URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1130061001781183191142989514710385387983658700000
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556455449590069685356255872766724158678187839112434119350124039
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
891757768169856591476811969427702346611158550616017009991204
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430834240139136386356711247639509314021546627576205124766533
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
191062446517899217072583138816257953734757941552226809882026
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
142903228615066151911609515258145411604913897143061764517941
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000617521871147561172910061
 1. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 556529
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 58976
 3. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 56761
 4. Kontakt
  Wyświetleń: 51975
 5. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 37501
 6. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej - przetargi
  Wyświetleń: 37446
 7. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 37316
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 36901
 9. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera - przetargi
  Wyświetleń: 36625
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej - przetargi
  Wyświetleń: 36337
 11. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
  Wyświetleń: 36200
 12. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 35457
 13. Przetargi - rok 2014
  Wyświetleń: 35405
 14. Przetargi rok 2012
  Wyświetleń: 32495
 15. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 18394
 16. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17973
 17. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 17241
 18. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 17072
 19. Przetargi rok 2013
  Wyświetleń: 16650
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 15611
 21. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15093
 22. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 13986
 23. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 13631
 24. Przetargi rok 2015
  Wyświetleń: 12716
 25. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 12397
 26. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 12082
 27. Pobierz programy
  Wyświetleń: 11685
 28. Burmistrz Prószkowa
  Wyświetleń: 11620
 29. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 11524
 30. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 11517
 31. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 11315
 32. Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  Wyświetleń: 11048
 33. Wykaz przedsiębiorców odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Prószków.
  Wyświetleń: 10839
 34. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 10791
 35. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  Wyświetleń: 10749
 36. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie
  Wyświetleń: 10731
 37. Oświadczenia majątkowe - rok 2012
  Wyświetleń: 10376
 38. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 10349
 39. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  Wyświetleń: 10344
 40. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 10271
 41. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Wyświetleń: 10185
 42. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10124
 43. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  Wyświetleń: 10093
 44. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 10068
 45. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10043
 46. Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10013
 47. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 9979
 48. Wykaz sołectw Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9958
 49. Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  Wyświetleń: 9944
 50. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 9937
 51. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 9876
 52. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 9866
 53. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Wyświetleń: 9793
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 9741
 55. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  Wyświetleń: 9621
 56. Zastępca Burmistrza Prószkowa
  Wyświetleń: 9533
 57. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 9508
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9466
 59. Sekretarz Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9449
 60. Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  Wyświetleń: 9412
 61. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9318
 62. Przetargi rok 2011
  Wyświetleń: 9317
 63. Skarbnik Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9307
 64. Ogłoszenia 2012 rok
  Wyświetleń: 9289
 65. Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 9283
 66. Oświadczenia majątkowe - rok 2013
  Wyświetleń: 9235
 67. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 9110
 68. Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  Wyświetleń: 9033
 69. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 8937
 70. Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 8919
 71. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  Wyświetleń: 8917
 72. Przetargi rok 2010
  Wyświetleń: 8887
 73. Wyprawka szkolna 2010
  Wyświetleń: 8828
 74. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 8824
 75. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 8794
 76. Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  Wyświetleń: 8775
 77. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 8766
 78. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8718
 79. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 8701
 80. Statut gminy
  Wyświetleń: 8660
 81. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 8630
 82. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Wyświetleń: 8619
 83. Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  Wyświetleń: 8539
 84. Publiczny Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 8533
 85. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 8507
 86. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  Wyświetleń: 8494
 87. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".
