Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km”
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:13
 2. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków”
  Data modyfikacji: 30-06-2020 14:43
 3. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie".
  Data modyfikacji: 30-06-2020 14:41
 4. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”
  Data modyfikacji: 25-06-2020 16:44
 5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28 czerwiec 2020 r.
  Data modyfikacji: 25-06-2020 13:02
 6. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (RI.6733.1.2.2020.GP)
  Data utworzenia: 22-06-2020 14:25
 7. Wykonanie kanalizacji deszczowej, ciągów drenarskich oraz otwartych zbiorników retencyjnych dla potrzeb odwodnienia terenu osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych obręb Górki, gmina Prószków (RI.6733.1.2.2020.GP)
  Data utworzenia: 22-06-2020 14:22
 8. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2019 petycjach
  Data modyfikacji: 22-06-2020 09:16
 9. Petycje 2019
  Data modyfikacji: 22-06-2020 08:57
 10. II Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Prószków
  Data modyfikacji: 19-06-2020 21:08