Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Statystyki podstron

Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
5486053841893366766361854720677180086104871785905500
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
883417685268927582286721668643694886529557786602416932690361
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
422604170438351378826630846839500603935045728567175050065743
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
185932398117383212222514538091248383643956864541976719181117
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
139113190314670148111570314870140461556313427138291716417467
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000061722147114394114199752
 1. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 375599
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 40700
 3. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 37776
 4. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej - przetargi
  Wyświetleń: 34221
 5. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 34113
 6. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 33293
 7. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera - przetargi
  Wyświetleń: 32963
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej - przetargi
  Wyświetleń: 32745
 9. Przetargi - rok 2014
  Wyświetleń: 31212
 10. Przetargi rok 2012
  Wyświetleń: 30484
 11. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
  Wyświetleń: 28889
 12. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 25239
 13. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 24287
 14. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 14978
 15. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 14465
 16. Przetargi rok 2013
  Wyświetleń: 13442
 17. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 12682
 18. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 12219
 19. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 11922
 20. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 10992
 21. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 10956
 22. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 10785
 23. Przetargi rok 2015
  Wyświetleń: 10472
 24. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 10308
 25. Pobierz programy
  Wyświetleń: 9736
 26. Burmistrz Prószkowa
  Wyświetleń: 9362
 27. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 9130
 28. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 8990
 29. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 8860
 30. Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  Wyświetleń: 8812
 31. Wykaz przedsiębiorców odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Prószków.
  Wyświetleń: 8754
 32. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  Wyświetleń: 8692
 33. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie
  Wyświetleń: 8688
 34. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 8597
 35. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  Wyświetleń: 8588
 36. Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  Wyświetleń: 8463
 37. Oświadczenia majątkowe - rok 2012
  Wyświetleń: 8412
 38. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 8345
 39. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 8299
 40. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8285
 41. Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  Wyświetleń: 8249
 42. Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 8200
 43. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 8171
 44. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Wyświetleń: 8132
 45. Wykaz sołectw Gminy Prószków
  Wyświetleń: 8083
 46. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 7997
 47. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Wyświetleń: 7971
 48. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 7938
 49. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 7927
 50. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  Wyświetleń: 7926
 51. Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  Wyświetleń: 7911
 52. Zastępca Burmistrza Prószkowa
  Wyświetleń: 7884
 53. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 7839
 54. Przetargi rok 2011
  Wyświetleń: 7788
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7733
 56. Skarbnik Gminy Prószków
  Wyświetleń: 7716
 57. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 7701
 58. Sekretarz Gminy Prószków
  Wyświetleń: 7695
 59. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  Wyświetleń: 7684
 60. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 7656
 61. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 7633
 62. Ogłoszenia 2012 rok
  Wyświetleń: 7573
 63. Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 7563
 64. Przetargi rok 2010
  Wyświetleń: 7486
 65. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 7464
 66. Wyprawka szkolna 2010
  Wyświetleń: 7280
 67. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 7239
 68. Oświadczenia majątkowe - rok 2013
  Wyświetleń: 7214
 69. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 7203
 70. Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  Wyświetleń: 7192
 71. Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 7189
 72. Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  Wyświetleń: 7176
 73. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 7141
 74. Statut gminy
  Wyświetleń: 7124
 75. Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  Wyświetleń: 7120
 76. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 7085
 77. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 7070
 78. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Wyświetleń: 7068
 79. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 7029
 80. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 7024
 81. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  Wyświetleń: 7002
 82. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 6967
 83. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  Wyświetleń: 6964
 84. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 6927
 85. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Wyświetleń: 6910
 86. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 6870
 87. Programy
  Wyświetleń: 6780
 88. Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  Wyświetleń: 6692
 89. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 6636
 90. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012
  Wyświetleń: 6631
 91. Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 6614
 92. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 6590
 93. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 6497
 94. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".
