Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I".

 

Uwaga: Zmian terminu składania ofert na 22 lipca 2016 r. do godz. 10.00 !

 

Numer ogłoszenia w BZP: 117697 - 2016 ; data zamieszczenia: 04.07.2016  r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 141453 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

DOCXogłoszenie o zamówieniu.docx (26,13KB)
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górki, ul. Kwiatowa - etap I.pdf (377,06KB)
DOCXFormularze Ofertowe.docx (30,96KB)
PDFWzór umowy , Górki ul. Kwiatowa etap I.pdf (483,85KB)

- modyfikacja SIWZ z dnia 18 lipca 2016 r.

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx (15,47KB)
PDFPismo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ.pdf (555,51KB)
PDFprzedmiar robót asfalt uzupełnienie branża drogowa.pdf (58,35KB)
 

PDFInformacja z dnia 29 lipca 2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (383,09KB)
 

2.Dokumentacja techniczna:

- przedmiary robót:

PDFprzedmiar robót BRANŻA DROGOWA I ETAP.pdf (53,24KB)
PDFprzedmiar 2016 I etap Budowa oświetlenia (etap I) i przebudowa sieci energetycznej.pdf (94,08KB)
PDFPrzedmiar robot branza sanitarna etap I 2016.pdf (1,14MB)
 

- branża drogowa:

PDFSTWiOR część branża drogowa.pdf (1,02MB)
PDFSTWiOR część branża zieleń.pdf (43,45KB)
PDFSTWiOR częśći branża sanitarna.pdf (43,04KB)
PDFZałącznik graficzny - I ETAP.pdf (939,18KB)
 

Projekt budowlany:

PDF10. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1a.pdf (1,44MB)
PDF11. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1b.pdf (1,51MB)
PDF12. Profil podłużny odcinek A-C.pdf (388,38KB)
PDF13. Profil podłużny odcinek D-B.pdf (316,37KB)
PDF15. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 4.pdf (986,41KB)
PDF16. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 5.pdf (568,34KB)
PDF17. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 6.pdf (483,05KB)
PDF18. Barierka zabezpieczająca - rys. nr 7.pdf (175,23KB)
PDF19. Bariera ochronna - rys. nr 8.pdf (1,86MB)
PDF20. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 9.pdf (449,25KB)
PDF21. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 10.pdf (688,99KB)
PDF22. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 11.pdf (1,04MB)
PDF8. Metryka.pdf (80,84KB)
PDF9. Opis techniczny.pdf (86,78KB)
 

Projekt wykonawczy:

PDF1. Metryka.pdf (81,28KB)
PDF10. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 4.pdf (985,58KB)
PDF11. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 5.pdf (567,47KB)
PDF12. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 6.pdf (481,46KB)
PDF13. Barierka zabezpieczająca - rys. nr 7.pdf (173,62KB)
PDF14. Bariera ochronna - rys. nr 8.pdf (837,87KB)
PDF15. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 9.pdf (448,28KB)
PDF16. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 10.pdf (687,30KB)
PDF17. Przekroje przepustu - rys. nr 11.pdf (485,89KB)
PDF2. Strona uzgodnienia.pdf (13,58KB)
PDF3. Opis techniczny.pdf (86,83KB)
PDF4. Informacja BIOZ.pdf (83,95KB)
PDF5. Plan orientacyjny.pdf (356,36KB)
PDF6. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1a.pdf (1,44MB)
PDF7. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1b.pdf (1,51MB)
PDF8. Profil podłużny odcinek A-C - rys. nr 2.pdf (196,05KB)
PDF9. Profil podłużny odcinek A-C - rys. nr 3.pdf (135,01KB)
 

- branża elektryczna:

PDFPB_opis_technicznyPW_.pdf (132,91KB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu 1.pdf (2,35MB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu 2.pdf (2,40MB)
PDFSCHEMAT_osw.pdf (594,06KB)
PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf (83,80KB)
PDFZNN.pdf (97,88KB)

- branża sanitarna:

PDFSTWiOR.pdf (670,22KB)
 

Projekt budowlany:

PDFPB Górki opis techniczny sanitarna.pdf (106,25KB)
PDFRys. nr S.1. Mapa poglądowa.pdf (730,77KB)
PDFRys. nr S.2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf (2,24MB)
PDFRys. nr S.3. Profile podłużne kolektorów deszczowych.pdf (333,38KB)
PDFSpis rysunków.pdf (7,70KB)
 

Projekt wykonawczy:

PDFMetryka.pdf (75,95KB)
PDFPW Górki opis techniczny sanitarna.pdf (85,98KB)
PDFRys. nr S.1. Mapa poglądowa.pdf (730,77KB)
PDFRys. nr S.2. Projekt zagospodarowania terenu.pdf (2,24MB)
PDFRys. nr S.3. Profile podłużne kolektorów deszczowych.pdf (333,38KB)
PDFRys. nr S.4. Studnia rewizyjna.pdf (179,13KB)
PDFRys. nr S.5. Studnia inspekcyjna.pdf (121,84KB)
PDFRys. nr S.6. Studzienka wpustowa z osadnikiem.pdf (168,90KB)
PDFRys. nr S.7. Budowla wylotowa WL-1.pdf (193,29KB)
PDFSpis rysunków.pdf (7,92KB)
 

- branża zieleń

PDFInwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka istniejącym drzewostanem.pdf (6,20MB)