Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacje finansowe - rok 2014

  1. SPRAWOZDANIE O UDZIELENIE  POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE, INNEJ NIŻ POMOC DE MINIMIS WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2013 - XLSwykaz akcyza 2013.xls        
  2. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej , któym w 2013 r., w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych za 2013 rok.pdf