Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Budżet gminy Prószków na rok 2014

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok 2014.pdf

PDFProjekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf

PDFUchwała RIIO nr 534-2013.pdf

PDFUchwała RIO nr 515-2013.pdf

PDFUchwała RIO nr 535-2013.pdf

Uchwała w sprawie Wieloeltniej Prognozy Finansowej.

PDFUchwała nr XXXV-272-2013.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2014.

PDFUchwała nr XXXV-273-2013.pdf

Uchwała nr 700/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o prawidłwości planowanej kwoty długu Gminy Prószków.

PDFUchwała RIO nr 700-2013.pdf

Uchwała nr 731/2013 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 26 stycznia 2014 r. w sprawie opinii o możliwosci sfinansowania deficytu okreslonego uchwałą budżetową Gminy Prószków na 2014 rok.

PDFUchwała RIO 731-2013.pdf