  Wyświetleń: 6492
 95. Publiczny Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 6484
 96. Rok 2012
  Wyświetleń: 6468
 97. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  Wyświetleń: 6451
 98. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  Wyświetleń: 6429
 99. Obwieszczenia - rok 2013
  Wyświetleń: 6384
 100. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  Wyświetleń: 6365
 101. Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  Wyświetleń: 6314
 102. Ogłoszenia dot. Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 6301
 103. Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  Wyświetleń: 6279
 104. Obwieszczenia - rok 2011
  Wyświetleń: 6265
 105. rok 2010
  Wyświetleń: 6247
 106. Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  Wyświetleń: 6178
 107. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  Wyświetleń: 6128
 108. Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  Wyświetleń: 6112
 109. Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  Wyświetleń: 6026
 110. Budżet gminy Prószków na rok 2014
  Wyświetleń: 5962
 111. Rok 2009
  Wyświetleń: 5918
 112. Oświadczenia majątkowe - rok 2014
  Wyświetleń: 5904
 113. Obwieszczenia 2012 rok
  Wyświetleń: 5831
 114. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 5676
 115. Wzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 5599
 116. Rok 2013
  Wyświetleń: 5583
 117. Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  Wyświetleń: 5575
 118. Rok 2011
  Wyświetleń: 5511
 119. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 5485
 120. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 5444
 121. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 5423
 122. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 5420
 123. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 5415
 124. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap II - 2013 r.
  Wyświetleń: 5386
 125. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".
  Wyświetleń: 5356
 126. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków".
  Wyświetleń: 5168
 127. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5146
 128. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa budynku strażnicy w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 5120
 129. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Wyświetleń: 5014
 130. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8
  Wyświetleń: 4950
 131. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 4881
 132. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (III)
  Wyświetleń: 4876
 133. Informacje finansowe - rok 2014
  Wyświetleń: 4706
 134. Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 4673
 135. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 4654
 136. Gospodarka odpadami - ogłoszenia
  Wyświetleń: 4648
 137. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 4576
 138. Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 4569
 139. Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  Wyświetleń: 4497
 140. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 4450
 141. Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  Wyświetleń: 4367
 142. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 4336
 143. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2013/2014
  Wyświetleń: 4300
 144. Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 4298
 145. Obwieszczenia - rok 2014
  Wyświetleń: 4288
 146. Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 4159
 147. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2013
  Wyświetleń: 4143
 148. Ogłoszenie w sprawie przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Opolskiej.
  Wyświetleń: 4091
 149. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.
  Wyświetleń: 4034
 150. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 4015
 151. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  Wyświetleń: 4010
 152. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzgórzowa Trzynastka"
  Wyświetleń: 3990
 153. Przetargi rok 2016
  Wyświetleń: 3962
 154. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3956
 155. Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  Wyświetleń: 3929
 156. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap III
  Wyświetleń: 3917
 157. Rejestr aktów prawa miejscowego 2012
  Wyświetleń: 3905
 158. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 3899
 159. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3895
 160. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zagospodarowania miasta Prószków
  Wyświetleń: 3867
 161. Rejestr aktów prawa miejscowego 2013
  Wyświetleń: 3850
 162. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 3799
 163. Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  Wyświetleń: 3756
 164. Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 3753
 165. Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  Wyświetleń: 3744
 166. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
  Wyświetleń: 3733
 167. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
  Wyświetleń: 3721
 168. Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  Wyświetleń: 3719
 169. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2013.
  Wyświetleń: 3674
 170. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3653
 171. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3629
 172. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap IV
  Wyświetleń: 3620
 173. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3597
 174. Rejestr aktów prawa miejscowego 2010
  Wyświetleń: 3592
 175. Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  Wyświetleń: 3591
 176. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 3571
 177. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3553
 178. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".
