URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1130061001781183191142989514710385387983947938343192333389640
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556455449590069685356255872766724158678187839112434119350124039
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
891757768169856591476811969427702346611158550616017009991204
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430834240139136386356711247639509314021546627576205124766533
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
191062446517899217072583138816257953734757941552226809882026
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
142903228615066151911609515258145411604913897143061764517941
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000617521871147561172910061
 1. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 576099
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 65230
 3. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 60551
 4. Kontakt
  Wyświetleń: 55751
 5. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 39681
 6. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 39114
 7. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej - przetargi
  Wyświetleń: 38678
 8. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 38508
 9. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera - przetargi
  Wyświetleń: 38142
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej - przetargi
  Wyświetleń: 38004
 11. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
  Wyświetleń: 37952
 12. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 37695
 13. Przetargi - rok 2014
  Wyświetleń: 36200
 14. Przetargi rok 2012
  Wyświetleń: 32839
 15. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 24918
 16. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 19548
 17. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 19259
 18. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 17786
 19. Przetargi rok 2013
  Wyświetleń: 17134
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16270
 21. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15586
 22. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 15169
 23. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 14450
 24. Przetargi rok 2015
  Wyświetleń: 13726
 25. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 12811
 26. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 12568
 27. Burmistrz Prószkowa
  Wyświetleń: 12376
 28. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 12356
 29. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 12136
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12002
 31. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 11843
 32. Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  Wyświetleń: 11322
 33. Wykaz przedsiębiorców odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Prószków.
  Wyświetleń: 11295
 34. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  Wyświetleń: 11226
 35. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 11161
 36. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie
  Wyświetleń: 11091
 37. Oświadczenia majątkowe - rok 2012
  Wyświetleń: 10739
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10629
 39. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  Wyświetleń: 10615
 40. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 10601
 41. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10548
 42. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 10541
 43. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 10528
 44. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Wyświetleń: 10509
 45. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  Wyświetleń: 10501
 46. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 10403
 47. Wykaz sołectw Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10391
 48. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10343
 49. Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10283
 50. Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  Wyświetleń: 10251
 51. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 10231
 52. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 10199
 53. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 10136
 54. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Wyświetleń: 10074
 55. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10070
 56. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  Wyświetleń: 9950
 57. Sekretarz Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9806
 58. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9740
 59. Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  Wyświetleń: 9690
 60. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9675
 61. Skarbnik Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9672
 62. Oświadczenia majątkowe - rok 2013
  Wyświetleń: 9645
 63. Przetargi rok 2011
  Wyświetleń: 9576
 64. Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 9575
 65. Ogłoszenia 2012 rok
  Wyświetleń: 9505
 66. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 9498
 67. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 9422
 68. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  Wyświetleń: 9377
 69. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 9361
 70. Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  Wyświetleń: 9293
 71. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 9237
 72. Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9199
 73. Przetargi rok 2010
  Wyświetleń: 9192
 74. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".
  Wyświetleń: 9180
 75. Wyprawka szkolna 2010
  Wyświetleń: 9133
 76. Statut gminy
  Wyświetleń: 9116
 77. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 9086
 78. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 9074
 79. Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  Wyświetleń: 9010
 80. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8976
 81. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Wyświetleń: 8920
 82. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 8908
 83. Publiczny Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 8901
 84. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Wyświetleń: 8839
 85. Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  Wyświetleń: 8791
 86. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 8767
 87. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  Wyświetleń: 8711
 88. Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  Wyświetleń: 8680
 89. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8675
 90. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8556
 91. Obwieszczenia - rok 2011
  Wyświetleń: 8552
 92. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012
  Wyświetleń: 8481
 93. Rok 2012
  Wyświetleń: 8469
 94. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 8465
 95. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8434
 96. Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 8430
 97. Programy
  Wyświetleń: 8390
 98. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  Wyświetleń: 8381
 99. Ogłoszenia dot. Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 8353
 100. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  Wyświetleń: 8267
 101. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  Wyświetleń: 8233
 102. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 8228
 103. Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  Wyświetleń: 8222
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8191
 105. Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  Wyświetleń: 8146
 106. Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  Wyświetleń: 8123
 107. Obwieszczenia - rok 2013
  Wyświetleń: 8095
 108. rok 2010
  Wyświetleń: 8092
 109. Budżet gminy Prószków na rok 2014
  Wyświetleń: 7832
 110. Oświadczenia majątkowe - rok 2014
  Wyświetleń: 7811
 111. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  Wyświetleń: 7756
 112. Obwieszczenia 2012 rok
  Wyświetleń: 7653
 113. Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  Wyświetleń: 7593
 114. Rok 2013
  Wyświetleń: 7584
 115. Rok 2009
  Wyświetleń: 7574
 116. Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  Wyświetleń: 7565
 117. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7454
 118. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 7416
 119. Wzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 7282
 120. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap II - 2013 r.
