URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"

1.Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429".

Treść zawiadomienia:   PDFZawiadomienie z dnia 7 grudnia 2012 r..pdf

2.Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Treść zawiadomienia: PDFZawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 stycznia 2013 r..pdf

3. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o terminie załatwienia sprawy.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie - przedłużenie terminu.pdf

4. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłozeniu przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie - przedłozenie raportu.pdf

5. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie - przystąpienie do oceny oddziaływania na środowisko.pdf

6. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wezwaniu do uzupełnienia przedłożonego przez inwestora raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie.pdf

7. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa w sprawie wniesionych uwag do raportu oddziaływania na środowisko.

Treść zawiadomienia: PDFZawiadomienie z dnia 4 marca 2013 r..pdf

8. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25 marca 2013 r.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25 marca 2013 r..pdf

9. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o wydanym postanowieniu i wystąpieniu do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r..pdf

10. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy.

Treść obwieszczenia: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 kwietnia 2013 r. - zmiana terminu załatwienia sprawy.pdf

11. Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu w sprawie warunków realziacji przedsiewziecia, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Treść opinii: PDFOpinia PPIS w Opolu z dnia 7 maja 2013 r..pdf

12. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie uzgodnienia warunków z zakresu ochrony środowiska dla przedsięwzięcia.

Treść postanowienia: PDFPostanowienie RDOŚ w Opolu z dnia 10 lipca 2013 r..pdf

13. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lipca 2013 r.

Treść: PDFZawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lipca 2013 r..pdf

14.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. o przedłożeniu przez inwestora uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie przedłożenia uzupełnienia do raportu o oddziłaywaniu na środowisko.pdf

15.Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie przedłużenia terminu.pdf

16. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 24 października 2013 r. w sprawei zawiadomienia stron postepowania o przedłuzeniu terminu załatwienia sprawy.

Treść: PDFObwieszczenie z dnia 24 października 2013 r. - przedłużenie terminu.pdf

17. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15.11.2013 r. w sprawie zawiadomienia stron postępowania o zawieszeniu postepowania administracyjnego.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 listopada 2013 r..pdf

16. Postanowienie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 marca 2014 r. o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsiewzięcia.

Treść: PDFPostanowienie z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie podjecia zawieszonego postepowania.pdf

17. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie toczącego się postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 26 marca 2014 r..pdf

18. Obwieszczenie Burmistzra Prószkowa z dnia 8 maja 2014 r. o zakończeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Treść: PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania z dnia 08.05.2014.pdf

19. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 czerwca 2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

Treść:PDFObwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 czerwca 2014 r..pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2012
  przez: Alina Kuchczyńska
 • opublikowano:
  13-12-2012 13:45
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  12-06-2014 13:44
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 11712
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×