  Wyświetleń: 8490
 88. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Wyświetleń: 8478
 89. Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  Wyświetleń: 8394
 90. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8384
 91. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8284
 92. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012
  Wyświetleń: 8255
 93. Rok 2012
  Wyświetleń: 8196
 94. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 8165
 95. Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 8153
 96. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8132
 97. Programy
  Wyświetleń: 8100
 98. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  Wyświetleń: 8096
 99. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  Wyświetleń: 8013
 100. Ogłoszenia dot. Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 8005
 101. Obwieszczenia - rok 2011
  Wyświetleń: 8004
 102. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  Wyświetleń: 7989
 103. Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  Wyświetleń: 7899
 104. Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  Wyświetleń: 7878
 105. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 7871
 106. Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  Wyświetleń: 7852
 107. rok 2010
  Wyświetleń: 7824
 108. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 7818
 109. Obwieszczenia - rok 2013
  Wyświetleń: 7814
 110. Budżet gminy Prószków na rok 2014
  Wyświetleń: 7574
 111. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  Wyświetleń: 7547
 112. Oświadczenia majątkowe - rok 2014
  Wyświetleń: 7515
 113. Obwieszczenia 2012 rok
  Wyświetleń: 7380
 114. Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  Wyświetleń: 7374
 115. Rok 2009
  Wyświetleń: 7362
 116. Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  Wyświetleń: 7324
 117. Rok 2013
  Wyświetleń: 7252
 118. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7061
 119. Wzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 6967
 120. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 6957
 121. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap II - 2013 r.
  Wyświetleń: 6946
 122. Rok 2011
  Wyświetleń: 6766
 123. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".
  Wyświetleń: 6732
 124. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6714
 125. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 6634
 126. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 6612
 127. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 6570
 128. Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  Wyświetleń: 6492
 129. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Wyświetleń: 6453
 130. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8
  Wyświetleń: 6424
 131. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków".
  Wyświetleń: 6374
 132. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa budynku strażnicy w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 6350
 133. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 6323
 134. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (III)
  Wyświetleń: 6187
 135. Informacje finansowe - rok 2014
  Wyświetleń: 6111
 136. Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 6014
 137. Ogłoszenie w sprawie przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Opolskiej.
  Wyświetleń: 5921
 138. Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  Wyświetleń: 5887
 139. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 5876
 140. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2013/2014
  Wyświetleń: 5868
 141. Gospodarka odpadami - ogłoszenia
  Wyświetleń: 5858
 142. Obwieszczenia - planowanie - rok 2017
  Wyświetleń: 5770
 143. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzgórzowa Trzynastka"
  Wyświetleń: 5735
 144. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 5706
 145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5693
 146. Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 5625
 147. Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 5562
 148. Obwieszczenia - rok 2014
  Wyświetleń: 5549
 149. Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  Wyświetleń: 5488
 150. Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 5421
 151. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 5361
 152. Rejestr aktów prawa miejscowego 2012
  Wyświetleń: 5329
 153. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2013
  Wyświetleń: 5307
 154. Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  Wyświetleń: 5277
 155. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 5269
 156. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  Wyświetleń: 5240
 157. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap III
  Wyświetleń: 5190
 158. Rejestr aktów prawa miejscowego 2010
  Wyświetleń: 5136
 159. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap IV
  Wyświetleń: 5127
 160. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zagospodarowania miasta Prószków
  Wyświetleń: 5127
 161. Przetargi rok 2016
  Wyświetleń: 5120
 162. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5104
 163. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
  Wyświetleń: 5093
 164. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.
  Wyświetleń: 5088
 165. Rejestr aktów prawa miejscowego 2013
  Wyświetleń: 5053
 166. Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 5036
 167. Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  Wyświetleń: 4992
 168. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
  Wyświetleń: 4986
 169. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 4965
 170. Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  Wyświetleń: 4958
 171. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 4940
 172. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 4935
 173. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2013.
  Wyświetleń: 4928
 174. Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  Wyświetleń: 4892
 175. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4880
 176. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
  Wyświetleń: 4872
 177. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4782
 178. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2015
  Wyświetleń: 4753
 179. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 4744
 180. Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 4728
 181. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4689
 182. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 4686
 183. Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  Wyświetleń: 4678
 184. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4655
 185. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
  Wyświetleń: 4616
 186. Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  Wyświetleń: 4606
 187. Budżet gminy Prószków na rok 2015
  Wyświetleń: 4571
 188. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4560
 189. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014
  Wyświetleń: 4551
 190. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4539
 191. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 4534
 192. Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 4514
 193. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4499
 194. Ogłoszenie z dnia 19.11.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4499
 195. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4485
 196. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 4481
 197. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4461
 198. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".