  Wyświetleń: 7228
 121. Rok 2011
  Wyświetleń: 7012
 122. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".
  Wyświetleń: 6989
 123. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 6975
 124. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 6798
 125. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 6770
 126. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 6770
 127. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Wyświetleń: 6735
 128. Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  Wyświetleń: 6688
 129. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8
  Wyświetleń: 6657
 130. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków".
  Wyświetleń: 6633
 131. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa budynku strażnicy w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 6543
 132. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 6507
 133. Obwieszczenia - planowanie - rok 2017
  Wyświetleń: 6421
 134. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (III)
  Wyświetleń: 6399
 135. Informacje finansowe - rok 2014
  Wyświetleń: 6398
 136. Ogłoszenie w sprawie przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Opolskiej.
  Wyświetleń: 6320
 137. Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 6252
 138. Gospodarka odpadami - ogłoszenia
  Wyświetleń: 6191
 139. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6166
 140. Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  Wyświetleń: 6147
 141. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 6138
 142. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2013/2014
  Wyświetleń: 6073
 143. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzgórzowa Trzynastka"
  Wyświetleń: 6063
 144. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 5891
 145. Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 5878
 146. Obwieszczenia - rok 2014
  Wyświetleń: 5816
 147. Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 5791
 148. Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  Wyświetleń: 5708
 149. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 5653
 150. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 5641
 151. Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 5595
 152. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2013
  Wyświetleń: 5563
 153. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
  Wyświetleń: 5557
 154. Rejestr aktów prawa miejscowego 2012
  Wyświetleń: 5541
 155. Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  Wyświetleń: 5459
 156. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap III
  Wyświetleń: 5449
 157. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  Wyświetleń: 5428
 158. Przetargi rok 2016
  Wyświetleń: 5416
 159. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap IV
  Wyświetleń: 5389
 160. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5348
 161. Rejestr aktów prawa miejscowego 2010
  Wyświetleń: 5337
 162. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zagospodarowania miasta Prószków
  Wyświetleń: 5331
 163. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.
  Wyświetleń: 5310
 164. Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 5307
 165. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 5299
 166. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
  Wyświetleń: 5287
 167. Rejestr aktów prawa miejscowego 2013
  Wyświetleń: 5271
 168. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5237
 169. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2013.
  Wyświetleń: 5199
 170. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5198
 171. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5192
 172. Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  Wyświetleń: 5182
 173. Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  Wyświetleń: 5130
 174. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
  Wyświetleń: 5093
 175. Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  Wyświetleń: 5085
 176. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5080
 177. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5054
 178. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2015
  Wyświetleń: 5047
 179. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 4936
 180. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  Wyświetleń: 4925
 181. Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 4921
 182. Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  Wyświetleń: 4915
 183. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4873
 184. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
  Wyświetleń: 4872
 185. Budżet gminy Prószków na rok 2015
  Wyświetleń: 4821
 186. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014
  Wyświetleń: 4817
 187. Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  Wyświetleń: 4798
 188. Przetargi rok 2017
  Wyświetleń: 4786
 189. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4771
 190. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 4764
 191. Ogłoszenie z dnia 19.11.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4747
 192. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 4740
 193. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4705
 194. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4696
 195. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4694
 196. Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 4685
 197. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4670
 198. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4661
 199. Informacje finansowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4635
 200. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
  Wyświetleń: 4634
 201. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".
