Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wykaz dziennych opiekunów

WYKAZ DZIENNYCH OPIEKUNÓW

Zgodnie z art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157 z późn. zm) dane zawarte w Wykazie dziennych Opiekunów z dnia 1 stycznia publikowane są stronach podmiotowych właściwej gminy przy użyciu systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a ww. ustawy

Wykaz Dziennych Opiekunów w Gminie Prószków w 2018 r. dostępny jest pod poniższym linkiem:

 

https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wykaz-dziennych-opiekunow?p_p_id=48_INSTANCE_6plEdv9iJMPX&_48_INSTANCE_6plEdv9iJMPX_iframe_NTS=55163209103