URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
4827800000000000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11300610017811831911429895147103853879839479383431923337852477605
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556455449590069685356255872766724158678187839112434119350124039
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
891757768169856591476811969427702346611158550616017009991204
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430834240139136386356711247639509314021546627576205124766533
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
191062446517899217072583138816257953734757941552226809882026
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
142903228615066151911609515258145411604913897143061764517941
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000617521871147561172910061
 1. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 585623
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 69720
 3. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 62584
 4. Kontakt
  Wyświetleń: 58607
 5. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 41237
 6. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 40685
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 40079
 8. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej - przetargi
  Wyświetleń: 39794
 9. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera - przetargi
  Wyświetleń: 39686
 10. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej - przetargi
  Wyświetleń: 39644
 11. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
  Wyświetleń: 39266
 12. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 39063
 13. Przetargi - rok 2014
  Wyświetleń: 36717
 14. Przetargi rok 2012
  Wyświetleń: 33075
 15. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 29320
 16. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 20286
 17. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 19894
 18. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 18245
 19. Przetargi rok 2013
  Wyświetleń: 17378
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 16704
 21. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 16521
 22. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 15973
 23. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 14897
 24. Przetargi rok 2015
  Wyświetleń: 14387
 25. Burmistrz Prószkowa
  Wyświetleń: 13134
 26. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 13079
 27. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 12873
 28. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 12845
 29. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 12587
 30. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12235
 31. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 12150
 32. Wykaz przedsiębiorców odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Prószków.
  Wyświetleń: 11597
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  Wyświetleń: 11563
 34. Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  Wyświetleń: 11528
 35. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 11408
 36. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie
  Wyświetleń: 11341
 37. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 11109
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 10988
 39. Oświadczenia majątkowe - rok 2012
  Wyświetleń: 10967
 40. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 10917
 41. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 10842
 42. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  Wyświetleń: 10822
 43. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  Wyświetleń: 10813
 44. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 10777
 45. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Wyświetleń: 10758
 46. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 10725
 47. Wykaz sołectw Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10701
 48. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10615
 49. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 10547
 50. Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  Wyświetleń: 10530
 51. Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10506
 52. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 10416
 53. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 10360
 54. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 10359
 55. Sekretarz Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10303
 56. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Wyświetleń: 10264
 57. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  Wyświetleń: 10196
 58. Skarbnik Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10123
 59. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 9955
 60. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 9950
 61. Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  Wyświetleń: 9902
 62. Oświadczenia majątkowe - rok 2013
  Wyświetleń: 9890
 63. Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 9810
 64. Przetargi rok 2011
  Wyświetleń: 9808
 65. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 9769
 66. Ogłoszenia 2012 rok
  Wyświetleń: 9762
 67. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 9727
 68. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 9584
 69. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  Wyświetleń: 9578
 70. Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  Wyświetleń: 9533
 71. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 9482
 72. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".
  Wyświetleń: 9455
 73. Statut gminy
  Wyświetleń: 9442
 74. Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9410
 75. Przetargi rok 2010
  Wyświetleń: 9382
 76. Wyprawka szkolna 2010
  Wyświetleń: 9340
 77. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 9323
 78. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 9320
 79. Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  Wyświetleń: 9240
 80. Publiczny Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 9225
 81. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 9165
 82. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 9147
 83. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Wyświetleń: 9096
 84. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Wyświetleń: 9038
 85. Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  Wyświetleń: 9008
 86. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 8944
 87. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  Wyświetleń: 8934
 88. Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  Wyświetleń: 8929
 89. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8852
 90. Obwieszczenia - rok 2011
  Wyświetleń: 8777
 91. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 8762
 92. Rok 2012
  Wyświetleń: 8707
 93. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012
  Wyświetleń: 8672
 94. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 8669
 95. Ogłoszenia dot. Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 8649
 96. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 8643
 97. Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 8606
 98. Programy
  Wyświetleń: 8599
 99. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  Wyświetleń: 8565
 100. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 8506
 101. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  Wyświetleń: 8491
 102. Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  Wyświetleń: 8435
 103. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  Wyświetleń: 8411
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8402
 105. Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  Wyświetleń: 8366
 106. Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  Wyświetleń: 8356
 107. Obwieszczenia - rok 2013
  Wyświetleń: 8285
 108. rok 2010
  Wyświetleń: 8269
 109. Oświadczenia majątkowe - rok 2014
  Wyświetleń: 8060
 110. Budżet gminy Prószków na rok 2014
  Wyświetleń: 8018
 111. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  Wyświetleń: 7975
 112. Obwieszczenia 2012 rok
  Wyświetleń: 7899
 113. Rok 2013
  Wyświetleń: 7810
 114. Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  Wyświetleń: 7793
 115. Rok 2009
  Wyświetleń: 7771
 116. Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  Wyświetleń: 7758
 117. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 7746
 118. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 7651
 119. Wzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 7459
 120. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap II - 2013 r.