  Wyświetleń: 4631
 202. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4625
 203. Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 4614
 204. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 4613
 205. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  Wyświetleń: 4612
 206. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
  Wyświetleń: 4607
 207. Rejestr aktów prawa miejscowego 2009
  Wyświetleń: 4607
 208. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkania seniorów - łączymy pokolenia"
  Wyświetleń: 4605
 209. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4605
 210. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4597
 211. Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  Wyświetleń: 4596
 212. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4592
 213. Rejestr aktów prawa miejscowego 2011
  Wyświetleń: 4587
 214. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4571
 215. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Wyświetleń: 4558
 216. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4549
 217. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4535
 218. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4533
 219. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 4528
 220. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4516
 221. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 4509
 222. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 4506
 223. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  Wyświetleń: 4486
 224. Obwieszczenia - planowanie - rok 2015
  Wyświetleń: 4482
 225. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Wyświetleń: 4464
 226. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 4457
 227. Program 500+
  Wyświetleń: 4433
 228. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  Wyświetleń: 4424
 229. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Wyświetleń: 4422
 230. Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 4420
 231. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
  Wyświetleń: 4418
 232. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4409
 233. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4388
 234. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 4386
 235. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4372
 236. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 4352
 237. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
  Wyświetleń: 4349
 238. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4349
 239. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 4335
 240. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4316
 241. Program Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4305
 242. Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4298
 243. Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4279
 244. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 4270
 245. Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4260
 246. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4239
 247. Oświadczenia majątkowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4239
 248. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 4239
 249. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  Wyświetleń: 4237
 250. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015
  Wyświetleń: 4234
 251. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  Wyświetleń: 4225
 252. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4216
 253. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4199
 254. Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 4192
 255. Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  Wyświetleń: 4179
 256. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4166
 257. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  Wyświetleń: 4165
 258. Informacje finansowe - rok 2017
  Wyświetleń: 4164
 259. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4162
 260. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4145
 261. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  Wyświetleń: 4136
 262. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Boguszycach
  Wyświetleń: 4129
 263. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4126
 264. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4116
 265. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4107
 266. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4093
 267. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4093
 268. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach
  Wyświetleń: 4089
 269. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4062
 270. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  Wyświetleń: 4047
 271. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 4046
 272. Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4028
 273. Obwieszczenia - planowanie - rok 2016
  Wyświetleń: 4026
 274. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 4016
 275. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  Wyświetleń: 4013
 276. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4013
 277. Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 4004
 278. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 3988
 279. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 3981
 280. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3980
 281. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3968
 282. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3967
 283. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.
  Wyświetleń: 3965
 284. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 3956
 285. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  Wyświetleń: 3945
 286. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3944
 287. Zarządzenie Nr RO0.162.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu /sprawa RG.7151.88.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3938
 288. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 3921
 289. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3919
 290. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II
  Wyświetleń: 3917
 291. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3912
 292. Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  Wyświetleń: 3911
 293. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  Wyświetleń: 3908
 294. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3906
 295. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3905
 296. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3898
 297. Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3896
 298. Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"
  Wyświetleń: 3890
 299. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3889
 300. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - miejscowość Boguszyce
  Wyświetleń: 3881
 301. Projekty uchwał na sesje w dniu 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3874
 302. Projekty uchwał na sesję w dniu 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3851
 303. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 3844
 304. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3836
 305. Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 3835
 306. Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3826
 307. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3819
 308. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3816
 309. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3815
 310. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  Wyświetleń: 3811
 311. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną
  Wyświetleń: 3810
 312. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3803
 313. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3803
 314. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 3803
 315. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3802
 316. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3802
 317. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3802
 318. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3801
 319. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 3791
 320. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3789
 321. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3781
 322. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap V
  Wyświetleń: 3779
 323. Rok 2006
  Wyświetleń: 3772
 324. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  Wyświetleń: 3771
 325. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3767
 326. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 3764
 327. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
  Wyświetleń: 3762
 328. Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I
  Wyświetleń: 3757
 329. Kanały technologiczne usytuowane przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 3756
 330. Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3752
 331. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3752
 332. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowości Ligota Prószkowska i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3747
 333. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3744
 334. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3742
 335. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Wyświetleń: 3742
 336. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3739
 337. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3737
 338. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 3734
 339. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 3731
 340. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3722
 341. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.
