URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
850648220943205000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11300610017811831911429895147103853879839479383431923337852477605
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556455449590069685356255872766724158678187839112434119350124039
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
891757768169856591476811969427702346611158550616017009991204
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430834240139136386356711247639509314021546627576205124766533
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
191062446517899217072583138816257953734757941552226809882026
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
142903228615066151911609515258145411604913897143061764517941
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000617521871147561172910061
 1. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 595255
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 74032
 3. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 66089
 4. Kontakt
  Wyświetleń: 61124
 5. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 42536
 6. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 42346
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 41751
 8. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera - przetargi
  Wyświetleń: 41337
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej - przetargi
  Wyświetleń: 41308
 10. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej - przetargi
  Wyświetleń: 40968
 11. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
  Wyświetleń: 40752
 12. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 40215
 13. Przetargi - rok 2014
  Wyświetleń: 37107
 14. Przetargi rok 2012
  Wyświetleń: 33252
 15. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 33186
 16. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 20959
 17. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 20531
 18. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 18770
 19. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 18005
 20. Przetargi rok 2013
  Wyświetleń: 17592
 21. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 17180
 22. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 16396
 23. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 15325
 24. Przetargi rok 2015
  Wyświetleń: 14999
 25. Burmistrz Prószkowa
  Wyświetleń: 13577
 26. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 13359
 27. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 13347
 28. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 13078
 29. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 13040
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12447
 31. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 12410
 32. Wykaz przedsiębiorców odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Prószków.
  Wyświetleń: 12052
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  Wyświetleń: 11893
 34. Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  Wyświetleń: 11736
 35. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11697
 36. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 11663
 37. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie
  Wyświetleń: 11559
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11307
 39. Oświadczenia majątkowe - rok 2012
  Wyświetleń: 11191
 40. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11158
 41. Sołectwa Gminy Prószków oraz Zarząd Miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 11126
 42. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  Wyświetleń: 11092
 43. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Wyświetleń: 11039
 44. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 11033
 45. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  Wyświetleń: 10991
 46. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 10986
 47. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 10885
 48. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10842
 49. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 10815
 50. Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  Wyświetleń: 10805
 51. Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10722
 52. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10592
 53. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 10582
 54. Sekretarz Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10547
 55. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 10533
 56. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Wyświetleń: 10433
 57. Skarbnik Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10384
 58. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  Wyświetleń: 10368
 59. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10201
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10113
 61. Oświadczenia majątkowe - rok 2013
  Wyświetleń: 10102
 62. Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  Wyświetleń: 10063
 63. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 10029
 64. Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 10000
 65. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 9995
 66. Przetargi rok 2011
  Wyświetleń: 9980
 67. Ogłoszenia 2012 rok
  Wyświetleń: 9979
 68. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 9790
 69. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  Wyświetleń: 9760
 70. Statut gminy
  Wyświetleń: 9746
 71. Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  Wyświetleń: 9726
 72. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".
  Wyświetleń: 9726
 73. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 9677
 74. Publiczny Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 9658
 75. Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9615
 76. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 9561
 77. Wyprawka szkolna 2010
  Wyświetleń: 9525
 78. Przetargi rok 2010
  Wyświetleń: 9520
 79. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 9509
 80. Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  Wyświetleń: 9405
 81. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 9339
 82. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 9339
 83. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Wyświetleń: 9230
 84. Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  Wyświetleń: 9216
 85. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Wyświetleń: 9207
 86. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  Wyświetleń: 9139
 87. Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  Wyświetleń: 9117
 88. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9086
 89. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8997
 90. Obwieszczenia - rok 2011
  Wyświetleń: 8994
 91. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8948
 92. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 8908
 93. Rok 2012
  Wyświetleń: 8896
 94. Ogłoszenia dot. Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 8885
 95. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8843
 96. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012
  Wyświetleń: 8821
 97. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 8804
 98. Programy
  Wyświetleń: 8772
 99. Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 8749
 100. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  Wyświetleń: 8733
 101. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  Wyświetleń: 8652
 102. rok 2010
  Wyświetleń: 8621
 103. Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  Wyświetleń: 8606
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8562
 105. Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  Wyświetleń: 8550
 106. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  Wyświetleń: 8545
 107. Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  Wyświetleń: 8529
 108. Obwieszczenia - rok 2013
  Wyświetleń: 8439
 109. Oświadczenia majątkowe - rok 2014
  Wyświetleń: 8264
 110. Budżet gminy Prószków na rok 2014
  Wyświetleń: 8182
 111. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  Wyświetleń: 8117
 112. Obwieszczenia 2012 rok
  Wyświetleń: 8093
 113. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 8068
 114. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8029
 115. Rok 2013
  Wyświetleń: 8004
 116. Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  Wyświetleń: 7952
 117. Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  Wyświetleń: 7951
 118. Rok 2009
  Wyświetleń: 7930
 119. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap II - 2013 r.
