Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 29.07.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji drogowej pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe" znak GL.ZUZ.3.4210.214.2022.MN
  Data utworzenia: 02-08-2022 14:03
 2. Zapytanie ofertowe - Badania monitoringowe zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych (RI.6324.4.2022.OŚ)
  Data utworzenia: 01-08-2022 11:48
 3. obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 lipca 2022 roku decyzji nr RI.6733.1.7.2022.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przęsła linii napowietrznej średniego napięcia 15kV i przyłącza kablowego niskiego napięcia 0,4kV wraz ze słupową stacją transformatorową 15/0,4kV do zasilania budynku inwentarskiego, na terenie dz. nr 837/202, 549/202, 783/182, 781/200, 780/200 k.m.1 obręb Jaśkowice (RI.6733.1.7.2022.GP)
  Data utworzenia: 27-07-2022 15:45
 4. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za II kwartał 2022 r.
  Data utworzenia: 26-07-2022 12:01
 5. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów niezurbanizowanych wsi Złotniki” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Data utworzenia: 21-07-2022 12:24
 6. Zawiadomienie o XLVII, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lipca 2022 r.
  Data utworzenia: 19-07-2022 15:21
 7. Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodno-prawnych w związku z inwestycją "Budowa osiedla mieszkaniowego Górki, g. Prószków, pow. opolski
  Data utworzenia: 19-07-2022 09:32
 8. Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kablowej SN wraz ze złączem ZK SN, na dz. nr 319/5 k.m.1 obręb Zimnice Małe.
  Data utworzenia: 18-07-2022 14:44
 9. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie (powtórzenie)
  Data modyfikacji: 14-07-2022 12:30
 10. Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego i niskiego napięcia 0,4kV wraz z słupową stacją transformatorową do zasilania zespołu 15 budynków jednorodzinnych, na dz. nr 624/251, 671/235, 667/235 k.m.2 obręb Chrząszczyce (RI.6733.1.6.2022.GP)
  Data utworzenia: 13-07-2022 15:01