  Wyświetleń: 3722
 342. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 3719
 343. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3715
 344. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3707
 345. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3704
 346. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3702
 347. Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  Wyświetleń: 3700
 348. Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3699
 349. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3699
 350. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3694
 351. Oświadczenia majątkowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3688
 352. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  Wyświetleń: 3672
 353. Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3672
 354. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Wyświetleń: 3672
 355. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3667
 356. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3665
 357. Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3657
 358. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3647
 359. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3647
 360. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3643
 361. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3638
 362. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3637
 363. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 3636
 364. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3636
 365. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Wyświetleń: 3634
 366. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3629
 367. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3626
 368. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3626
 369. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3624
 370. Komunikat Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie dotyczący jakości wody wodociągowej
  Wyświetleń: 3613
 371. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  Wyświetleń: 3613
 372. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3607
 373. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3607
 374. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3596
 375. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3593
 376. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Wyświetleń: 3590
 377. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3586
 378. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3586
 379. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 3581
 380. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 3580
 381. Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  Wyświetleń: 3558
 382. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3557
 383. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
  Wyświetleń: 3550
 384. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3542
 385. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3538
 386. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3528
 387. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 3527
 388. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3510
 389. Zarządzenie Nr RO.0050.483.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.2.2014.GG/
  Wyświetleń: 3502
 390. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o sporządzeniu projektu dokumentu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 3498
 391. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 3497
 392. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3491
 393. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3489
 394. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 3482
 395. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów na rok 2016
  Wyświetleń: 3474
 396. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 3473
 397. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3466
 398. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3461
 399. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark
  Wyświetleń: 3455
 400. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3448
 401. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3428
 402. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3425
 403. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3416
 404. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2013
  Wyświetleń: 3412
 405. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków
  Wyświetleń: 3392
 406. Informacje finansowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3377
 407. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3377
 408. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własnosci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3370
 409. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3362
 410. Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3362
 411. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3352
 412. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.417.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 3341
 413. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  Wyświetleń: 3339
 414. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3339
 415. Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3337
 416. Rok 2018
  Wyświetleń: 3327
 417. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3316
 418. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3313
 419. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3296
 420. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3293
 421. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3291
 422. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3290
 423. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3281
 424. Projekty uchwał na sesję w dniu 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3278
 425. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3268
 426. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3252
 427. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenegetycznej WN-110 kV relacji Prószków - Olbrachcice
  Wyświetleń: 3246
 428. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3212
 429. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3211
 430. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 3202
 431. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  Wyświetleń: 3200
 432. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 maja 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3187
 433. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
  Wyświetleń: 3176
 434. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 10 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3173
 435. Zarządzenie Nr RO.0050.482.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.8.2013.GG/
  Wyświetleń: 3173
 436. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3171
 437. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3159
 438. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 3157
 439. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2014.GG/
  Wyświetleń: 3152
 440. Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3148
 441. Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3139
 442. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3132
 443. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3122
 444. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Wyświetleń: 3121
 445. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 3121
 446. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3117
 447. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 3115
 448. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3110
 449. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 53/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3109
 450. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków za 2015 r.
  Wyświetleń: 3105
 451. Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 3096
 452. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 3069
 453. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
  Wyświetleń: 3063
 454. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" działki nr 53/2 i 54/2 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3061
 455. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3058
 456. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3057
 457. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3052
 458. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Winów
  Wyświetleń: 3051
 459. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3045
 460. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3044
 461. Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  Wyświetleń: 3029
 462. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 3027
 463. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3022
 464. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3010
 465. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3003
 466. Budżet gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 2989
 467. Załaczniki do konkursu ofert dot. wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 2976
 468. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 2967
 469. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 2962
 470. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 2959
 471. Petycje
  Wyświetleń: 2953
 472. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015
  Wyświetleń: 2943
 473. Multimedialne informacje dla wyborców głosujących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2934
 474. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 2931
 475. Obwieszczenia dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 267 km 3 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 2908
 476. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 2904
 477. Zarządzenie Nr RO.0050.332.2016 Burmistrza Prószkowa uchylające Zarządzenie Nr RO.0050.317.2016 Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.11.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2901
 478. Zmiana Zarządzenia nr 315/2005 Burmistrza Prószkowa z dnia 13.12.2005 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczajacego do oddania w najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2891
 479. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2873
 480. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.418.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 2863
 481. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 2859
 482. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 2856
 483. Informacja o osiągniętych przez Gminę Prószków w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 2854
 484. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury
  Wyświetleń: 2848
 485. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2014
  Wyświetleń: 2841
 486. Zarządzenie Nr RO.0050.9.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2014.GG/
  Wyświetleń: 2839
 487. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2815
 488. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2812
 489. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2785
 490. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2784
 491. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2784
 492. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Wyświetleń: 2783
 493. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2783
 494. Numer telefonu na który należy zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach
  Wyświetleń: 2782
 495. Oświadczenia majątkowe - rok 2017
  Wyświetleń: 2767
 496. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2760
 497. Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2760
 498. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"
