Przejdź do treści strony

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Prószkowa

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 353, ze zm.) zawiadamiam o przyjęciu uchwałą Nr XXII/169/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 października 2016r. dokumentu:  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.

 

Informuję, że z treścią ww. dokumentów oraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w godzinach pracy Urzędu.

 Burmistrz

     /-/

Róża Malik

Metryczka
 • wytworzono:
  09-12-2016
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  09-12-2016 13:35
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 2625
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl