Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Planowanie przestrzenne
  Data utworzenia: 11-05-2021 13:39
 2. Ogłoszenie z dnia 11 maja 2021 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
  Data utworzenia: 11-05-2021 13:33
 3. obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (RI.6220.3.2021.OŚ)
  Data utworzenia: 07-05-2021 12:49
 4. obwieszczenie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (RI.6220.3.2021.OŚ)
  Data modyfikacji: 07-05-2021 12:46
 5. Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - Budowa dróg wewnętrznych dojazdowych z odwodnieniem i oświetleniem, na działkach ewidencyjnych nr 96/1, 109/1, 136/1, 138/1, 282/63 k.m.1 w miejscowości Górki (RI.6730.1.2.2021.GP)
  Data modyfikacji: 06-05-2021 07:57
 6. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na: BUDOWĘ ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ WZDŁUŻ DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 414 NA ODCINKU PRZYSIECZ – LIGOTA PRÓSZKOWSKA w formule zaprojektuj i wybuduj
  Data utworzenia: 30-04-2021 13:09
 7. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków w 2020 r.
  Data utworzenia: 30-04-2021 12:06
 8. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2020
  Data utworzenia: 29-04-2021 07:52
 9. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2021
  Data modyfikacji: 29-04-2021 07:43
 10. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu za I kwartał 2021 r.
  Data modyfikacji: 28-04-2021 16:08