  Wyświetleń: 2735
 499. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2713
 500. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 2710
 501. Wzór oferty - konkurs ofert dot. wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2709
 502. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2686
 503. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Prószków
  Wyświetleń: 2684
 504. Oferta realizacji zadania publiczneo pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 2682
 505. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2681
 506. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Wyświetleń: 2677
 507. Zarządzenie Nr RO.0050.503.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2655
 508. Informujemy, że w dniu 27 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny.
  Wyświetleń: 2652
 509. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2643
 510. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014
  Wyświetleń: 2643
 511. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2634
 512. Akty prawne
  Wyświetleń: 2611
 513. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 2611
 514. Obwieszczenia - planowanie - rok 2018
  Wyświetleń: 2597
 515. Zarządzenie Nr RO.0050.239.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2589
 516. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Wyświetleń: 2583
 517. Zarządzenie Nr RO.0050.220.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2578
 518. Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2561
 519. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2558
 520. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2556
 521. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków za lata 2012 - 2013
  Wyświetleń: 2549
 522. Wybory do samorządu terytorialnego 2018
  Wyświetleń: 2547
 523. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2544
 524. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016
  Wyświetleń: 2535
 525. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, obejmującego obszar w rejonie ulic Opolskiej i Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2532
 526. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie brukarstwa na działkach nr 190 i 809/187 km 4 obręb Górki"
  Wyświetleń: 2529
 527. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2527
 528. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2527
 529. Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas ozna
  Wyświetleń: 2510
 530. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Wyświetleń: 2486
 531. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2485
 532. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2472
 533. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 2449
 534. Zarządzenie Nr RO.0050.105.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.13.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2428
 535. Zarządzenie Nr RO.0050.502.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2416
 536. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2413
 537. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".
  Wyświetleń: 2411
 538. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2404
 539. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2393
 540. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2385
 541. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2376
 542. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 2353
 543. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki.
  Wyświetleń: 2340
 544. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2308
 545. Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 7.12.2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.81.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2283
 546. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 2280
 547. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2279
 548. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.
  Wyświetleń: 2278
 549. Zarządzenie nr RO.0050.106.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2272
 550. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2269
 551. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 września 2015 r. o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z pespektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 2268
 552. Obwieszczenie z dnia 04.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2016
  Wyświetleń: 2257
 553. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 2254
 554. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu oraz do PWIS w Opolu z prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015 - 2018
  Wyświetleń: 2249
 555. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2247
 556. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Budowa Energetycznej Linii Napowierzszniowej 15 kV
  Wyświetleń: 2228
 557. Rok 2007
  Wyświetleń: 2222
 558. Zarządzenie Nr RO.0050.267.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.2.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2221
 559. Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o zamiarze bezposredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2214
 560. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I
  Wyświetleń: 2206
 561. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2193
 562. Zarządzenie Nr RO.0050.357.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 Listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.12.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2184
 563. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2182
 564. Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018
  Wyświetleń: 2181
 565. Zarządzenie Nr RO.0050.253.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.19.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2175
 566. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki oraz Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2157
 567. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2146
 568. Zarządzenie Nr RO.0050.254.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2145
 569. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
  Wyświetleń: 2131
 570. Zarządzenie Nr WOR.0050.455.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.8.2014.GG, RG.6845.10.2014.GG /
  Wyświetleń: 2125
 571. Zarządzenie Nr RO.0050.256.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.9.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2120
 572. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2114
 573. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2111
 574. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2016 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 2101
 575. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.9.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2101
 576. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 2091
 577. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2090
 578. Rok 2008
  Wyświetleń: 2070
 579. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2065
 580. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.
  Wyświetleń: 2060
 581. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.12.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2057
 582. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.2.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2055
 583. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 2051
 584. Zarządzenie Nr RO.0050.255.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2051
 585. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"
  Wyświetleń: 2049
 586. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2046
 587. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.10.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2042
 588. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2031
 589. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Górki
  Wyświetleń: 2024
 590. Zarządzenie Nr RO.0050.252.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.3.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2020
 591. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 2001
 592. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 1992
 593. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1977
 594. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Futsal z Gwiazdą"
  Wyświetleń: 1968
 595. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 1933
 596. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 1914
 597. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków
  Wyświetleń: 1905
 598. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 16 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1899
 599. Otwarte konkursy ofert w roku 2018
  Wyświetleń: 1885
 600. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1882
 601. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2016 r. Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1878
 602. Zarządzenie Nr RO.0050.395.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1878
 603. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 1874
 604. Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1871
 605. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1862
 606. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 1862
 607. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 1861
 608. Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1855
 609. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1833
 610. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
  Wyświetleń: 1822
 611. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
  Wyświetleń: 1804
 612. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 13.08.2015 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o zaopiniowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1799
 613. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1788
 614. Zarządzenie Nr RO.0050.438.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę
  Wyświetleń: 1773
 615. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.224.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publ.