  Wyświetleń: 7670
 120. Wzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 7624
 121. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7336
 122. Rok 2011
  Wyświetleń: 7324
 123. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".
  Wyświetleń: 7280
 124. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Wyświetleń: 7052
 125. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 7033
 126. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków".
  Wyświetleń: 6998
 127. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 6979
 128. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 6958
 129. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8
  Wyświetleń: 6931
 130. Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  Wyświetleń: 6904
 131. Obwieszczenia - planowanie - rok 2017
  Wyświetleń: 6892
 132. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 6865
 133. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa budynku strażnicy w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 6790
 134. Informacje finansowe - rok 2014
  Wyświetleń: 6763
 135. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (III)
  Wyświetleń: 6747
 136. Ogłoszenie w sprawie przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Opolskiej.
  Wyświetleń: 6705
 137. Gospodarka odpadami - ogłoszenia
  Wyświetleń: 6682
 138. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 6572
 139. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzgórzowa Trzynastka"
  Wyświetleń: 6543
 140. Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 6528
 141. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6429
 142. Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  Wyświetleń: 6403
 143. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
  Wyświetleń: 6336
 144. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2013/2014
  Wyświetleń: 6310
 145. Rok 2018
  Wyświetleń: 6270
 146. Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 6228
 147. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 6163
 148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6162
 149. Obwieszczenia - rok 2014
  Wyświetleń: 6111
 150. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 6023
 151. Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 5995
 152. Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  Wyświetleń: 5943
 153. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2013
  Wyświetleń: 5858
 154. Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 5824
 155. Przetargi rok 2016
  Wyświetleń: 5815
 156. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap III
  Wyświetleń: 5814
 157. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 5794
 158. Rejestr aktów prawa miejscowego 2012
  Wyświetleń: 5784
 159. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap IV
  Wyświetleń: 5766
 160. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5759
 161. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5722
 162. Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  Wyświetleń: 5693
 163. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  Wyświetleń: 5683
 164. Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 5671
 165. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zagospodarowania miasta Prószków
  Wyświetleń: 5589
 166. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
  Wyświetleń: 5584
 167. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5550
 168. Rejestr aktów prawa miejscowego 2010
  Wyświetleń: 5539
 169. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.
  Wyświetleń: 5511
 170. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5489
 171. Rejestr aktów prawa miejscowego 2013
  Wyświetleń: 5476
 172. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2013.
  Wyświetleń: 5461
 173. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5448
 174. Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  Wyświetleń: 5412
 175. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 5378
 176. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2015
  Wyświetleń: 5356
 177. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5355
 178. Przetargi rok 2017
  Wyświetleń: 5336
 179. Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  Wyświetleń: 5335
 180. Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  Wyświetleń: 5304
 181. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
  Wyświetleń: 5288
 182. Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  Wyświetleń: 5237
 183. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
  Wyświetleń: 5208
 184. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5197
 185. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  Wyświetleń: 5189
 186. Budżet gminy Prószków na rok 2015
  Wyświetleń: 5186
 187. Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 5169
 188. Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 5163
 189. Ogłoszenie z dnia 19.11.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5136
 190. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 5134
 191. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5092
 192. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5065
 193. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkania seniorów - łączymy pokolenia"
  Wyświetleń: 5053
 194. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
  Wyświetleń: 5038
 195. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014
  Wyświetleń: 5035
 196. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 5034
 197. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4991
 198. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 4989
 199. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4988
 200. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 4979
 201. Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  Wyświetleń: 4979
 202. Informacje finansowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4974
 203. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4967
 204. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4955
 205. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4933
 206. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Wyświetleń: 4919
 207. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4912
 208. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4908
 209. Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 4908
 210. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
  Wyświetleń: 4906
 211. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4879
 212. Obwieszczenia - planowanie - rok 2015
  Wyświetleń: 4878
 213. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 4864
 214. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4858
 215. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  Wyświetleń: 4836
 216. Rejestr aktów prawa miejscowego 2009
  Wyświetleń: 4833
 217. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".
