Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 10-05-2022 14:58
 2. obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o przystąiniu do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów w fabryce mebli FADOME w Złotnikach, gmina Prószków (RI.6220.4.2021.OŚ)
  Data utworzenia: 10-05-2022 14:41
 3. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Data modyfikacji: 10-05-2022 14:26
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków w 2021 r.
  Data utworzenia: 10-05-2022 14:06
 5. obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie (dla części ulicy Opolskiej) - RI.6722.5.2021.GP
  Data modyfikacji: 10-05-2022 08:35
 6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe
  Data utworzenia: 05-05-2022 13:35
 7. Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w ramach realizacji inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Pomologia-Prószków" znak GL.ZUZ.3.4210.102.2022.MN
  Data utworzenia: 05-05-2022 13:18
 8. obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i o przystąiniu do procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Prószkowie.”, dz.1110/3 k.m. 8 obręb Prószków (RI.6220.8.2021.OŚ)
  Data utworzenia: 05-05-2022 12:16
 9. zawiadomienie-obwieszczenie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnieniu warunków z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na Rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Prószkowie.”, planowanego do realizacji na działce nr 1110/3 k.m. 8 obręb Prószków (RI.6220.8.2021.OŚ)
  Data utworzenia: 05-05-2022 12:08
 10. obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (RI.6721.1.2018.GP)
  Data modyfikacji: 05-05-2022 09:53