  Wyświetleń: 3550
 179. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3548
 180. Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3520
 181. Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 3496
 182. Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  Wyświetleń: 3494
 183. Budżet gminy Prószków na rok 2015
  Wyświetleń: 3479
 184. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  Wyświetleń: 3476
 185. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3447
 186. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 3415
 187. Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  Wyświetleń: 3411
 188. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 3402
 189. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014
  Wyświetleń: 3375
 190. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3374
 191. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 3372
 192. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3371
 193. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 3362
 194. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3358
 195. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 3352
 196. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  Wyświetleń: 3340
 197. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 3334
 198. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 3311
 199. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
  Wyświetleń: 3306
 200. Rejestr aktów prawa miejscowego 2009
  Wyświetleń: 3296
 201. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 3288
 202. Ogłoszenie z dnia 19.11.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3284
 203. Referendum 2015
  Wyświetleń: 3284
 204. Rejestr aktów prawa miejscowego 2011
  Wyświetleń: 3284
 205. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 3278
 206. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 3276
 207. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 3261
 208. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 3260
 209. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 3260
 210. Informacje finansowe - rok 2015
  Wyświetleń: 3257
 211. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Wyświetleń: 3249
 212. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3249
 213. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3226
 214. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  Wyświetleń: 3222
 215. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3219
 216. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3219
 217. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3212
 218. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3210
 219. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 3209
 220. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2015
  Wyświetleń: 3192
 221. Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3190
 222. Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 3181
 223. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
  Wyświetleń: 3177
 224. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  Wyświetleń: 3176
 225. Program Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 3160
 226. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 3155
 227. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
  Wyświetleń: 3154
 228. Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3146
 229. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Wyświetleń: 3143
 230. Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 3134
 231. Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 3124
 232. Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 3119
 233. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 3116
 234. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3113
 235. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 3108
 236. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3106
 237. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3105
 238. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 3098
 239. Obwieszczenia - planowanie - rok 2015
  Wyświetleń: 3093
 240. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3088
 241. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  Wyświetleń: 3080
 242. Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  Wyświetleń: 3077
 243. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
  Wyświetleń: 3070
 244. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3069
 245. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  Wyświetleń: 3058
 246. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  Wyświetleń: 3039
 247. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 3035
 248. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3035
 249. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Wyświetleń: 3022
 250. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3016
 251. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3009
 252. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3001
 253. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 2996
 254. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  Wyświetleń: 2991
 255. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkania seniorów - łączymy pokolenia"
  Wyświetleń: 2961
 256. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2955
 257. Obwieszczenia - planowanie - rok 2017
  Wyświetleń: 2953
 258. Oświadczenia majątkowe - rok 2015
  Wyświetleń: 2953
 259. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  Wyświetleń: 2930
 260. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 2927
 261. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach
  Wyświetleń: 2920
 262. Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 2911
 263. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 2908
 264. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 2905
 265. Nieruchomości
  Wyświetleń: 2899
 266. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  Wyświetleń: 2895
 267. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 2884
 268. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 2884
 269. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 2874
 270. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2871
 271. Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  Wyświetleń: 2866
 272. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  Wyświetleń: 2862
 273. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 2851
 274. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Boguszycach
  Wyświetleń: 2846
 275. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 2845
 276. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 2838
 277. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 2837
 278. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 2830
 279. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 2817
 280. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 2813
 281. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2812
 282. Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"
  Wyświetleń: 2811
 283. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 2804
 284. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2803
 285. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
  Wyświetleń: 2802
 286. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  Wyświetleń: 2793
 287. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II
  Wyświetleń: 2785
 288. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  Wyświetleń: 2773
 289. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2768
 290. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 2768
 291. Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2768
 292. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2766
 293. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 2763
 294. Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 2761
 295. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną
  Wyświetleń: 2758
 296. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 2756
 297. Projekty uchwał na sesję w dniu 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 2751
 298. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 2751
 299. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 2749
 300. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 2744
 301. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - miejscowość Boguszyce
  Wyświetleń: 2740
 302. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 2736
 303. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2735
 304. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 2735
 305. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 2735
 306. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 2732
 307. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
  Wyświetleń: 2731
 308. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2730
 309. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 2730
 310. Informacje finansowe - rok 2017
  Wyświetleń: 2729
 311. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2723
 312. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 2714
 313. Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 2712
 314. Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2708
 315. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2707
 316. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 2706
 317. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  Wyświetleń: 2697
 318. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 2692
 319. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 2686
 320. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2676
 321. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2676
 322. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 2675
 323. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 2675
 324. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 2667
 325. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  Wyświetleń: 2664
 326. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  Wyświetleń: 2660
 327. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2660
 328. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 2660
 329. Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 2659
 330. Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  Wyświetleń: 2655
 331. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - obręb Prószków
  Wyświetleń: 2652
 332. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 2649
 333. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 2647
 334. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  Wyświetleń: 2635
 335. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.