  Wyświetleń: 1764
 616. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1764
 617. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1756
 618. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1756
 619. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.225.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publ.
  Wyświetleń: 1754
 620. "Burmistrz Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków...
  Wyświetleń: 1736
 621. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1727
 622. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1691
 623. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stolarni"- inwestycji położonej na działce o nr ew. 260/76 k.m. 1, obręb Chrzowice
  Wyświetleń: 1681
 624. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11.08.2017r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 1679
 625. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy 1MW,linii SN z kablami sterowania i tel., dróg wewn.oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
  Wyświetleń: 1677
 626. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1676
 627. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1664
 628. Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1657
 629. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1648
 630. Petycja mieszkańców Winowa w sprawie przeniesienia majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej położonej na terenie Winowa jako wkładu do ZGKiM w Prószkowie
  Wyświetleń: 1643
 631. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siecie wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci ul. Zielonej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1641
 632. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lipca 2016r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transmisji danych BT 26180, na terenie działki ewidencyjnej nr 1887/40 k.m.1, obręb Winów.
  Wyświetleń: 1638
 633. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o nowym sposobie informowania stron w postepowaniu administracyjnym
  Wyświetleń: 1596
 634. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1588
 635. Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.
  Wyświetleń: 1580
 636. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.
  Wyświetleń: 1578
 637. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1574
 638. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko
  Wyświetleń: 1565
 639. Obwieszczenie Burmistrza Prószkow z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1554
 640. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1546
 641. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji gminnych
  Wyświetleń: 1544
 642. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyrażonych opiniach w sprawie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków"
  Wyświetleń: 1528
 643. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1526
 644. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1494
 645. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych przy drodze woj. nr 429
  Wyświetleń: 1490
 646. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1479
 647. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1466
 648. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1462
 649. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 1456
 650. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1455
 651. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
  Wyświetleń: 1449
 652. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1448
 653. Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2016 roku".
  Wyświetleń: 1442
 654. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1431
 655. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1426
 656. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1426
 657. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o konsultacjach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 1409
 658. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK
  Wyświetleń: 1394
 659. Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 1359
 660. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 1352
 661. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Wyświetleń: 1336
 662. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.08.2017r. w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 1318
 663. Obwieszczenia - rok 2015
  Wyświetleń: 1310
 664. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy
  Wyświetleń: 1300
 665. Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)
  Wyświetleń: 1295
 666. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej
  Wyświetleń: 1293
 667. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1285
 668. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 1277
 669. Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”
  Wyświetleń: 1274
 670. Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1268
 671. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
  Wyświetleń: 1251
 672. II Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1248
 673. Zarządzenie Nr RO.0050.464.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1237
 674. Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1236
 675. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1235
 676. Petycja mieszkańców wsi Górki w sprawie likwidacji drugiego oddziału przedszkolnego w Górkach
  Wyświetleń: 1228
 677. Rejestr aktów prawa miejscowego 2008
  Wyświetleń: 1173
 678. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.
  Wyświetleń: 1170
 679. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach
  Wyświetleń: 1167
 680. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1165
 681. Rejestr aktów prawa miejscowego 2007
  Wyświetleń: 1129
 682. Zarządzenie Nr RO.0050.553.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 1123
 683. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1111
 684. Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice
  Wyświetleń: 1110
 685. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1105
 686. Zarządzenie Nr RO.0050.547.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa: RG.7126.7.1.
  Wyświetleń: 1105
 687. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1090
 688. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1089
 689. Zarządzenie Nr RO.0050.582.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1088
 690. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.