  Wyświetleń: 4819
 218. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4802
 219. Rejestr aktów prawa miejscowego 2011
  Wyświetleń: 4802
 220. Program 500+
  Wyświetleń: 4801
 221. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4800
 222. Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  Wyświetleń: 4792
 223. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4778
 224. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4769
 225. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4742
 226. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 4736
 227. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  Wyświetleń: 4734
 228. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 4719
 229. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4718
 230. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 4712
 231. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Wyświetleń: 4707
 232. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 4677
 233. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4676
 234. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Wyświetleń: 4674
 235. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4662
 236. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
  Wyświetleń: 4645
 237. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4617
 238. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  Wyświetleń: 4616
 239. Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 4611
 240. Program Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4597
 241. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 4593
 242. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
  Wyświetleń: 4591
 243. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 4590
 244. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4584
 245. Oświadczenia majątkowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4575
 246. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 4551
 247. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4551
 248. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4540
 249. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015
  Wyświetleń: 4522
 250. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4510
 251. Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4492
 252. Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4476
 253. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  Wyświetleń: 4476
 254. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 4471
 255. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  Wyświetleń: 4455
 256. Informacje finansowe - rok 2017
  Wyświetleń: 4454
 257. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  Wyświetleń: 4420
 258. Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4418
 259. Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  Wyświetleń: 4411
 260. Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 4405
 261. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Boguszycach
  Wyświetleń: 4384
 262. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4383
 263. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4374
 264. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4365
 265. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  Wyświetleń: 4365
 266. Obwieszczenia - planowanie - rok 2016
  Wyświetleń: 4351
 267. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4349
 268. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4324
 269. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4323
 270. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4308
 271. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach
  Wyświetleń: 4290
 272. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4273
 273. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  Wyświetleń: 4267
 274. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4262
 275. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.
  Wyświetleń: 4252
 276. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4227
 277. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 4220
 278. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 4216
 279. Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4207
 280. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4192
 281. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4192
 282. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4180
 283. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4177
 284. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  Wyświetleń: 4170
 285. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4169
 286. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  Wyświetleń: 4168
 287. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - miejscowość Boguszyce
  Wyświetleń: 4166
 288. Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 4160
 289. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 4160
 290. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4148
 291. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4145
 292. Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4145
 293. Zarządzenie Nr RO0.162.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu /sprawa RG.7151.88.2015.ZA/
  Wyświetleń: 4142
 294. Rok 2006
  Wyświetleń: 4137
 295. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap V
  Wyświetleń: 4132
 296. Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4131
 297. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4118
 298. Kanały technologiczne usytuowane przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 4112
 299. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4104
 300. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Wyświetleń: 4097
 301. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4095
 302. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II
  Wyświetleń: 4086
 303. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 4085
 304. Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4080
 305. Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"
  Wyświetleń: 4076
 306. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  Wyświetleń: 4072
 307. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4067
 308. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 4061
 309. Oświadczenia majątkowe - rok 2016
  Wyświetleń: 4057
 310. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Wyświetleń: 4053
 311. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 4044
 312. Projekty uchwał na sesje w dniu 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4042
 313. Projekty uchwał na sesję w dniu 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4041
 314. Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 4040
 315. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
  Wyświetleń: 4031
 316. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 4030
 317. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowości Ligota Prószkowska i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 4027
 318. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4014
 319. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 4010
 320. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną
  Wyświetleń: 4009
 321. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 4002
 322. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4000
 323. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3995
 324. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3993
 325. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 3990
 326. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3986
 327. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3978
 328. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  Wyświetleń: 3974
 329. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3973
 330. Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I
  Wyświetleń: 3971
 331. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  Wyświetleń: 3963
 332. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3960
 333. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3958
 334. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 3954
 335. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3949
 336. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Wyświetleń: 3948
 337. Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3945
 338. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3945
 339. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3941
 340. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3926
 341. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3924
 342. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 3921
 343. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3920
 344. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3916
 345. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.
  Wyświetleń: 3911
 346. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 3911
 347. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3905
 348. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3902
 349. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3897
 350. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3895
 351. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 3893
 352. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3880
 353. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3880
 354. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3865
 355. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3864
 356. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3861
 357. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3861
 358. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
  Wyświetleń: 3861
 359. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3857
 360. Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  Wyświetleń: 3856
 361. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3850
 362. Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3841
 363. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3841
 364. Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3835
 365. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  Wyświetleń: 3833
 366. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3827
 367. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3825
 368. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3818
 369. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o sporządzeniu projektu dokumentu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 3816
 370. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów na rok 2016
  Wyświetleń: 3813
 371. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3813
 372. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 3813
 373. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3806
 374. Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3806
 375. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Wyświetleń: 3806
 376. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3805
 377. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  Wyświetleń: 3794
 378. Komunikat Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie dotyczący jakości wody wodociągowej
  Wyświetleń: 3793
 379. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3791
 380. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3786
 381. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3785
 382. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3781
 383. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3768
 384. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3766
 385. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3760
 386. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3757
 387. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 3743
 388. Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  Wyświetleń: 3740
 389. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3732
 390. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 3723
 391. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 3719
 392. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3714
 393. Zarządzenie Nr RO.0050.483.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.2.2014.GG/
  Wyświetleń: 3698
 394. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 3694
 395. Informacje finansowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3689
 396. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 3681
 397. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3679
 398. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3672
 399. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3667
 400. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3666
 401. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3656
 402. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark
  Wyświetleń: 3655
 403. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3653
 404. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3639
 405. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.417.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 3633
 406. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2013
  Wyświetleń: 3600
 407. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3596
 408. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własnosci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3583
 409. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3580
 410. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  Wyświetleń: 3572
 411. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3566
 412. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3553
 413. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3548
 414. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków
  Wyświetleń: 3542
 415. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3524
 416. Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3518
 417. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3508
 418. Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3505
 419. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3498
 420. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3495
 421. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3495
 422. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3487
 423. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3485
 424. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 maja 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3480
 425. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3477
 426. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3453
 427. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3451
 428. Projekty uchwał na sesję w dniu 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3450
 429. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3450
 430. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
  Wyświetleń: 3446
 431. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenegetycznej WN-110 kV relacji Prószków - Olbrachcice
  Wyświetleń: 3443
 432. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3432
 433. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 3412
 434. Obwieszczenia - planowanie - rok 2018
  Wyświetleń: 3402
 435. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków za 2015 r.
  Wyświetleń: 3394
 436. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3382
 437. Zarządzenie Nr RO.0050.482.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.8.2013.GG/
  Wyświetleń: 3376
 438. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2014.GG/
  Wyświetleń: 3375
 439. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  Wyświetleń: 3372
 440. Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3367
 441. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 10 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3364
 442. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Wyświetleń: 3362
 443. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 3361
 444. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 3360
 445. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3349
 446. Budżet gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 3348
 447. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3345
 448. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3340
 449. Petycje
  Wyświetleń: 3336
 450. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3330
 451. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3328
 452. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 53/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3311
 453. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Winów
  Wyświetleń: 3308
 454. Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3299
 455. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3298
 456. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 3293
 457. Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 3287
 458. Oświadczenia majątkowe - rok 2017
  Wyświetleń: 3280
 459. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3270
 460. Załaczniki do konkursu ofert dot. wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 3270
 461. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3269
 462. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3265
 463. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 3256
 464. Oferta realizacji zadania publiczneo pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 3249
 465. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
  Wyświetleń: 3245
 466. Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  Wyświetleń: 3239
 467. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3216
 468. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015
  Wyświetleń: 3214
 469. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 3207
 470. Numer telefonu na który należy zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach
  Wyświetleń: 3202
 471. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3193
 472. Multimedialne informacje dla wyborców głosujących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3192
 473. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" działki nr 53/2 i 54/2 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3191
 474. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3186
 475. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3182
 476. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 3174
 477. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3172
 478. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3161
 479. Zarządzenie Nr RO.0050.332.2016 Burmistrza Prószkowa uchylające Zarządzenie Nr RO.0050.317.2016 Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.11.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3158
 480. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.418.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 3136
 481. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3126
 482. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury
  Wyświetleń: 3101
 483. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 3096
 484. Zmiana Zarządzenia nr 315/2005 Burmistrza Prószkowa z dnia 13.12.2005 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczajacego do oddania w najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3080
 485. Obwieszczenia dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 267 km 3 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 3068
 486. Zarządzenie Nr RO.0050.9.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2014.GG/
  Wyświetleń: 3064
 487. Wzór oferty - konkurs ofert dot. wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3058
 488. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3055
 489. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3048
 490. Informacja o osiągniętych przez Gminę Prószków w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 3043
 491. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3040
 492. Wybory do samorządu terytorialnego 2018
  Wyświetleń: 3039
 493. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 3037
 494. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3028
 495. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Wyświetleń: 3016
 496. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3016
 497. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.
  Wyświetleń: 3009
 498. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3001
 499. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3001
 500. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"
  Wyświetleń: 2999
 501. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2014
  Wyświetleń: 2998
 502. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2986
 503. Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2968
 504. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2947
 505. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Prószków
  Wyświetleń: 2935
 506. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016
  Wyświetleń: 2910
 507. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2900
 508. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 2877
 509. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014
  Wyświetleń: 2870
 510. Akty prawne
  Wyświetleń: 2868
 511. Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018
  Wyświetleń: 2864
 512. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2855
 513. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Futsal z Gwiazdą"
  Wyświetleń: 2846
 514. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Wyświetleń: 2833
 515. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2823
 516. Zarządzenie Nr RO.0050.503.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2817
 517. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2815
 518. Informujemy, że w dniu 27 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny.
  Wyświetleń: 2810
 519. Zarządzenie Nr RO.0050.220.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2803
 520. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2800
 521. Zarządzenie Nr RO.0050.239.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2794
 522. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków za lata 2012 - 2013
  Wyświetleń: 2791
 523. Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)
  Wyświetleń: 2783
 524. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2767
 525. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Wyświetleń: 2755
 526. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2754
 527. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, obejmującego obszar w rejonie ulic Opolskiej i Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2747
 528. Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2737
 529. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Wyświetleń: 2727
 530. Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas ozna
  Wyświetleń: 2715
 531. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2713
 532. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2700
 533. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie brukarstwa na działkach nr 190 i 809/187 km 4 obręb Górki"
  Wyświetleń: 2685
 534. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2672
 535. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2663
 536. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 2662
 537. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2658
 538. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.