  Wyświetleń: 2633
 336. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 2632
 337. Program 500+
  Wyświetleń: 2626
 338. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2625
 339. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2620
 340. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 2618
 341. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 2616
 342. Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2616
 343. Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I
  Wyświetleń: 2616
 344. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2614
 345. Obwieszczenia - planowanie - rok 2016
  Wyświetleń: 2608
 346. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 2607
 347. Projekty uchwał na sesje w dniu 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2602
 348. Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 2601
 349. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  Wyświetleń: 2597
 350. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowości Ligota Prószkowska i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2595
 351. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 2594
 352. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 2584
 353. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2575
 354. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  Wyświetleń: 2573
 355. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2570
 356. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 2564
 357. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 2564
 358. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 2557
 359. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 2551
 360. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 2551
 361. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 2549
 362. Zarządzenie Nr RO0.162.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu /sprawa RG.7151.88.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2548
 363. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 2543
 364. Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  Wyświetleń: 2542
 365. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 2530
 366. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2530
 367. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  Wyświetleń: 2525
 368. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2525
 369. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 2525
 370. Komunikat Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie dotyczący jakości wody wodociągowej
  Wyświetleń: 2523
 371. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 2518
 372. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2517
 373. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków
  Wyświetleń: 2511
 374. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2508
 375. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2508
 376. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark
  Wyświetleń: 2502
 377. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 2489
 378. Przetargi rok 2017
  Wyświetleń: 2487
 379. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2486
 380. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.
  Wyświetleń: 2485
 381. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 2480
 382. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Wyświetleń: 2467
 383. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 2457
 384. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2456
 385. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2013
  Wyświetleń: 2442
 386. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 2438
 387. Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 2433
 388. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2429
 389. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2423
 390. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 2405
 391. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 2402
 392. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2393
 393. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 2392
 394. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 2385
 395. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 2378
 396. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 2376
 397. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2358
 398. Rok 2006
  Wyświetleń: 2352
 399. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2346
 400. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Wyświetleń: 2343
 401. Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 2341
 402. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2339
 403. Projekty uchwał na sesję w dniu 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 2330
 404. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2330
 405. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2313
 406. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2311
 407. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenegetycznej WN-110 kV relacji Prószków - Olbrachcice
  Wyświetleń: 2298
 408. Kanały technologiczne usytuowane przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 2296
 409. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
  Wyświetleń: 2293
 410. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2285
 411. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 2279
 412. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Wyświetleń: 2278
 413. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  Wyświetleń: 2276
 414. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
  Wyświetleń: 2269
 415. Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 2268
 416. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 2259
 417. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 10 września 2012 r.
