Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek RAM sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiornika retencyjno- wyrównawczego nr 2 wraz z przepompownią wód dla osiedla mieszkaniowego „Osiedle Górki” – działki nr 337/1 i 338/1”. Realizację inwestycji planuje się na działkach nr 337/1 i 338/1 k. m. 1 obręb Górki (RI.6220.8.2023.OŚ)
  Data modyfikacji: 16-10-2023 14:53
 2. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023 r.
  Data modyfikacji: 14-10-2023 13:46
 3. Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2024
  Data modyfikacji: 10-10-2023 13:04
 4. Zawiadomienie-obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działki 161/2 w Ligocie Prószkowskiej” oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia (RI.6220.2.2023.OŚ)
  Data modyfikacji: 10-10-2023 12:13
 5. Zapytanie ofertowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki - Chrząszczyce (RI.7010.6.2023.KRI)
  Data modyfikacji: 09-10-2023 13:40
 6. „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Prószków” (RI.7031.15.2023.DE)
  Data modyfikacji: 06-10-2023 12:12
 7. Zawiadomienie-obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowaniapn.: „Rozbudowa obiektu hotelowego ARKAS w Prószkowie” (inwestycja jest planowana na działkach ewidencyjnych nr 962/8, 963/2, 944/1, 152/27, k. m. 7 obręb Prószków) oraz o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia (RI.6220.3.2023.OŚ)
  Data modyfikacji: 27-09-2023 15:01
 8. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Prószków i planu kontroli na 2023 r. (RO.0050.977.2023.KRO)
  Data modyfikacji: 27-09-2023 12:42
 9. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (RI.6721.3.2022.GP)
  Data modyfikacji: 21-09-2023 09:52
 10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr RI.6220.6.2023.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Wykonanie ujęcia wody podziemnej z utworów triasowych – studni wierconej S-4 dla potrzeb wodociągu komunalnego w Źlinicach.” Realizację inwestycji planuje się na działce nr 254/23 k. m. 1 obręb Zimnice Małe (RI.6220.6.2023.OŚ)
  Data modyfikacji: 21-09-2023 09:08