  Wyświetleń: 1084
 691. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"
  Wyświetleń: 1080
 692. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowści prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 1079
 693. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora RAM sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole
  Wyświetleń: 1071
 694. Zarządzenie Nr RO.0050.552.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.10.2016.ZA, RG.6840.3.2017.ZA /
  Wyświetleń: 1069
 695. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 1059
 696. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 1058
 697. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1026
 698. Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1021
 699. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1021
 700. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1017
 701. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  Wyświetleń: 1016
 702. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 1013
 703. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2016 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 993
 704. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.580.2018 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 992
 705. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 991
 706. Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 966
 707. Zarządzenie Nr RO.0050.542.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 959
 708. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Winowa
  Wyświetleń: 955
 709. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 października 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki
  Wyświetleń: 949
 710. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 948
 711. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie Złotnik, Boguszyc, Źlinic oraz Zimnic Małych
  Wyświetleń: 942
 712. Zapytanie ofertowe budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prószków w rejonie ulicy Korfantego
  Wyświetleń: 941
 713. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r.
  Wyświetleń: 935
 714. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 934
 715. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.08.2017r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 925
 716. Budżet Gminy Prószków na rok 2018
  Wyświetleń: 914
 717. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 898
 718. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 898
 719. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa nr RI.6733.1.1.2017.KJ
  Wyświetleń: 881
 720. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 07.08.2017r. o wszczęciu postępowania.
  Wyświetleń: 867
 721. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 865
 722. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 864
 723. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa ścieżki piesz-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków (Pomologia)"
  Wyświetleń: 861
 724. Oferta realizacji zadania publicznego "Poznajemy dawną historię Śląska" 2018
  Wyświetleń: 851
 725. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Wyświetleń: 845
 726. Komunikat MOPS Prószków
  Wyświetleń: 826
 727. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 826
 728. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W M. ZIMNICE MAŁE
  Wyświetleń: 812
 729. Zapytanie ofertowe dot. naprawy przepustu pod ul. Zieloną w Prószkowie
  Wyświetleń: 803
 730. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 790
 731. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia /sprawa nr: RI.6220.8.2017.OŚ/
  Wyświetleń: 789
 732. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 20 października 2017 r. decyzji nr RI.6733.1.1.2017.KJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 775
 733. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Wyświetleń: 766
 734. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik 2017 r.
  Wyświetleń: 759
 735. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.
  Wyświetleń: 758
 736. Zapyatnie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 742
 737. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – stan na dzień 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 724
 738. Informujemy że w dniu 21 grudnia 2017r. Urząd Miejski w Prószkowie czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.30; 22 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny. W sprawach zgonu w godz. od 9.00-12.00 prosimy o kontakt telefoniczny: 502 935 413.
  Wyświetleń: 723
 739. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
  Wyświetleń: 722
 740. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 706
 741. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 690
 742. Informacja o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 666
 743. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 651
 744. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 649
 745. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 645
 746. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2018
  Wyświetleń: 644
 747. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w 2016 r.
  Wyświetleń: 630
 748. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 622
 749. Informacje finansowe - rok 2018
  Wyświetleń: 621
 750. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 619
 751. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 616
 752. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  Wyświetleń: 614
 753. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sprawa RI.6220.5.2017.OŚ
  Wyświetleń: 607
 754. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 599
 755. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 597
 756. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 588
 757. Oświadczenia majątkowe - rok 2018
  Wyświetleń: 575
 758. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószków o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 564
 759. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków
  Wyświetleń: 562
 760. Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 554
 761. Ogłoszenie o konkursie na najlepszą koncepcję hali widowiskowo - sportowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 550
 762. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 549
 763. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia dla inwestycji w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 548
 764. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 22.02.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 526
 765. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej - sprawa: RI.6733.1.2.2017.GP
  Wyświetleń: 517
 766. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 515
 767. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej"
  Wyświetleń: 513
 768. Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Wyświetleń: 511
 769. Informacja z dnia 18.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 506
 770. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 505
 771. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 499
 772. Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/
  Wyświetleń: 498
 773. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 497
 774. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr. ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 489
 775. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publ. wiadomości projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 485
 776. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 474
 777. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 471
 778. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 471
 779. Zarządzenie Nr RO.0050.629.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 450
 780. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017
  Wyświetleń: 449
 781. DOBRY START- DLA UCZNIA 300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka
  Wyświetleń: 447
 782. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 442
 783. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 440
 784. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono stypendium sportowe w 2018r.