  Wyświetleń: 4459
 199. Rejestr aktów prawa miejscowego 2009
  Wyświetleń: 4459
 200. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4456
 201. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4451
 202. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  Wyświetleń: 4442
 203. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4430
 204. Rejestr aktów prawa miejscowego 2011
  Wyświetleń: 4430
 205. Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  Wyświetleń: 4429
 206. Przetargi rok 2017
  Wyświetleń: 4409
 207. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4397
 208. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 4396
 209. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 4378
 210. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4373
 211. Informacje finansowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4369
 212. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4369
 213. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4366
 214. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4364
 215. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Wyświetleń: 4353
 216. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 4351
 217. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 4347
 218. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4330
 219. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
  Wyświetleń: 4313
 220. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkania seniorów - łączymy pokolenia"
  Wyświetleń: 4301
 221. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
  Wyświetleń: 4300
 222. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  Wyświetleń: 4274
 223. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4265
 224. Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 4255
 225. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  Wyświetleń: 4243
 226. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
  Wyświetleń: 4236
 227. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Wyświetleń: 4227
 228. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4224
 229. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4214
 230. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Wyświetleń: 4203
 231. Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 4188
 232. Obwieszczenia - planowanie - rok 2015
  Wyświetleń: 4179
 233. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 4165
 234. Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4160
 235. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 4143
 236. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 4131
 237. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4126
 238. Program 500+
  Wyświetleń: 4124
 239. Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4123
 240. Program Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4111
 241. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4105
 242. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 4097
 243. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
  Wyświetleń: 4095
 244. Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 4071
 245. Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4067
 246. Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  Wyświetleń: 4053
 247. Oświadczenia majątkowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4044
 248. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  Wyświetleń: 4018
 249. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  Wyświetleń: 4010
 250. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4007
 251. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3986
 252. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3981
 253. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 3980
 254. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3979
 255. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 3976
 256. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3964
 257. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  Wyświetleń: 3962
 258. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3953
 259. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  Wyświetleń: 3952
 260. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 3949
 261. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3933
 262. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach
  Wyświetleń: 3922
 263. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 3918
 264. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 3916
 265. Informacje finansowe - rok 2017
  Wyświetleń: 3912
 266. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 3912
 267. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 3912
 268. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  Wyświetleń: 3904
 269. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 3899
 270. Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 3889
 271. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Boguszycach
  Wyświetleń: 3883
 272. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3872
 273. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3856
 274. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  Wyświetleń: 3852
 275. Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 3852
 276. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3843
 277. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3834
 278. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3828
 279. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3811
 280. Obwieszczenia - planowanie - rok 2016
  Wyświetleń: 3804
 281. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3802
 282. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II
  Wyświetleń: 3794
 283. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3788
 284. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3784
 285. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  Wyświetleń: 3770
 286. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015
  Wyświetleń: 3769
 287. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  Wyświetleń: 3768
 288. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3764
 289. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3761
 290. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3753
 291. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 3749
 292. Zarządzenie Nr RO0.162.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu /sprawa RG.7151.88.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3742
 293. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3725
 294. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.
  Wyświetleń: 3714
 295. Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3713
 296. Projekty uchwał na sesję w dniu 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3709
 297. Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3696
 298. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3695
 299. Projekty uchwał na sesje w dniu 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3688
 300. Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"
  Wyświetleń: 3681
 301. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3680
 302. Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 3679
 303. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 3675
 304. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - miejscowość Boguszyce
  Wyświetleń: 3673
 305. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  Wyświetleń: 3672
 306. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3666
 307. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3657
 308. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3651
 309. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3650
 310. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 3650
 311. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 3648
 312. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną
  Wyświetleń: 3647
 313. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3646
 314. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3643
 315. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3639
 316. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3636
 317. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3625
 318. Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3617
 319. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3614
 320. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3613
 321. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3603
 322. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3601
 323. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3589
 324. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  Wyświetleń: 3586
 325. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3586
 326. Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3584
 327. Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I
  Wyświetleń: 3568
 328. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3566
 329. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 3566
 330. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3565
 331. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 3564
 332. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowości Ligota Prószkowska i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3556
 333. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3555
 334. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3552
 335. Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3552
 336. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3552
 337. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3540
 338. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.
