Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Data modyfikacji: 12-09-2022 13:53
 2. Zapytanie ofertowe dot. Wymiana źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej w gminie Prószków – Wymiana ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Górkach
  Data modyfikacji: 09-09-2022 10:50
 3. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jaśkowice
  Data modyfikacji: 09-09-2022 10:08
 4. Zmieniony wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – zarządzenie 779
  Data utworzenia: 31-08-2022 14:03
 5. obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. decyzji nr RI.6733.1.9.2022.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, na dz. nr 170, 477/171, 546/168 k.m.2 obręb Górki
  Data utworzenia: 30-08-2022 14:53
 6. Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 24.08.2022 r. o zakończeniu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla inwestycji drogowej pn. "Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i 429 w m. Zimnice Małe" znak GL.ZUZ.3.4210.214.2022.MN
  Data utworzenia: 24-08-2022 15:43
 7. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy (RG.6845.5.2022.ZA)
  Data utworzenia: 24-08-2022 11:12
 8. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków w 2021 r.
  Data modyfikacji: 17-08-2022 15:53
 9. obwieszczenie o postanowieniu odmawiającym uzgodnienia warunków z zakresu ochrony środowiska oraz o ponownej prośbie o uzgodnienie w/w warunków przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu dla przedsięwzięcia pn.: „Eksploatacja oraz przeróbka kruszywa naturalnego ze złoża Przysiecz II” (RI.6220.3.2022.OŚ)
  Data modyfikacji: 04-08-2022 13:53
 10. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 02-08-2022 15:32