  Wyświetleń: 438
 785. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 434
 786. Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 432
 787. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 429
 788. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 428
 789. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
  Wyświetleń: 412
 790. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 393
 791. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”.
  Wyświetleń: 391
 792. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m 2 oo. Chrząszczyce
  Wyświetleń: 391
 793. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 383
 794. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 377
 795. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:„Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem".
  Wyświetleń: 376
 796. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”
  Wyświetleń: 374
 797. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 365
 798. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 360
 799. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2018".
  Wyświetleń: 359
 800. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018
  Wyświetleń: 353
 801. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - mpzp wsi Górki
  Wyświetleń: 348
 802. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 345
 803. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 342
 804. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziącia w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 335
 805. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w m. Prószków".
  Wyświetleń: 332
 806. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 319
 807. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 317
 808. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 312
 809. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 294
 810. Zarządzenie Nr RO.0050.672.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 291
 811. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
  Wyświetleń: 285
 812. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Prószków.
  Wyświetleń: 278
 813. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 275
 814. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art.122 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 274
 815. Zarządzenie Nr RO.0050.673.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 267
 816. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Modernizacja hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15
  Wyświetleń: 258
 817. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 256
 818. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 249
 819. PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 248
 820. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 245
 821. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 241
 822. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 238
 823. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 238
 824. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 234
 825. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP
  Wyświetleń: 233
 826. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV Jaśkowice Wieś – Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 230
 827. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 222
 828. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 220
 829. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  Wyświetleń: 220
 830. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 206
 831. Ogłoszenie III naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 204
 832. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
  Wyświetleń: 204
 833. Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 185
 834. Zawiadomienie z dnia 27.06.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 185
 835. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenie warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 181
 836. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 176
 837. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "IV Przysieczański Hubertus Kawaleryjski"
  Wyświetleń: 175
 838. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 175
 839. Zarządzenie Nr RO.0050.762.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 26 października 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 172
 840. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Ppracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji).
  Wyświetleń: 161
 841. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark
  Wyświetleń: 153
 842. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w2 roku 2018
  Wyświetleń: 152
 843. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2018.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie linii kablowej 15 kV Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 151
 844. Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 151
 845. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 149
 846. Zarządzenie Nr RO.0050.731.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2018.ZA/
  Wyświetleń: 140
 847. Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 139
 848. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 września 2018 r.
  Wyświetleń: 138
 849. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji nr RI.6220.5.2017.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej”.
  Wyświetleń: 136
 850. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 135
 851. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 127
 852. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice”
  Wyświetleń: 125
 853. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nr RI.6220.8.2018.OŚ z dn.25.07.2018r w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 118
 854. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
  Wyświetleń: 117
 855. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Prószkowie - w trakcie prac wdrożeniowych
  Wyświetleń: 112
 856. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 października 2018 r.
  Wyświetleń: 109
 857. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Droga do mistrzostwa poprzez wspieranie zawodników biorących udział w Mistrzostwach Świata w Akrobatyce Powietrznej
  Wyświetleń: 106
 858. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 104
 859. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 103
 860. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 102
 861. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 101
 862. Informacja dotycząca stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
  Wyświetleń: 98
 863. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 98
 864. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej.
  Wyświetleń: 95
 865. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej
  Wyświetleń: 94
 866. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 90
 867. Zapytanie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów z Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 87
 868. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 86
 869. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 84
 870. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 82
 871. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 81
 872. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 76
 873. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: "Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 73
 874. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 67
 875. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2.2018.GP
  Wyświetleń: 60
 876. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie pn."Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice"
  Wyświetleń: 59
 877. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 57
 878. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia z dnia 26.10.2018r.
  Wyświetleń: 56
 879. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - aktualizacja październik 2018 r.
  Wyświetleń: 55
 880. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 54
 881. Zapytanie ofertowe dot. opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 54
 882. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - obręb Górki
  Wyświetleń: 52
 883. Zaproszenie na II posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 50
 884. Oferta realizacji zdania publicznego pn.: " W piłkę gramy nawet jak zimno na dworze mamy"
  Wyświetleń: 47
 885. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018 - 2020
  Wyświetleń: 47
 886. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 45
 887. Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 39
 888. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 37
 889. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 17 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi
  Wyświetleń: 36
 890. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 31
 891. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 30
 892. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 25
 893. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 14
 894. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 13
Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  16-07-2012 10:49
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prószkowie
  odwiedzin: 9740
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×