  Wyświetleń: 7420
 121. Rok 2011
  Wyświetleń: 7187
 122. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7154
 123. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".
  Wyświetleń: 7143
 124. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 6930
 125. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Wyświetleń: 6894
 126. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 6881
 127. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 6877
 128. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków".
  Wyświetleń: 6818
 129. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8
  Wyświetleń: 6818
 130. Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  Wyświetleń: 6808
 131. Obwieszczenia - planowanie - rok 2017
  Wyświetleń: 6690
 132. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa budynku strażnicy w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 6680
 133. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 6676
 134. Informacje finansowe - rok 2014
  Wyświetleń: 6593
 135. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (III)
  Wyświetleń: 6593
 136. Ogłoszenie w sprawie przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Opolskiej.
  Wyświetleń: 6516
 137. Gospodarka odpadami - ogłoszenia
  Wyświetleń: 6440
 138. Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 6398
 139. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 6351
 140. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6318
 141. Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  Wyświetleń: 6293
 142. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzgórzowa Trzynastka"
  Wyświetleń: 6236
 143. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2013/2014
  Wyświetleń: 6196
 144. Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 6058
 145. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6037
 146. Obwieszczenia - rok 2014
  Wyświetleń: 5967
 147. Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 5901
 148. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 5854
 149. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 5854
 150. Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  Wyświetleń: 5833
 151. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
  Wyświetleń: 5783
 152. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2013
  Wyświetleń: 5725
 153. Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 5714
 154. Rejestr aktów prawa miejscowego 2012
  Wyświetleń: 5674
 155. Przetargi rok 2016
  Wyświetleń: 5631
 156. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap III
  Wyświetleń: 5612
 157. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap IV
  Wyświetleń: 5593
 158. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  Wyświetleń: 5584
 159. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5578
 160. Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  Wyświetleń: 5574
 161. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 5518
 162. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5497
 163. Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 5494
 164. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zagospodarowania miasta Prószków
  Wyświetleń: 5487
 165. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
  Wyświetleń: 5455
 166. Rejestr aktów prawa miejscowego 2010
  Wyświetleń: 5448
 167. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.
  Wyświetleń: 5416
 168. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5392
 169. Rejestr aktów prawa miejscowego 2013
  Wyświetleń: 5391
 170. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5366
 171. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2013.
  Wyświetleń: 5342
 172. Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  Wyświetleń: 5295
 173. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5267
 174. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5243
 175. Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  Wyświetleń: 5238
 176. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2015
  Wyświetleń: 5213
 177. Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  Wyświetleń: 5209
 178. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
  Wyświetleń: 5200
 179. Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  Wyświetleń: 5087
 180. Przetargi rok 2017
  Wyświetleń: 5077
 181. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  Wyświetleń: 5062
 182. Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 5056
 183. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 5054
 184. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
  Wyświetleń: 5036
 185. Budżet gminy Prószków na rok 2015
  Wyświetleń: 5021
 186. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5017
 187. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4989
 188. Ogłoszenie z dnia 19.11.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 4951
 189. Referendum 2015
  Wyświetleń: 4940
 190. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014
  Wyświetleń: 4926
 191. Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  Wyświetleń: 4890
 192. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 4874
 193. Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 4854
 194. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
  Wyświetleń: 4847
 195. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4823
 196. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4821
 197. Rok 2018
  Wyświetleń: 4817
 198. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 4813
 199. Informacje finansowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4812
 200. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4812
 201. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 4809
 202. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 4808
 203. Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 4802
 204. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4792
 205. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkania seniorów - łączymy pokolenia"
  Wyświetleń: 4768
 206. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4768
 207. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
  Wyświetleń: 4751
 208. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Wyświetleń: 4748
 209. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  Wyświetleń: 4746
 210. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".
