Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Data modyfikacji: 01-02-2023 10:08
 2. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w roku 2023
  Data modyfikacji: 30-01-2023 12:16
 3. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2023 roku
  Data modyfikacji: 30-01-2023 12:07
 4. Ogłoszenia 2023
  Data utworzenia: 30-01-2023 09:40
 5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.: Zakup i dostawa nowego sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR
  Data modyfikacji: 27-01-2023 14:45
 6. Sołectwa Gminy Prószków oraz Zarząd Miasta Prószkowa
  Data modyfikacji: 27-01-2023 08:20
 7. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II (RI.6722.6.2021.GP)
  Data modyfikacji: 26-01-2023 12:24
 8. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków (RI.6721.3.2022.GP)
  Data modyfikacji: 26-01-2023 12:20
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
  Data utworzenia: 20-01-2023 14:47
 10. Obwieszczenia - planowanie - rok 2023
  Data utworzenia: 19-01-2023 14:06