  Wyświetleń: 3533
 339. Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3527
 340. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3520
 341. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3520
 342. Rok 2006
  Wyświetleń: 3518
 343. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3516
 344. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3515
 345. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  Wyświetleń: 3515
 346. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 3515
 347. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3508
 348. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3507
 349. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3506
 350. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
  Wyświetleń: 3505
 351. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3494
 352. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3491
 353. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3490
 354. Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  Wyświetleń: 3467
 355. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 3467
 356. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 3464
 357. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3462
 358. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3454
 359. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3452
 360. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3451
 361. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3451
 362. Komunikat Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie dotyczący jakości wody wodociągowej
  Wyświetleń: 3447
 363. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3445
 364. Kanały technologiczne usytuowane przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 3443
 365. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Wyświetleń: 3441
 366. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3439
 367. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 3437
 368. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3437
 369. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3435
 370. Oświadczenia majątkowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3433
 371. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3431
 372. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Wyświetleń: 3423
 373. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3423
 374. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Wyświetleń: 3420
 375. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Wyświetleń: 3419
 376. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3415
 377. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3413
 378. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3405
 379. Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3398
 380. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 3398
 381. Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  Wyświetleń: 3393
 382. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  Wyświetleń: 3391
 383. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3387
 384. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3355
 385. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 3351
 386. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3345
 387. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 3341
 388. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3332
 389. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 3331
 390. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark
  Wyświetleń: 3325
 391. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
  Wyświetleń: 3294
 392. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 3292
 393. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3290
 394. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3287
 395. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2013
  Wyświetleń: 3282
 396. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3270
 397. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków
  Wyświetleń: 3263
 398. Zarządzenie Nr RO.0050.483.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.2.2014.GG/
  Wyświetleń: 3262
 399. Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3245
 400. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3245
 401. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3237
 402. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3233
 403. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3231
 404. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3229
 405. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 3227
 406. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własnosci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3212
 407. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3212
 408. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap V
  Wyświetleń: 3205
 409. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3195
 410. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3191
 411. Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3190
 412. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3189
 413. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o sporządzeniu projektu dokumentu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 3189
 414. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów na rok 2016
  Wyświetleń: 3168
 415. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3161
 416. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3156
 417. Informacje finansowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3154
 418. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3151
 419. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  Wyświetleń: 3140
 420. Projekty uchwał na sesję w dniu 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3134
 421. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3126
 422. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenegetycznej WN-110 kV relacji Prószków - Olbrachcice
  Wyświetleń: 3108
 423. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3106
 424. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3104
 425. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3091
 426. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  Wyświetleń: 3083
 427. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3082
 428. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.417.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 3081
 429. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 10 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3040
 430. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3016
 431. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 maja 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3013
 432. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3011
 433. Zarządzenie Nr RO.0050.482.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.8.2013.GG/
  Wyświetleń: 3006
 434. Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3002
 435. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 2991
 436. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 2983
 437. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2014.GG/
  Wyświetleń: 2968
 438. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
  Wyświetleń: 2967
 439. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 2961
 440. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2955
 441. Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 2952
 442. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2947
 443. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2946
 444. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2942
 445. Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2933
 446. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 53/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 2925
 447. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2925
 448. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 2914
 449. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 2913
 450. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
  Wyświetleń: 2906
 451. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 2905
 452. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Wyświetleń: 2896
 453. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" działki nr 53/2 i 54/2 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 2889
 454. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 2885
 455. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 2879
 456. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2877
 457. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - obręb Prószków
  Wyświetleń: 2875
 458. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2870
 459. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 2868
 460. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 2860
 461. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków za 2015 r.