  Wyświetleń: 2257
 418. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2247
 419. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 maja 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 2246
 420. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własnosci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2238
 421. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2208
 422. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 2199
 423. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2190
 424. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2190
 425. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2189
 426. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2189
 427. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2173
 428. Zarządzenie Nr RO.0050.482.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.8.2013.GG/
  Wyświetleń: 2165
 429. Zarządzenie Nr RO.0050.483.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.2.2014.GG/
  Wyświetleń: 2165
 430. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2147
 431. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" działki nr 53/2 i 54/2 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 2145
 432. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2145
 433. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2142
 434. Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2141
 435. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2134
 436. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2130
 437. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 53/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 2129
 438. Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2120
 439. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
  Wyświetleń: 2111
 440. Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 2102
 441. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2094
 442. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2014.GG/
  Wyświetleń: 2091
 443. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 2090
 444. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2090
 445. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 2089
 446. Oświadczenia majątkowe - rok 2016
  Wyświetleń: 2082
 447. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Wyświetleń: 2079
 448. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - obręb Prószków
  Wyświetleń: 2075
 449. Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  Wyświetleń: 2074
 450. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2074
 451. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 2051
 452. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 2033
 453. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2028
 454. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2025
 455. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów na rok 2016
  Wyświetleń: 2023
 456. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2010
 457. Informacja o osiągniętych przez Gminę Prószków w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 2000
 458. Zmiana Zarządzenia nr 315/2005 Burmistrza Prószkowa z dnia 13.12.2005 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczajacego do oddania w najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 1995
 459. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1990
 460. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2014
  Wyświetleń: 1982
 461. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1976
 462. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
  Wyświetleń: 1970
 463. Obwieszczenia dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 267 km 3 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 1969
 464. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 1966
 465. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 1961
 466. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 1955
 467. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 1950
 468. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 1949
 469. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1936
 470. Informujemy, że w dniu 27 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny.
  Wyświetleń: 1935
 471. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 1932
 472. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap V
  Wyświetleń: 1930
 473. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o sporządzeniu projektu dokumentu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1925
 474. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Wyświetleń: 1918
 475. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 1915
 476. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 1884
 477. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Wyświetleń: 1879
 478. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 1872
 479. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 1865
 480. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015
  Wyświetleń: 1854
 481. Zarządzenie Nr RO.0050.9.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2014.GG/
  Wyświetleń: 1832
 482. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 1826
 483. Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 1823
 484. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Prószków
  Wyświetleń: 1804
 485. Akty prawne
  Wyświetleń: 1788
 486. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014
  Wyświetleń: 1775
 487. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"
  Wyświetleń: 1769
 488. Zarządzenie Nr RO.0050.503.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 1765
 489. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 1764
 490. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1759
 491. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1752
 492. Załaczniki do konkursu ofert dot. wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 1737
 493. Informacje finansowe - rok 2016
  Wyświetleń: 1735
 494. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Wyświetleń: 1731
 495. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 1726
 496. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie brukarstwa na działkach nr 190 i 809/187 km 4 obręb Górki"
  Wyświetleń: 1718
 497. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1714
 498. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Wyświetleń: 1706
 499. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015
  Wyświetleń: 1704
 500. Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1703
 501. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury
  Wyświetleń: 1698
 502. Multimedialne informacje dla wyborców głosujących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1697
 503. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 1687
 504. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1676
 505. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1633
 506. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 1607
 507. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 1594
 508. Zarządzenie Nr RO.0050.105.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.13.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1569
 509. Wzór oferty - konkurs ofert dot. wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 1567
 510. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków za lata 2012 - 2013
  Wyświetleń: 1549
 511. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1547
 512. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1541
 513. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 1538
 514. Zarządzenie Nr RO.0050.502.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 1528
 515. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 1527
 516. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 1515
 517. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1508
 518. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Winów
  Wyświetleń: 1501
 519. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 1495
 520. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.417.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 1495
 521. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".
  Wyświetleń: 1474
 522. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, obejmującego obszar w rejonie ulic Opolskiej i Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 1474
 523. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Wyświetleń: 1470
 524. Budżet gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 1449
 525. Zarządzenie nr RO.0050.106.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1437
 526. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1436
 527. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków za 2015 r.