  Wyświetleń: 2629
 539. Zarządzenie Nr RO.0050.502.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2628
 540. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 2627
 541. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2623
 542. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2622
 543. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2617
 544. Zarządzenie Nr RO.0050.105.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.13.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2599
 545. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki.
  Wyświetleń: 2583
 546. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".
  Wyświetleń: 2568
 547. Otwarte konkursy ofert w roku 2018
  Wyświetleń: 2563
 548. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2563
 549. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 2533
 550. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 września 2015 r. o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z pespektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 2526
 551. Rok 2007
  Wyświetleń: 2514
 552. Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o zamiarze bezposredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2508
 553. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2504
 554. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 2502
 555. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2486
 556. Rok 2008
  Wyświetleń: 2469
 557. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Budowa Energetycznej Linii Napowierzszniowej 15 kV
  Wyświetleń: 2465
 558. Obwieszczenie z dnia 04.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2016
  Wyświetleń: 2461
 559. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2461
 560. Zarządzenie nr RO.0050.106.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2448
 561. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2448
 562. Zarządzenie Nr RO.0050.267.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.2.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2440
 563. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu oraz do PWIS w Opolu z prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015 - 2018
  Wyświetleń: 2440
 564. Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 7.12.2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.81.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2421
 565. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I
  Wyświetleń: 2417
 566. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2416
 567. Zarządzenie Nr RO.0050.357.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 Listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.12.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2413
 568. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2390
 569. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
  Wyświetleń: 2368
 570. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 2363
 571. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki oraz Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2359
 572. Zarządzenie Nr RO.0050.254.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2359
 573. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2016 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 2343
 574. Zarządzenie Nr RO.0050.253.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.19.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2342
 575. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.9.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2328
 576. Zarządzenie Nr RO.0050.256.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.9.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2322
 577. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"
  Wyświetleń: 2308
 578. Zarządzenie Nr WOR.0050.455.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.8.2014.GG, RG.6845.10.2014.GG /
  Wyświetleń: 2301
 579. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2292
 580. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2290
 581. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 2289
 582. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.12.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2285
 583. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 2282
 584. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2278
 585. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2275
 586. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2273
 587. Zarządzenie Nr RO.0050.255.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2259
 588. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2243
 589. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.
  Wyświetleń: 2239
 590. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.10.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2239
 591. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.2.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2226
 592. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Górki
  Wyświetleń: 2213
 593. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 2211
 594. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2211
 595. Zarządzenie Nr RO.0050.252.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.3.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2197
 596. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków
  Wyświetleń: 2164
 597. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2161
 598. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2127
 599. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2016 r. Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 2107
 600. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 2106
 601. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2100
 602. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2099
 603. Zarządzenie Nr RO.0050.395.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 2093
 604. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2092
 605. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 2090
 606. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 16 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2081
 607. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2078
 608. Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2073
 609. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2063
 610. Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 2058
 611. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
  Wyświetleń: 2056
 612. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 2051
 613. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 13.08.2015 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o zaopiniowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2039
 614. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 2034
 615. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 2026
 616. Zarządzenie Nr RO.0050.438.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę
  Wyświetleń: 2018
 617. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2003
 618. "Burmistrz Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków...
  Wyświetleń: 1988
 619. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11.08.2017r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 1982
 620. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
  Wyświetleń: 1980
 621. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.224.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publ.
  Wyświetleń: 1967
 622. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.225.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publ.
  Wyświetleń: 1934
 623. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1928
 624. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1913
 625. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1905
 626. Petycja mieszkańców Winowa w sprawie przeniesienia majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej położonej na terenie Winowa jako wkładu do ZGKiM w Prószkowie
  Wyświetleń: 1895
 627. Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.
  Wyświetleń: 1890
 628. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1876
 629. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 14 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji nr RI.6220.1.2017.OŚ.
  Wyświetleń: 1864
 630. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1857
 631. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1857
 632. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1856
 633. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o nowym sposobie informowania stron w postepowaniu administracyjnym
  Wyświetleń: 1846
 634. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stolarni"- inwestycji położonej na działce o nr ew. 260/76 k.m. 1, obręb Chrzowice
  Wyświetleń: 1843
 635. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lipca 2016r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transmisji danych BT 26180, na terenie działki ewidencyjnej nr 1887/40 k.m.1, obręb Winów.
  Wyświetleń: 1843
 636. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.
  Wyświetleń: 1842
 637. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1832
 638. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siecie wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci ul. Zielonej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1823
 639. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji gminnych
  Wyświetleń: 1823
 640. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy 1MW,linii SN z kablami sterowania i tel., dróg wewn.oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
  Wyświetleń: 1813
 641. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1799
 642. Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1789
 643. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
  Wyświetleń: 1786
 644. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko
  Wyświetleń: 1742
 645. Obwieszczenie Burmistrza Prószkow z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1728
 646. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1726
 647. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 1720
 648. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyrażonych opiniach w sprawie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków"
  Wyświetleń: 1712
 649. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1699
 650. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1683
 651. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1639
 652. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1630
 653. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1620
 654. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1619
 655. Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2016 roku".