  Wyświetleń: 2838
 462. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 2829
 463. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Winów
  Wyświetleń: 2794
 464. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 2788
 465. Obwieszczenia dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 267 km 3 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 2784
 466. Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  Wyświetleń: 2771
 467. Załaczniki do konkursu ofert dot. wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 2769
 468. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2764
 469. Multimedialne informacje dla wyborców głosujących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2761
 470. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 2739
 471. Zmiana Zarządzenia nr 315/2005 Burmistrza Prószkowa z dnia 13.12.2005 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczajacego do oddania w najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2735
 472. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015
  Wyświetleń: 2732
 473. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 2727
 474. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2014
  Wyświetleń: 2725
 475. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2725
 476. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 2722
 477. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 2721
 478. Budżet gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 2696
 479. Zarządzenie Nr RO.0050.332.2016 Burmistrza Prószkowa uchylające Zarządzenie Nr RO.0050.317.2016 Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.11.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2688
 480. Zarządzenie Nr RO.0050.9.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2014.GG/
  Wyświetleń: 2685
 481. Informacja o osiągniętych przez Gminę Prószków w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 2679
 482. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2674
 483. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2665
 484. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 2663
 485. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 2663
 486. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2636
 487. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury
  Wyświetleń: 2627
 488. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2619
 489. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Wyświetleń: 2616
 490. Petycje
  Wyświetleń: 2614
 491. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.418.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 2612
 492. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2604
 493. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2600
 494. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2580
 495. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2576
 496. Numer telefonu na który należy zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach
  Wyświetleń: 2568
 497. Informujemy, że w dniu 27 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny.
  Wyświetleń: 2558
 498. Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2555
 499. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2540
 500. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Wyświetleń: 2538
 501. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2519
 502. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2517
 503. Wzór oferty - konkurs ofert dot. wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2514
 504. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"
  Wyświetleń: 2502
 505. Zarządzenie Nr RO.0050.503.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2495
 506. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 2493
 507. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Prószków
  Wyświetleń: 2476
 508. Akty prawne
  Wyświetleń: 2459
 509. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2450
 510. Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2439
 511. Zarządzenie Nr RO.0050.220.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2426
 512. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2423
 513. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014
  Wyświetleń: 2421
 514. Zarządzenie Nr RO.0050.239.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2419
 515. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2416
 516. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2408
 517. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2406
 518. Oświadczenia majątkowe - rok 2017
  Wyświetleń: 2404
 519. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie brukarstwa na działkach nr 190 i 809/187 km 4 obręb Górki"
  Wyświetleń: 2377
 520. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Wyświetleń: 2362
 521. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, obejmującego obszar w rejonie ulic Opolskiej i Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2344
 522. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Wyświetleń: 2313
 523. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2306
 524. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków za lata 2012 - 2013
  Wyświetleń: 2291
 525. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 2285
 526. Zarządzenie Nr RO.0050.105.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.13.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2285
 527. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2282
 528. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".
  Wyświetleń: 2269
 529. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 2268
 530. Zarządzenie Nr RO.0050.502.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2266
 531. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016
  Wyświetleń: 2263
 532. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2259
 533. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2255
 534. Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas ozna
  Wyświetleń: 2237
 535. Oferta realizacji zadania publiczneo pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 2236
 536. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2236
 537. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2227
 538. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2190
 539. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2164
 540. Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 7.12.2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.81.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2152
 541. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 2139
 542. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2128
 543. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2116
 544. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2105
 545. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 2096
 546. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2090
 547. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 2088
 548. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki.
  Wyświetleń: 2071
 549. Zarządzenie nr RO.0050.106.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2066
 550. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 września 2015 r. o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z pespektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 2054
 551. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.
  Wyświetleń: 2043
 552. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2042
 553. Zarządzenie Nr RO.0050.267.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.2.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2041
 554. Obwieszczenie z dnia 04.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2016
  Wyświetleń: 2035
 555. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu oraz do PWIS w Opolu z prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015 - 2018
  Wyświetleń: 2023
 556. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2018
 557. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I
  Wyświetleń: 2016
 558. Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o zamiarze bezposredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2003
 559. Zarządzenie Nr RO.0050.253.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.19.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1998
 560. Zarządzenie Nr RO.0050.357.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 Listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.12.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1998
 561. Zarządzenie Nr RO.0050.254.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1997
 562. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki oraz Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1991
 563. Rok 2007
  Wyświetleń: 1987
 564. Zarządzenie Nr WOR.0050.455.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.8.2014.GG, RG.6845.10.2014.GG /
  Wyświetleń: 1983
 565. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1978
 566. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 1970
 567. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 1965
 568. Zarządzenie Nr RO.0050.256.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.9.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1959
 569. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.9.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1958
 570. Rok 2018
  Wyświetleń: 1957
 571. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Budowa Energetycznej Linii Napowierzszniowej 15 kV
  Wyświetleń: 1950
 572. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1946
 573. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1936
 574. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
  Wyświetleń: 1927
 575. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"
  Wyświetleń: 1918
 576. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.2.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1918
 577. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 1915
 578. Obwieszczenia - planowanie - rok 2018
  Wyświetleń: 1902
 579. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.