  Wyświetleń: 4736
 211. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4734
 212. Rejestr aktów prawa miejscowego 2009
  Wyświetleń: 4729
 213. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4718
 214. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 4708
 215. Obwieszczenia - planowanie - rok 2015
  Wyświetleń: 4698
 216. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 4698
 217. Rejestr aktów prawa miejscowego 2011
  Wyświetleń: 4697
 218. Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  Wyświetleń: 4695
 219. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4694
 220. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4690
 221. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4661
 222. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4643
 223. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 4634
 224. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  Wyświetleń: 4634
 225. Program 500+
  Wyświetleń: 4626
 226. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 4616
 227. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 4607
 228. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4599
 229. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Wyświetleń: 4576
 230. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Wyświetleń: 4571
 231. Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 4539
 232. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
  Wyświetleń: 4531
 233. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  Wyświetleń: 4524
 234. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4511
 235. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 4506
 236. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 4492
 237. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4491
 238. Program Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4485
 239. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 4480
 240. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
  Wyświetleń: 4479
 241. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 4469
 242. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4458
 243. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 4458
 244. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4457
 245. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4427
 246. Oświadczenia majątkowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4412
 247. Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4408
 248. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015
  Wyświetleń: 4399
 249. Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4385
 250. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4375
 251. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  Wyświetleń: 4365
 252. Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4355
 253. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 4353
 254. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  Wyświetleń: 4350
 255. Informacje finansowe - rok 2017
  Wyświetleń: 4327
 256. Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 4299
 257. Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  Wyświetleń: 4294
 258. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  Wyświetleń: 4293
 259. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4287
 260. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4277
 261. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4270
 262. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  Wyświetleń: 4261
 263. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Boguszycach
  Wyświetleń: 4248
 264. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4237
 265. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4232
 266. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4219
 267. Obwieszczenia - planowanie - rok 2016
  Wyświetleń: 4207
 268. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4207
 269. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach
  Wyświetleń: 4202
 270. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4200
 271. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  Wyświetleń: 4176
 272. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4175
 273. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 4134
 274. Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4133
 275. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4126
 276. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 4122
 277. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.
  Wyświetleń: 4115
 278. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  Wyświetleń: 4097
 279. Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 4093
 280. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4088
 281. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4088
 282. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4086
 283. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 4082
 284. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  Wyświetleń: 4070
 285. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4066
 286. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4055
 287. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4048
 288. Zarządzenie Nr RO0.162.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu /sprawa RG.7151.88.2015.ZA/
  Wyświetleń: 4048
 289. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4034
 290. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4028
 291. Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4026
 292. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4022
 293. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 4016
 294. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - miejscowość Boguszyce
  Wyświetleń: 4014
 295. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4009
 296. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  Wyświetleń: 3998
 297. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II
  Wyświetleń: 3997
 298. Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"
  Wyświetleń: 3993
 299. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3990
 300. Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3984
 301. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 3982
 302. Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3982
 303. Rok 2006
  Wyświetleń: 3979
 304. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap V
  Wyświetleń: 3977
 305. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3972
 306. Projekty uchwał na sesje w dniu 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3966
 307. Projekty uchwał na sesję w dniu 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 3960
 308. Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 3955
 309. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 3947
 310. Kanały technologiczne usytuowane przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 3933
 311. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Wyświetleń: 3933
 312. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3930
 313. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3925
 314. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3922
 315. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3918
 316. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną
  Wyświetleń: 3913
 317. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3912
 318. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3911
 319. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 3909
 320. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 3906
 321. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 3905
 322. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  Wyświetleń: 3898
 323. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
  Wyświetleń: 3897
 324. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3893
 325. Oświadczenia majątkowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3887
 326. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 3886
 327. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowości Ligota Prószkowska i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3885
 328. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3885
 329. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  Wyświetleń: 3881
 330. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 3877
 331. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Wyświetleń: 3877
 332. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3876
 333. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 3871
 334. Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I
  Wyświetleń: 3871
 335. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3857
 336. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3855
 337. Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3854
 338. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3846
 339. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3843
 340. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 3842
 341. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.
