Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. obwieszczenie o wydanej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV do zasilania budynku handlowego DINO POLSKA S.A., na dz. nr 172/56 k.m.2 i nr 714/1 k.m.3 obręb Zimnice Wielkie (RI.6733.1.3.2022.GP)
  Data utworzenia: 04-05-2022 15:48
 2. obwieszczenie o wydanej decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 63PE do 0,5 MPa, na dz. nr 212/1, 255/1, 192/1, 191/1, 336/1, k.m. 1, obręb Górki, gmina Prószków (RI.6733.1.2.2022.GP)
  Data utworzenia: 04-05-2022 15:43
 3. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Boguszycach
  Data modyfikacji: 04-05-2022 14:26
 4. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej
  Data utworzenia: 04-05-2022 14:26
 5. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Pisarzy Śląskich w Złotnikach
  Data modyfikacji: 04-05-2022 14:13
 6. obwieszczenie informujące o wydaniu decyzji oraz udostępniające treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego elementów betonowych wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą” (RI.6220.9.2020.OŚ)
  Data utworzenia: 27-04-2022 15:10
 7. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - ESPAR 50+
  Data modyfikacji: 27-04-2022 12:49
 8. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestycyjnego
  Data modyfikacji: 26-04-2022 07:28
 9. obwieszcznie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przęsła linii napowietrznej średniego napięcia 15kV i przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania budynku inwentarskiego, na terenie dz. nr 837/202, 549/202, 783/182, 781/200, 780/200 k.m.1 obręb Jaśkowice (RI.6733.1.7.2022.GP)
  Data utworzenia: 22-04-2022 12:44
 10. Zarządzenie Nr RO.0050.710.2022.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2022 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Data utworzenia: 21-04-2022 15:58