  Wyświetleń: 1892
 580. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 1886
 581. Rok 2008
  Wyświetleń: 1885
 582. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.10.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1873
 583. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Górki
  Wyświetleń: 1864
 584. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1863
 585. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 1863
 586. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1857
 587. Zarządzenie Nr RO.0050.255.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1851
 588. Zarządzenie Nr RO.0050.252.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.3.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1846
 589. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2016 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1840
 590. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1840
 591. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.12.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1833
 592. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 1815
 593. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1802
 594. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1778
 595. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 16 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1765
 596. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków
  Wyświetleń: 1727
 597. Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1715
 598. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1710
 599. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 1700
 600. Zarządzenie Nr RO.0050.395.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1699
 601. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1683
 602. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 1673
 603. Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1668
 604. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2016 r. Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1666
 605. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
  Wyświetleń: 1650
 606. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1645
 607. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Futsal z Gwiazdą"
  Wyświetleń: 1641
 608. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.225.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publ.
  Wyświetleń: 1631
 609. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1629
 610. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1604
 611. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 13.08.2015 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o zaopiniowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1602
 612. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
  Wyświetleń: 1600
 613. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.224.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publ.
  Wyświetleń: 1595
 614. Otwarte konkursy ofert w roku 2018
  Wyświetleń: 1560
 615. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy 1MW,linii SN z kablami sterowania i tel., dróg wewn.oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
  Wyświetleń: 1556
 616. Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018
  Wyświetleń: 1552
 617. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1543
 618. Zarządzenie Nr RO.0050.438.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę
  Wyświetleń: 1540
 619. Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1532
 620. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1526
 621. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stolarni"- inwestycji położonej na działce o nr ew. 260/76 k.m. 1, obręb Chrzowice
  Wyświetleń: 1518
 622. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1513
 623. Petycja mieszkańców Winowa w sprawie przeniesienia majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej położonej na terenie Winowa jako wkładu do ZGKiM w Prószkowie
  Wyświetleń: 1484
 624. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1463
 625. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11.08.2017r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 1444
 626. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1443
 627. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1443
 628. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1440
 629. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siecie wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci ul. Zielonej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1438
 630. Obwieszczenie Burmistrza Prószkow z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1426
 631. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 1421
 632. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1413
 633. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lipca 2016r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transmisji danych BT 26180, na terenie działki ewidencyjnej nr 1887/40 k.m.1, obręb Winów.
  Wyświetleń: 1397
 634. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko
  Wyświetleń: 1393
 635. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych przy drodze woj. nr 429
  Wyświetleń: 1388
 636. Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.
  Wyświetleń: 1380
 637. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1362
 638. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1357
 639. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o nowym sposobie informowania stron w postepowaniu administracyjnym
  Wyświetleń: 1356
 640. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1348
 641. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1345
 642. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.
  Wyświetleń: 1343
 643. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1337
 644. Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2016 roku".
  Wyświetleń: 1331
 645. "Burmistrz Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków...