  Wyświetleń: 3834
 342. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 3829
 343. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 3824
 344. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3822
 345. Nieruchomości
  Wyświetleń: 3821
 346. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Wyświetleń: 3815
 347. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3813
 348. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 3812
 349. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 3807
 350. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3792
 351. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3790
 352. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 3789
 353. Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  Wyświetleń: 3779
 354. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 3776
 355. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3775
 356. Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3770
 357. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3765
 358. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3761
 359. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  Wyświetleń: 3761
 360. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3751
 361. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 3750
 362. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3748
 363. Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3747
 364. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3742
 365. Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3737
 366. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 3732
 367. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3730
 368. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3730
 369. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3727
 370. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 3720
 371. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
  Wyświetleń: 3717
 372. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3715
 373. Komunikat Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie dotyczący jakości wody wodociągowej
  Wyświetleń: 3714
 374. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Wyświetleń: 3714
 375. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 3713
 376. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3710
 377. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  Wyświetleń: 3708
 378. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3687
 379. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3681
 380. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3679
 381. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3672
 382. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 3671
 383. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 3665
 384. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów na rok 2016
  Wyświetleń: 3661
 385. Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  Wyświetleń: 3657
 386. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o sporządzeniu projektu dokumentu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 3657
 387. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3648
 388. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3634
 389. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3633
 390. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 3623
 391. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3618
 392. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 3608
 393. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 3604
 394. Zarządzenie Nr RO.0050.483.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.2.2014.GG/
  Wyświetleń: 3604
 395. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3597
 396. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 3581
 397. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3581
 398. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3581
 399. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3577
 400. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3560
 401. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark
  Wyświetleń: 3559
 402. Informacje finansowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3555
 403. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3540
 404. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3537
 405. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3505
 406. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2013
  Wyświetleń: 3500
 407. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.417.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 3500
 408. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3499
 409. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3487
 410. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własnosci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3477
 411. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków
  Wyświetleń: 3474
 412. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  Wyświetleń: 3470
 413. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3455
 414. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3434
 415. Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3434
 416. Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3428
 417. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3409
 418. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3397
 419. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3397
 420. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3396
 421. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3395
 422. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3395
 423. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3392
 424. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3375
 425. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3374
 426. Projekty uchwał na sesję w dniu 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3369
 427. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3362
 428. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenegetycznej WN-110 kV relacji Prószków - Olbrachcice
  Wyświetleń: 3360
 429. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3338
 430. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 maja 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3332
 431. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
  Wyświetleń: 3314
 432. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 3313
 433. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3296
 434. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  Wyświetleń: 3276
 435. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3274
 436. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 3273
 437. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2014.GG/
  Wyświetleń: 3273
 438. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków za 2015 r.
  Wyświetleń: 3271
 439. Zarządzenie Nr RO.0050.482.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.8.2013.GG/
  Wyświetleń: 3270
 440. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3257
 441. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3256
 442. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 10 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3255
 443. Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3255
 444. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Wyświetleń: 3253
 445. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 3253
 446. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3241
 447. Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3236
 448. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3233
 449. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3224
 450. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 53/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3214
 451. Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 3200
 452. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 3197
 453. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Winów
  Wyświetleń: 3188
 454. Budżet gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 3184
 455. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3178
 456. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3177
 457. Petycje
  Wyświetleń: 3174
 458. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3173
 459. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 3168
 460. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
  Wyświetleń: 3153
 461. Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  Wyświetleń: 3141
 462. Załaczniki do konkursu ofert dot. wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 3139
 463. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" działki nr 53/2 i 54/2 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3132
 464. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3128
 465. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 3128
 466. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3123
 467. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3117
 468. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3094
 469. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015
  Wyświetleń: 3084
 470. Multimedialne informacje dla wyborców głosujących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3076
 471. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3071
 472. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 3067
 473. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3067
 474. Oświadczenia majątkowe - rok 2017
  Wyświetleń: 3060
 475. Zarządzenie Nr RO.0050.332.2016 Burmistrza Prószkowa uchylające Zarządzenie Nr RO.0050.317.2016 Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.11.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3054
 476. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3048
 477. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3045
 478. Obwieszczenia - planowanie - rok 2018
  Wyświetleń: 3020
 479. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.418.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 3016
 480. Obwieszczenia dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 267 km 3 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 3000
 481. Numer telefonu na który należy zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach
  Wyświetleń: 2995
 482. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury
  Wyświetleń: 2989
 483. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 2980
 484. Zmiana Zarządzenia nr 315/2005 Burmistrza Prószkowa z dnia 13.12.2005 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczajacego do oddania w najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2978
 485. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 2958
 486. Zarządzenie Nr RO.0050.9.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2014.GG/
  Wyświetleń: 2954
 487. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2952
 488. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2941
 489. Informacja o osiągniętych przez Gminę Prószków w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 2940
 490. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2014
  Wyświetleń: 2934
 491. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.