  Wyświetleń: 1416
 528. Zarządzenie Nr RO.0050.220.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1414
 529. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 1408
 530. Zarządzenie Nr RO.0050.239.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1404
 531. Zarządzenie Nr RO.0050.332.2016 Burmistrza Prószkowa uchylające Zarządzenie Nr RO.0050.317.2016 Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.11.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1395
 532. Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas ozna
  Wyświetleń: 1392
 533. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 1389
 534. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu oraz do PWIS w Opolu z prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015 - 2018
  Wyświetleń: 1369
 535. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki.
  Wyświetleń: 1365
 536. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.9.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1339
 537. Numer telefonu na który należy zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach
  Wyświetleń: 1337
 538. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1314
 539. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1311
 540. Zarządzenie Nr WOR.0050.455.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.8.2014.GG, RG.6845.10.2014.GG /
  Wyświetleń: 1310
 541. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1295
 542. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1294
 543. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1285
 544. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1280
 545. Petycje
  Wyświetleń: 1278
 546. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1264
 547. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
  Wyświetleń: 1260
 548. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.418.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 1253
 549. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.2.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1250
 550. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 1249
 551. Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 7.12.2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.81.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1249
 552. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"
  Wyświetleń: 1246
 553. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki oraz Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1236
 554. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 1231
 555. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.10.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1227
 556. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 września 2015 r. o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z pespektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 1217
 557. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1208
 558. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 16 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1181
 559. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 1168
 560. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I
  Wyświetleń: 1152
 561. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.12.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1150
 562. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1147
 563. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1132
 564. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1116
 565. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 1111
 566. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 1097
 567. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016
  Wyświetleń: 1087
 568. Zarządzenie Nr RO.0050.253.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.19.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1083
 569. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 1076
 570. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1072
 571. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.
  Wyświetleń: 1071
 572. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Górki
  Wyświetleń: 1066
 573. Zarządzenie Nr RO.0050.254.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1062
 574. Zarządzenie Nr RO.0050.267.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.2.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1055
 575. Zarządzenie Nr RO.0050.256.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.9.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1043
 576. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1028
 577. Zarządzenie Nr RO.0050.252.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.3.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1019
 578. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1016
 579. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
  Wyświetleń: 1005
 580. Zarządzenie Nr RO.0050.255.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2016.ZA/
  Wyświetleń: 994
 581. Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 988
 582. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 986
 583. Obwieszczenie z dnia 04.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2016
  Wyświetleń: 980
 584. Zarządzenie Nr RO.0050.357.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 Listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.12.2016.ZA/
  Wyświetleń: 965
 585. Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 958
 586. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.224.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publ.
  Wyświetleń: 935
 587. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 931
 588. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 920
 589. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.
  Wyświetleń: 917
 590. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.225.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publ.
  Wyświetleń: 910
 591. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 905
 592. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 904
 593. Rok 2007
  Wyświetleń: 903
 594. Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o zamiarze bezposredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 900
 595. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 899
 596. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 896
 597. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 13.08.2015 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o zaopiniowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 894
 598. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków
  Wyświetleń: 879
 599. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 863
 600. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Budowa Energetycznej Linii Napowierzszniowej 15 kV
  Wyświetleń: 861
 601. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 854
 602. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 820
 603. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2016 r. Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 819
 604. Obwieszczenia - rok 2015
  Wyświetleń: 811
 605. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 805
 606. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 804
 607. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stolarni"- inwestycji położonej na działce o nr ew. 260/76 k.m. 1, obręb Chrzowice
  Wyświetleń: 801
 608. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 752
 609. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych przy drodze woj. nr 429
  Wyświetleń: 742
 610. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 739
 611. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 728
 612. Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 721
 613. Rok 2008
  Wyświetleń: 718
 614. Zarządzenie Nr RO.0050.395.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 716
 615. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2016 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 680
 616. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 679
 617. Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2016 roku".
