Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków (dla terenów produkcyjnych).
  Data modyfikacji: 29-07-2020 16:43
 2. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:57
 3. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:56
 4. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:53
 5. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:„Przebudowa drogi gminnej nr 104827 ul. Strażackiej w miejscowości Przysiecz”
  Data modyfikacji: 27-07-2020 15:53
 6. Obwieszczenie o wydanym postnowieniu w sprawie pn.: „Realizacja budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej, polegającej na budowie łącznie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie miejscowości Ligota Prószkowska”
  Data modyfikacji: 24-07-2020 12:34
 7. Przetarg nieograniczony na zadanie dot. świadczenia usługi ubezpieczeniowej dla gminy Prószków
  Data modyfikacji: 22-07-2020 17:25
 8. Zapytanie ofertowe na „Budowę doziemnej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego II-funkcyjnego z zamkniętą komorą spalania ...w budynku świetlicy wiejskiej w Nowej Kuźni - UNIEWAŻNIENIE
  Data modyfikacji: 21-07-2020 14:35
 9. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 r.
  Data utworzenia: 21-07-2020 13:55
 10. Zapytanie ofertowe na zadanie „Dostawa, rozładunek i rozstawienie pojemników wewnętrznych na odpady komunalne”
  Data modyfikacji: 20-07-2020 14:24