  Wyświetleń: 1618
 656. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych przy drodze woj. nr 429
  Wyświetleń: 1607
 657. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1598
 658. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1590
 659. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o konsultacjach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 1583
 660. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1581
 661. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 1580
 662. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK
  Wyświetleń: 1574
 663. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.08.2017r. w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 1574
 664. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy
  Wyświetleń: 1573
 665. Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 1535
 666. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Wyświetleń: 1534
 667. Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1508
 668. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1501
 669. Obwieszczenia - rok 2015
  Wyświetleń: 1498
 670. Petycja mieszkańców wsi Górki w sprawie likwidacji drugiego oddziału przedszkolnego w Górkach
  Wyświetleń: 1482
 671. Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”
  Wyświetleń: 1476
 672. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
  Wyświetleń: 1475
 673. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 1468
 674. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej
  Wyświetleń: 1457
 675. Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1456
 676. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1451
 677. Zarządzenie Nr RO.0050.464.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1437
 678. Oferta realizacji zadania publicznego "Poznajemy dawną historię Śląska" 2018
  Wyświetleń: 1430
 679. Oświadczenia majątkowe - rok 2018
  Wyświetleń: 1416
 680. Zarządzenie Nr RO.0050.553.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 1412
 681. II Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1403
 682. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.
  Wyświetleń: 1381
 683. Rejestr aktów prawa miejscowego 2008
  Wyświetleń: 1373
 684. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach
  Wyświetleń: 1368
 685. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 1359
 686. Zarządzenie Nr RO.0050.582.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1358
 687. Zarządzenie Nr RO.0050.552.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.10.2016.ZA, RG.6840.3.2017.ZA /
  Wyświetleń: 1352
 688. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.
  Wyświetleń: 1348
 689. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1343
 690. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1339
 691. Zarządzenie Nr RO.0050.547.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa: RG.7126.7.1.
  Wyświetleń: 1335
 692. Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice
  Wyświetleń: 1310
 693. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1309
 694. Rejestr aktów prawa miejscowego 2007
  Wyświetleń: 1308
 695. Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1300
 696. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora RAM sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole
  Wyświetleń: 1298
 697. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"
  Wyświetleń: 1295
 698. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1282
 699. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  Wyświetleń: 1279
 700. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 1269
 701. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1268
 702. Budżet Gminy Prószków na rok 2018
  Wyświetleń: 1258
 703. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.580.2018 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 1243
 704. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowści prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 1242
 705. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1233
 706. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 października 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki
  Wyświetleń: 1215
 707. Zarządzenie Nr RO.0050.542.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1192
 708. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1192
 709. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2016 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1189
 710. Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1187
 711. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r.
  Wyświetleń: 1170
 712. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 1163
 713. Rok 2019
  Wyświetleń: 1161
 714. Ogłoszenie o konkursie na najlepszą koncepcję hali widowiskowo - sportowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1151
 715. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1139
 716. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.08.2017r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 1131
 717. Zapytanie ofertowe budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prószków w rejonie ulicy Korfantego
  Wyświetleń: 1130
 718. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1121
 719. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Winowa
  Wyświetleń: 1103
 720. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1092
 721. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 1086
 722. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 1082
 723. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
  Wyświetleń: 1081
 724. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie Złotnik, Boguszyc, Źlinic oraz Zimnic Małych
  Wyświetleń: 1065
 725. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa nr RI.6733.1.1.2017.KJ
  Wyświetleń: 1059
 726. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – stan na dzień 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1055
 727. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 07.08.2017r. o wszczęciu postępowania.
  Wyświetleń: 1050
 728. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 1048
 729. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1034
 730. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1033
 731. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1030
 732. Komunikat MOPS Prószków
  Wyświetleń: 1018
 733. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Wyświetleń: 1017
 734. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa ścieżki piesz-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków (Pomologia)"
  Wyświetleń: 1001
 735. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.
  Wyświetleń: 997
 736. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 995
 737. Zapytanie ofertowe dot. naprawy przepustu pod ul. Zieloną w Prószkowie
  Wyświetleń: 993
 738. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia /sprawa nr: RI.6220.8.2017.OŚ/
  Wyświetleń: 984
 739. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik 2017 r.
  Wyświetleń: 974
 740. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 20 października 2017 r. decyzji nr RI.6733.1.1.2017.KJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 972
 741. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W M. ZIMNICE MAŁE
  Wyświetleń: 968
 742. Informacja o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 952
 743. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 943
 744. Informujemy że w dniu 21 grudnia 2017r. Urząd Miejski w Prószkowie czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.30; 22 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny. W sprawach zgonu w godz. od 9.00-12.00 prosimy o kontakt telefoniczny: 502 935 413.
