Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestr zmian stron

 1. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Data modyfikacji: 30-11-2023 15:09
 2. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydanych opiniach oraz postanowieniu instytucji opiniujących dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej (PV Prószków II) o łącznej mocy do 25 MW włącznie (w tym także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 1270, 1271 obręb Prószków gmina Prószków.” (RI.6220.11.2023.OŚ)
  Data modyfikacji: 30-11-2023 12:27
 3. Petycje 2023
  Data modyfikacji: 29-11-2023 11:33
 4. Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu z dnia 21.11.2023 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w stawach i rowach dla potrzeb funkcjonowania stawu rybnego w Prószkowie w postaci poboru wody z rowu oraz zrzut wód ze stawu do Prószkowskiego Potoku (znak GL.ZUZ.3.4210.225.2023.MSz)
  Data modyfikacji: 27-11-2023 08:19
 5. Zawiadomienie o LXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 listopada 2023 r.
  Data modyfikacji: 17-11-2023 13:58
 6. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2023
  Data modyfikacji: 16-11-2023 12:50
 7. ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE - wezwanie do uzupelnniania w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą w obrębie działki o numerze 161/2 w Ligocie Prószkowskiej” (RI.6220.2.2023.OŚ)
  Data modyfikacji: 15-11-2023 14:38
 8. Zapytanie ofertowe - badania monitoringowe zrekultyzowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych (RI.6324.8.2023.OŚ)
  Data modyfikacji: 15-11-2023 14:27
 9. Wyłożenie do konsultacji społecznych projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2024-2027 z perspektywą do 2031 r.
  Data modyfikacji: 13-11-2023 10:20
 10. Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (RI.6722.6.2021.GP)
  Data modyfikacji: 09-11-2023 12:02