Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I

Burmistrz Prószkowa ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I".

 

Uwaga: Zmian terminu składania ofert na 22 lipca 2016 r. do godz. 10.00 !

 

Numer ogłoszenia w BZP: 117697 - 2016 ; data zamieszczenia: 04.07.2016  r.

Numer ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: 141453 - 2016; data zamieszczenia: 18.07.2016 r.

1.Dokumentacja przetargowa:

DOCXogłoszenie o zamówieniu.docx
PDFSPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Górki, ul. Kwiatowa - etap I.pdf
DOCXFormularze Ofertowe.docx
PDFWzór umowy , Górki ul. Kwiatowa etap I.pdf

- modyfikacja SIWZ z dnia 18 lipca 2016 r.

DOCXOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.docx
PDFPismo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie odpowiedzi na zapytania wykonawców oraz modyfikacji SIWZ.pdf
PDFprzedmiar robót asfalt uzupełnienie branża drogowa.pdf
 

PDFInformacja z dnia 29 lipca 2016 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf
 

2.Dokumentacja techniczna:

- przedmiary robót:

PDFprzedmiar robót BRANŻA DROGOWA I ETAP.pdf
PDFprzedmiar 2016 I etap Budowa oświetlenia (etap I) i przebudowa sieci energetycznej.pdf
PDFPrzedmiar robot branza sanitarna etap I 2016.pdf
 

- branża drogowa:

PDFSTWiOR część branża drogowa.pdf
PDFSTWiOR część branża zieleń.pdf
PDFSTWiOR częśći branża sanitarna.pdf
PDFZałącznik graficzny - I ETAP.pdf
 

Projekt budowlany:

PDF10. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1a.pdf
PDF11. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1b.pdf
PDF12. Profil podłużny odcinek A-C.pdf
PDF13. Profil podłużny odcinek D-B.pdf
PDF15. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 4.pdf
PDF16. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 5.pdf
PDF17. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 6.pdf
PDF18. Barierka zabezpieczająca - rys. nr 7.pdf
PDF19. Bariera ochronna - rys. nr 8.pdf
PDF20. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 9.pdf
PDF21. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 10.pdf
PDF22. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 11.pdf
PDF8. Metryka.pdf
PDF9. Opis techniczny.pdf
 

Projekt wykonawczy:

PDF1. Metryka.pdf
PDF10. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 4.pdf
PDF11. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 5.pdf
PDF12. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 6.pdf
PDF13. Barierka zabezpieczająca - rys. nr 7.pdf
PDF14. Bariera ochronna - rys. nr 8.pdf
PDF15. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 9.pdf
PDF16. Przekroje i szczegóły konstrukcyjne - rys. nr 10.pdf
PDF17. Przekroje przepustu - rys. nr 11.pdf
PDF2. Strona uzgodnienia.pdf
PDF3. Opis techniczny.pdf
PDF4. Informacja BIOZ.pdf
PDF5. Plan orientacyjny.pdf
PDF6. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1a.pdf
PDF7. Projekt zagospodarowania terenu - rys. nr 1b.pdf
PDF8. Profil podłużny odcinek A-C - rys. nr 2.pdf
PDF9. Profil podłużny odcinek A-C - rys. nr 3.pdf
 

- branża elektryczna:

PDFPB_opis_technicznyPW_.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu 1.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu 2.pdf
PDFSCHEMAT_osw .pdf
PDFSZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.pdf
PDFZNN .pdf

- branża sanitarna:

PDFSTWiOR.pdf
 

Projekt budowlany:

PDFPB Górki opis techniczny sanitarna.pdf
PDFRys. nr S.1. Mapa poglądowa.pdf
PDFRys. nr S.2. Projekt zagospodarowania terenu .pdf
PDFRys. nr S.3. Profile podłużne kolektorów deszczowych.pdf
PDFSpis rysunków.pdf
 

Projekt wykonawczy:

PDFMetryka.pdf
PDFPW Górki opis techniczny sanitarna.pdf
PDFRys. nr S.1. Mapa poglądowa.pdf
PDFRys. nr S.2. Projekt zagospodarowania terenu .pdf
PDFRys. nr S.3. Profile podłużne kolektorów deszczowych.pdf
PDFRys. nr S.4. Studnia rewizyjna.pdf
PDFRys. nr S.5. Studnia inspekcyjna.pdf
PDFRys. nr S.6. Studzienka wpustowa z osadnikiem.pdf
PDFRys. nr S.7. Budowla wylotowa WL-1.pdf
PDFSpis rysunków.pdf
 

- branża zieleń

PDFInwentaryzacja dendrologiczna i gospodarka istniejącym drzewostanem.pdf