XXVI/203/2017  dnia 24 lutego 2017 r. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków” w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.744
Ogłoszony: 09.03.2017

Uchwała Nr XXVI/204/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów na terenie gminy Prószków oraz określenia granic ich obwodów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.705
Ogłoszony: 07.03.2017

Uchwała Nr XXVI/205/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia granic ich obwodów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.706
Ogłoszony: 07.03.2017

Uchwała Nr XXVI/206/2017  z dnia 24 lutego 2017 r. zmiany uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.707
Ogłoszony: 07.03.2017

Uchwała Nr XXVI/207/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.708
Ogłoszony: 07.03.2017

Uchwała Nr XXVI/208/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkół oraz określenie liczby punktów i  dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.709
Ogłoszony: 07.03.2017

Uchwała Nr XXVII/231/2017 z dnia 31 marca 2017 r. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1314
Ogłoszony: 25.04.2017

Uchwała Nr XXVII/232/2017 z dnia 31 marca 2017 r. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1210
Ogłoszony: 12.04.2017

Uchwała Nr XXVIII/240/2017 z dnia 26 maja 2017 r. zmiany Uchwały nr XXVI/203/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków” w 2017 roku

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1591
Ogłoszony: 06.06.2017

Uchwała Nr XXIX/245/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. uchylenia uchwały nr XXVI/201/2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017 r. dotyczącej ustalania stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1917
Ogłoszony: 10.07.2017

Uchwała Nr XXIX/246/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.1918
Ogłoszony: 10.07.2017
Uchwała Nr XXX/252/2017  z dnia 22 września 2017 r. zmiany nazwy ulicy „gen. Zawadzkiego” oraz ulicy „Krasickiego” znajdujących się na terenie miasta Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.2379
Ogłoszony: 02.10.2017

Uchwała Nr XXX/253/2017 z dnia 22 września 2017 r. nadania nazwy drogom wewnętrznym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.2380
Ogłoszony: 02.10.2017

Uchwała Nr XXX/259/2017 z dnia 22 września 2017 r. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.2381
Ogłoszony: 02.10.2017

Uchwała Nr XXXI/281/2017 z dnia 20 października 2017 r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.2815
Ogłoszony: 13.11.2017

Uchwała Nr XXXII/291/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. określenia wzorów formularzy w podatku od nieruchomości

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.2872
Ogłoszony: 23.11.2017

Uchwała Nr XXXII/292/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. określenia wzorów formularzy w podatku leśnym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.2873
Ogłoszony: 23.11.2017

Uchwała Nr XXXII/293/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. określenia wzorów formularzy w podatku rolnym

DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2017.2874
Ogłoszony: 23.11.2017