  Wyświetleń: 943
 745. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Wyświetleń: 939
 746. Zapyatnie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 936
 747. Informacje finansowe - rok 2018
  Wyświetleń: 926
 748. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 893
 749. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 885
 750. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2018
  Wyświetleń: 885
 751. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 883
 752. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 855
 753. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 849
 754. Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 847
 755. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 825
 756. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 824
 757. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  Wyświetleń: 823
 758. Informacja z dnia 18.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 802
 759. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 793
 760. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 786
 761. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 778
 762. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w 2016 r.
  Wyświetleń: 758
 763. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sprawa RI.6220.5.2017.OŚ
  Wyświetleń: 756
 764. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószków o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 749
 765. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 746
 766. Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/
  Wyświetleń: 742
 767. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 739
 768. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 720
 769. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 712
 770. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017
  Wyświetleń: 711
 771. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 22.02.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 707
 772. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr. ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 706
 773. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia dla inwestycji w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 697
 774. Otwarte konkursy ofert w roku 2019
  Wyświetleń: 695
 775. Zarządzenie Nr RO.0050.629.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 695
 776. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej"
  Wyświetleń: 687
 777. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 679
 778. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków
  Wyświetleń: 677
 779. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 676
 780. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 672
 781. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Droga do mistrzostwa poprzez wspieranie zawodników biorących udział w Mistrzostwach Świata w Akrobatyce Powietrznej
  Wyświetleń: 666
 782. Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Wyświetleń: 664
 783. DOBRY START- DLA UCZNIA 300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka
  Wyświetleń: 646
 784. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w m. Prószków".
  Wyświetleń: 646
 785. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 644
 786. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 644
 787. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publ. wiadomości projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 643
 788. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 634
 789. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej - sprawa: RI.6733.1.2.2017.GP
  Wyświetleń: 626
 790. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono stypendium sportowe w 2018r.
  Wyświetleń: 619
 791. Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 611
 792. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 607
 793. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 598
 794. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 588
 795. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 587
 796. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
  Wyświetleń: 564
 797. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 559
 798. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 557
 799. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018
  Wyświetleń: 555
 800. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 547
 801. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 537
 802. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
  Wyświetleń: 531
 803. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 528
 804. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 525
 805. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 521
 806. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
  Wyświetleń: 520
 807. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Prószków.
  Wyświetleń: 519
 808. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 519
 809. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 514
 810. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 513
 811. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:„Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem".
  Wyświetleń: 511
 812. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m 2 oo. Chrząszczyce
  Wyświetleń: 503
 813. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - mpzp wsi Górki
  Wyświetleń: 500
 814. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”.
  Wyświetleń: 493
 815. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2018".
  Wyświetleń: 481
 816. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”
  Wyświetleń: 478
 817. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 478
 818. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 475
 819. Zarządzenie Nr RO.0050.672.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 470
 820. Zarządzenie Nr RO.0050.673.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 459
 821. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
  Wyświetleń: 456
 822. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 453
 823. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 452
 824. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 452
 825. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "IV Przysieczański Hubertus Kawaleryjski"
  Wyświetleń: 442
 826. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziącia w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 430
 827. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 427
 828. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w2 roku 2018
  Wyświetleń: 419
 829. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 415
 830. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 411
 831. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 409
 832. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 407
 833. PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 403
 834. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art.122 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 403
 835. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 398
 836. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Modernizacja hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15
  Wyświetleń: 394
 837. Zastępca Burmistrza Prószkowa
  Wyświetleń: 386
 838. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
  Wyświetleń: 385
 839. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 381
 840. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 373
 841. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Ppracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji).
  Wyświetleń: 370
 842. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 368
 843. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 361
 844. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 361
 845. Zarządzenie Nr RO.0050.762.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 26 października 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 360
 846. Informacja dotycząca stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
  Wyświetleń: 351
 847. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 346
 848. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  Wyświetleń: 339
 849. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 336
 850. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
  Wyświetleń: 333
 851. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 330
 852. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 330
 853. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV Jaśkowice Wieś – Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 326
 854. Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 324
 855. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP
  Wyświetleń: 318
 856. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 317
 857. Ogłoszenie III naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 315
 858. Zawiadomienie z dnia 27.06.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 315
 859. Jak segregować odpady komunalne
  Wyświetleń: 307
 860. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 301
 861. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark
  Wyświetleń: 299
 862. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji nr RI.6220.5.2017.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej”.
  Wyświetleń: 294
 863. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 289
 864. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 września 2018 r.
