Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.

Numer wpisu do rejestru

Nazwa  lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Numer REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy

Miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego

Data wpisu do rejestru

 

 

Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym

 

1/2013

Barbara Wlaźlik

-

8321041142

730333297

Przysiecz,

ul. Szkolna 14,

46-060 Prószków

01 marca 2013 r.

 

15