  Wyświetleń: 1330
 646. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1313
 647. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji gminnych
  Wyświetleń: 1303
 648. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyrażonych opiniach w sprawie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków"
  Wyświetleń: 1296
 649. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1294
 650. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o konsultacjach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 1282
 651. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1278
 652. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1275
 653. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1270
 654. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK
  Wyświetleń: 1236
 655. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 1231
 656. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
  Wyświetleń: 1221
 657. Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 1217
 658. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1202
 659. Obwieszczenia - rok 2015
  Wyświetleń: 1198
 660. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Wyświetleń: 1195
 661. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1155
 662. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej
  Wyświetleń: 1134
 663. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy
  Wyświetleń: 1120
 664. II Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1115
 665. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 1108
 666. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 1073
 667. Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”
  Wyświetleń: 1069
 668. Zarządzenie Nr RO.0050.464.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1065
 669. Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1062
 670. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1039
 671. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach
  Wyświetleń: 1039
 672. Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1036
 673. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.08.2017r. w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 1034
 674. Petycja mieszkańców wsi Górki w sprawie likwidacji drugiego oddziału przedszkolnego w Górkach
  Wyświetleń: 1024
 675. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
  Wyświetleń: 1003
 676. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 990
 677. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 983
 678. Rejestr aktów prawa miejscowego 2008
  Wyświetleń: 974
 679. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 972
 680. Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice
  Wyświetleń: 970
 681. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.
  Wyświetleń: 963
 682. Rejestr aktów prawa miejscowego 2007
  Wyświetleń: 945
 683. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowści prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 939
 684. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"
  Wyświetleń: 927
 685. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 926
 686. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 916
 687. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 914
 688. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 909
 689. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 908
 690. Zarządzenie Nr RO.0050.547.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa: RG.7126.7.1.
  Wyświetleń: 891
 691. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 868
 692. Zarządzenie Nr RO.0050.553.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 868
 693. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 868
 694. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie Złotnik, Boguszyc, Źlinic oraz Zimnic Małych
  Wyświetleń: 853
 695. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora RAM sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole
  Wyświetleń: 851
 696. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 844
 697. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  Wyświetleń: 843
 698. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Winowa
  Wyświetleń: 832
 699. Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 815
 700. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.580.2018 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 809
 701. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2016 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 805
 702. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 804
 703. Zarządzenie Nr RO.0050.552.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.10.2016.ZA, RG.6840.3.2017.ZA /
  Wyświetleń: 797
 704. Zarządzenie Nr RO.0050.542.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 793
 705. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 788
 706. Zarządzenie Nr RO.0050.582.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 785
 707. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa ścieżki piesz-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków (Pomologia)"
  Wyświetleń: 781
 708. Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 780
 709. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 773
 710. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 768
 711. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.
  Wyświetleń: 767
 712. Zapytanie ofertowe budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prószków w rejonie ulicy Korfantego
  Wyświetleń: 763
 713. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 759
 714. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r.
  Wyświetleń: 748
 715. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.08.2017r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 745
 716. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 października 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki
  Wyświetleń: 742
 717. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 726
 718. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 725
 719. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 07.08.2017r. o wszczęciu postępowania.
  Wyświetleń: 724
 720. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa nr RI.6733.1.1.2017.KJ
  Wyświetleń: 722
 721. Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)
  Wyświetleń: 716
 722. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 716
 723. Budżet Gminy Prószków na rok 2018
  Wyświetleń: 711
 724. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Wyświetleń: 701
 725. Komunikat MOPS Prószków
  Wyświetleń: 686
 726. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 680
 727. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W M. ZIMNICE MAŁE
  Wyświetleń: 667
 728. Zapytanie ofertowe dot. naprawy przepustu pod ul. Zieloną w Prószkowie
  Wyświetleń: 649
 729. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Wyświetleń: 623
 730. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia /sprawa nr: RI.6220.8.2017.OŚ/
  Wyświetleń: 618
 731. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.
  Wyświetleń: 613
 732. Zapyatnie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 605
 733. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 603
 734. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 20 października 2017 r. decyzji nr RI.6733.1.1.2017.KJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 602
 735. Wybory do samorządu terytorialnego 2018
  Wyświetleń: 598
 736. Informujemy że w dniu 21 grudnia 2017r. Urząd Miejski w Prószkowie czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.30; 22 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny. W sprawach zgonu w godz. od 9.00-12.00 prosimy o kontakt telefoniczny: 502 935 413.
  Wyświetleń: 584
 737. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 567
 738. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik 2017 r.