  Wyświetleń: 286
 865. Oferta realizacji zadania publicznego pn. Treningi piłkarskie rozwijają i integrują młodych mieszkańców Gminy Prószków
  Wyświetleń: 280
 866. Zarządzenie Nr RO.0050.731.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2018.ZA/
  Wyświetleń: 275
 867. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo głównego księgowego na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 270
 868. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 269
 869. Obwieszczenia - planowanie - rok 2019
  Wyświetleń: 267
 870. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 266
 871. Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 265
 872. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenie warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 263
 873. Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 256
 874. Budżet gminy Prószków na rok 2019
  Wyświetleń: 250
 875. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej
  Wyświetleń: 237
 876. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 237
 877. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 października 2018 r.
  Wyświetleń: 237
 878. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2018.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie linii kablowej 15 kV Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 233
 879. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 230
 880. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nr RI.6220.8.2018.OŚ z dn.25.07.2018r w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 227
 881. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice”
  Wyświetleń: 224
 882. Zawiadomenie o II sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 221
 883. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 221
 884. STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTY WYNIKI SPORTOWE
  Wyświetleń: 220
 885. Zapytanie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów z Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 219
 886. Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 218
 887. II Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 214
 888. Zapytanie ofertowe dot. opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 212
 889. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 210
 890. Zawiadomienie z dnia 07.11.2018 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 208
 891. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 207
 892. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 206
 893. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn:Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10
  Wyświetleń: 204
 894. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej.
  Wyświetleń: 200
 895. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
  Wyświetleń: 199
 896. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 198
 897. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 192
 898. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
  Wyświetleń: 190
 899. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 184
 900. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - aktualizacja październik 2018 r.
  Wyświetleń: 182
 901. ZAPYTANIE OFERTOWE ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW (wycinkowa)
  Wyświetleń: 181
 902. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2019
  Wyświetleń: 180
 903. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 178
 904. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: "Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 175
 905. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 168
 906. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 166
 907. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 165
 908. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie pn."Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice"
  Wyświetleń: 164
 909. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 164
 910. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2.2018.GP
  Wyświetleń: 163
 911. Oferta realizacji zdania publicznego pn.: " W piłkę gramy nawet jak zimno na dworze mamy"
  Wyświetleń: 162
 912. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 1 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 162
 913. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986)
  Wyświetleń: 157
 914. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 156
 915. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 155
 916. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia z dnia 26.10.2018r.
  Wyświetleń: 151
 917. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze eweidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki.
  Wyświetleń: 150
 918. III Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 147
 919. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 147
 920. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 145
 921. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.3.2018.GP
  Wyświetleń: 144
 922. Zarządzenie Nr RO.0050.58.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego /sprawa RG.6840.4.2017.ZA/
  Wyświetleń: 144
 923. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 142
 924. Protokół z naboru członków do Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 141
 925. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.13.2018.KRG/
  Wyświetleń: 139
 926. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.14.2018.KRG/
  Wyświetleń: 137
 927. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 17 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi
  Wyświetleń: 136
 928. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - obręb Górki
  Wyświetleń: 131
 929. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 130
 930. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 127
 931. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 126
 932. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 119
 933. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 119
 934. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 4 lutego 2019 r.o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 118
 935. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 118
 936. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 117
 937. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdfarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 114
 938. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt do schroniska w roku 2019
  Wyświetleń: 112
 939. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 109
 940. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych.
  Wyświetleń: 108
 941. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegajacego na odławianiu bezdomncych zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 108
 942. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 105
 943. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.1.2019.KRG/
  Wyświetleń: 104
 944. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 104
 945. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 102
 946. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 101
 947. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 97
 948. Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w 2018 r.
  Wyświetleń: 93
 949. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa dot. decyzji nr RI.6220.12.2018.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa osiedla mieszkaniowego „Osiedle Górki””.
  Wyświetleń: 93
 950. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanych decyzji lokalizacyjnych celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach gminy Prószków znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 91
 951. Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków” (wycinkowa)
  Wyświetleń: 91
 952. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 86
 953. Informacja o przystąpieniu do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 85
 954. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 85
 955. Informacja Burmistrza Prószkowa w sprawie zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji
  Wyświetleń: 82
 956. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 82
 957. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa w roku 2019 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów"
  Wyświetleń: 81
 958. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 81
 959. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 81
 960. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019.
  Wyświetleń: 79
 961. Zarządzenie Nr RO.0050.57.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 79
 962. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce 554/7 ark.m.1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 72
 963. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Prezydentem Miasta Opola w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 71
 964. Sposób segregowania odpadów
  Wyświetleń: 71
 965. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 69
 966. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
  Wyświetleń: 64
 967. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu programu ochrony środowiska na lata dla gminy Prószków na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 64
 968. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie
  Wyświetleń: 62
 969. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
  Wyświetleń: 60
 970. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania z dnia 12.03.2019 r.
  Wyświetleń: 54
 971. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 38
 972. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 26
 973. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 19
 974. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 13
Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  16-07-2012 10:49
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prószkowie
  odwiedzin: 10113
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×