  Wyświetleń: 671
 618. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy 1MW,linii SN z kablami sterowania i tel., dróg wewn.oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
  Wyświetleń: 670
 619. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyrażonych opiniach w sprawie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków"
  Wyświetleń: 656
 620. Obwieszczenie Burmistrza Prószkow z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 651
 621. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 646
 622. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 641
 623. Petycja mieszkańców Winowa w sprawie przeniesienia majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej położonej na terenie Winowa jako wkładu do ZGKiM w Prószkowie
  Wyświetleń: 635
 624. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 625
 625. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 619
 626. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 619
 627. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko
  Wyświetleń: 616
 628. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
  Wyświetleń: 615
 629. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 595
 630. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o konsultacjach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 591
 631. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siecie wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci ul. Zielonej w Prószkowie
  Wyświetleń: 588
 632. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lipca 2016r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transmisji danych BT 26180, na terenie działki ewidencyjnej nr 1887/40 k.m.1, obręb Winów.
  Wyświetleń: 587
 633. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 582
 634. Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 558
 635. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej
  Wyświetleń: 555
 636. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 527
 637. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 509
 638. Zarządzenie Nr RO.0050.438.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę
  Wyświetleń: 500
 639. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK
  Wyświetleń: 460
 640. Oświadczenia majątkowe - rok 2017
  Wyświetleń: 450
 641. Oferta realizacji zadania publiczneo pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 444
 642. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11.08.2017r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 432
 643. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji gminnych
  Wyświetleń: 423
 644. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy
  Wyświetleń: 398
 645. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 389
 646. Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.
  Wyświetleń: 371
 647. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie Złotnik, Boguszyc, Źlinic oraz Zimnic Małych
  Wyświetleń: 359
 648. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.
  Wyświetleń: 348
 649. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 340
 650. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 333
 651. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Wyświetleń: 333
 652. Petycja mieszkańców wsi Górki w sprawie likwidacji drugiego oddziału przedszkolnego w Górkach
  Wyświetleń: 327
 653. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 324
 654. Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice
  Wyświetleń: 323
 655. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Winowa
  Wyświetleń: 320
 656. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 314
 657. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
  Wyświetleń: 301
 658. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 297
 659. Zarządzenie Nr RO.0050.464.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 280
 660. Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”
  Wyświetleń: 279
 661. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa ścieżki piesz-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków (Pomologia)"
  Wyświetleń: 279
 662. II Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 267
 663. Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 260
 664. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowści prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 258
 665. Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 251
 666. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 250
 667. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach
  Wyświetleń: 241
 668. "Burmistrz Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków...
  Wyświetleń: 230
 669. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 227
 670. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.
  Wyświetleń: 216
 671. Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 205
 672. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 203
 673. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o nowym sposobie informowania stron w postepowaniu administracyjnym
  Wyświetleń: 202
 674. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  Wyświetleń: 199
 675. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.08.2017r. w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 196
 676. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 195
 677. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"
  Wyświetleń: 192
 678. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
  Wyświetleń: 189
 679. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 07.08.2017r. o wszczęciu postępowania.
  Wyświetleń: 187
 680. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 182
 681. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 167
 682. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2016 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 165
 683. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa nr RI.6733.1.1.2017.KJ
  Wyświetleń: 157
 684. Rejestr aktów prawa miejscowego 2007
  Wyświetleń: 154
 685. Zapytanie ofertowe budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prószków w rejonie ulicy Korfantego
  Wyświetleń: 154
 686. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora RAM sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole
  Wyświetleń: 148
 687. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 144
 688. Rejestr aktów prawa miejscowego 2008
  Wyświetleń: 144
 689. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w 2016 r.
  Wyświetleń: 141
 690. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 139
 691. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 138
 692. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.08.2017r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 137
 693. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 117
 694. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r.
  Wyświetleń: 98
 695. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 84
 696. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W M. ZIMNICE MAŁE
  Wyświetleń: 62
 697. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 55
 698. Zapyatnie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 51
 699. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Wyświetleń: 50
 700. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 października 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki
  Wyświetleń: 49
 701. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Wyświetleń: 48
 702. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 41