  Wyświetleń: 546
 739. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w 2016 r.
  Wyświetleń: 531
 740. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 529
 741. Oferta realizacji zadania publicznego "Poznajemy dawną historię Śląska" 2018
  Wyświetleń: 515
 742. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – stan na dzień 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 509
 743. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 500
 744. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 499
 745. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 499
 746. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2018
  Wyświetleń: 474
 747. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 473
 748. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  Wyświetleń: 472
 749. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 465
 750. Informacja o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 462
 751. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 462
 752. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 459
 753. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sprawa RI.6220.5.2017.OŚ
  Wyświetleń: 449
 754. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 444
 755. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 442
 756. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 436
 757. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia dla inwestycji w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 427
 758. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej - sprawa: RI.6733.1.2.2017.GP
  Wyświetleń: 419
 759. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
  Wyświetleń: 408
 760. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 405
 761. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószków o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 403
 762. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 395
 763. Informacje finansowe - rok 2018
  Wyświetleń: 389
 764. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków
  Wyświetleń: 386
 765. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 22.02.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 383
 766. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 383
 767. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 380
 768. Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 370
 769. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 366
 770. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publ. wiadomości projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 363
 771. Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Wyświetleń: 362
 772. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 350
 773. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 348
 774. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 338
 775. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej"
  Wyświetleń: 331
 776. Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/
  Wyświetleń: 331
 777. Informacja z dnia 18.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 328
 778. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr. ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 327
 779. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 322
 780. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
  Wyświetleń: 320
 781. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono stypendium sportowe w 2018r.
  Wyświetleń: 307
 782. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 300
 783. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 297
 784. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”.
  Wyświetleń: 290
 785. Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 286
 786. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m 2 oo. Chrząszczyce
  Wyświetleń: 283
 787. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 282
 788. Zarządzenie Nr RO.0050.629.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 282
 789. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”
  Wyświetleń: 279
 790. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017
  Wyświetleń: 275
 791. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 270
 792. DOBRY START- DLA UCZNIA 300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka
  Wyświetleń: 263
 793. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2018".
  Wyświetleń: 258
 794. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:„Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem".
  Wyświetleń: 257
 795. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 253
 796. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziącia w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 250
 797. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 242
 798. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018
  Wyświetleń: 224
 799. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - mpzp wsi Górki
  Wyświetleń: 222
 800. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 221
 801. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 217
 802. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 214
 803. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 214
 804. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 211
 805. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 210
 806. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art.122 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 182
 807. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 168
 808. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP
  Wyświetleń: 167
 809. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 166
 810. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV Jaśkowice Wieś – Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 160
 811. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w m. Prószków".
  Wyświetleń: 158
 812. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 157
 813. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Modernizacja hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15
  Wyświetleń: 155
 814. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 154
 815. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 151
 816. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 147
 817. PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 145
 818. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 141
 819. Zarządzenie Nr RO.0050.673.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 136
 820. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  Wyświetleń: 129
 821. Zarządzenie Nr RO.0050.672.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 126
 822. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
  Wyświetleń: 122
 823. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Prószków.
  Wyświetleń: 121
 824. Ogłoszenie III naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 117
 825. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenie warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 114
 826. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
  Wyświetleń: 114
 827. Zawiadomienie z dnia 27.06.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 106
 828. Oświadczenia majątkowe - rok 2018
  Wyświetleń: 99
 829. Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 87
 830. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2018.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie linii kablowej 15 kV Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 82
 831. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 77
 832. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 77
 833. Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 75
 834. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 66
 835. Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 63
 836. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice”
  Wyświetleń: 53
 837. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
  Wyświetleń: 53
 838. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 37
 839. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 35
 840. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 34
 841. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 25
 842. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 23
 843. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nr RI.6220.8.2018.OŚ z dn.25.07.2018r w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 20
 844. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji nr RI.6220.5.2017.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej”.
  Wyświetleń: 16
 845. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 13
 846. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej.
  Wyświetleń: 12
 847. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 11
Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  16-07-2012 10:49
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prószkowie
  odwiedzin: 9466
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×