Przejdź do treści strony WCAG

Rejestr zmian stron

 1. obwieszczenie o wszczęciu postępowania - rozmudowa sieci wodociągowej RI.6733.1.4.2020.GP
  Data utworzenia: 06-07-2020 14:25
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 547/213 k.m.2 obręb Chrząszczyce, gmina Prószków. (RI.6733.1.4.2020.GP)
  Data utworzenia: 06-07-2020 14:23
 3. Przetarg nieograniczony na zadanie dot. świadczenia usługi ubezpieczeniowej dla gminy Prószków
  Data utworzenia: 03-07-2020 14:26
 4. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Data modyfikacji: 02-07-2020 14:31
 5. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej II tura - 12 lipca 2020 r.
  Data modyfikacji: 02-07-2020 12:20
 6. obwieszczenie o wydaniu decyzji - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 w miejscowości Prószków
  Data utworzenia: 02-07-2020 10:39
 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr. 414 w miejscowości Prószków - sprawa ZDW
  Data utworzenia: 02-07-2020 10:36
 8. „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego Odcinek – Zdzieszowice Brzeg o długości ok. 84km”
  Data modyfikacji: 01-07-2020 11:13
 9. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków”
  Data modyfikacji: 30-06-2020 14:43
 10. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Wyposażenie Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie z podziałem na zadania, w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie".
  Data modyfikacji: 30-06-2020 14:41