  Wyświetleń: 2921
 492. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2917
 493. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Wyświetleń: 2910
 494. Oferta realizacji zadania publiczneo pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 2910
 495. Wzór oferty - konkurs ofert dot. wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 2901
 496. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2897
 497. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 2891
 498. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2889
 499. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"
  Wyświetleń: 2877
 500. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2877
 501. Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2863
 502. Wybory do samorządu terytorialnego 2018
  Wyświetleń: 2846
 503. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2844
 504. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 2841
 505. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 2799
 506. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 2791
 507. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Prószków
  Wyświetleń: 2783
 508. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 2776
 509. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014
  Wyświetleń: 2762
 510. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Wyświetleń: 2752
 511. Akty prawne
  Wyświetleń: 2750
 512. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2747
 513. Informujemy, że w dniu 27 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny.
  Wyświetleń: 2745
 514. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2741
 515. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016
  Wyświetleń: 2738
 516. Zarządzenie Nr RO.0050.503.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2733
 517. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 2717
 518. Zarządzenie Nr RO.0050.239.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2705
 519. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Wyświetleń: 2691
 520. Zarządzenie Nr RO.0050.220.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2687
 521. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków za lata 2012 - 2013
  Wyświetleń: 2668
 522. Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2660
 523. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2657
 524. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2656
 525. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, obejmującego obszar w rejonie ulic Opolskiej i Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2644
 526. Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas ozna
  Wyświetleń: 2620
 527. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2615
 528. Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018
  Wyświetleń: 2607
 529. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Wyświetleń: 2605
 530. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie brukarstwa na działkach nr 190 i 809/187 km 4 obręb Górki"
  Wyświetleń: 2601
 531. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2599
 532. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2570
 533. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 2569
 534. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2562
 535. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2550
 536. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2547
 537. Zarządzenie Nr RO.0050.502.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2532
 538. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2528
 539. Zarządzenie Nr RO.0050.105.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.13.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2527
 540. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 2504
 541. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2499
 542. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".
  Wyświetleń: 2483
 543. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2482
 544. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki.
  Wyświetleń: 2472
 545. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.
  Wyświetleń: 2469
 546. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 2420
 547. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 września 2015 r. o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z pespektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 2420
 548. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2406
 549. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 2388
 550. Rok 2007
  Wyświetleń: 2387
 551. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2386
 552. Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o zamiarze bezposredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2374
 553. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Budowa Energetycznej Linii Napowierzszniowej 15 kV
  Wyświetleń: 2372
 554. Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 7.12.2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.81.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2363
 555. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2359
 556. Obwieszczenie z dnia 04.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2016
  Wyświetleń: 2357
 557. Zarządzenie nr RO.0050.106.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2357
 558. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2351
 559. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu oraz do PWIS w Opolu z prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015 - 2018
  Wyświetleń: 2347
 560. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I
  Wyświetleń: 2341
 561. Zarządzenie Nr RO.0050.267.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.2.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2340
 562. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2322
 563. Zarządzenie Nr RO.0050.357.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 Listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.12.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2310
 564. Rok 2008
  Wyświetleń: 2307
 565. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2286
 566. Zarządzenie Nr RO.0050.253.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.19.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2277
 567. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki oraz Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2272
 568. Zarządzenie Nr RO.0050.254.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2261
 569. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
  Wyświetleń: 2255
 570. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Futsal z Gwiazdą"
  Wyświetleń: 2234
 571. Zarządzenie Nr RO.0050.256.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.9.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2234
 572. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.9.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2224
 573. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2016 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 2222
 574. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2218
 575. Zarządzenie Nr WOR.0050.455.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.8.2014.GG, RG.6845.10.2014.GG /
  Wyświetleń: 2216
 576. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2203
 577. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2201
 578. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 2193
 579. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 2191
 580. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2186
 581. Zarządzenie Nr RO.0050.255.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2179
 582. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.
  Wyświetleń: 2176
 583. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"
  Wyświetleń: 2175
 584. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2171
 585. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.12.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2169
 586. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 2160
 587. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2157
 588. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.10.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2144
 589. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Górki
  Wyświetleń: 2135
 590. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.2.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2134
 591. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2131
 592. Otwarte konkursy ofert w roku 2018
  Wyświetleń: 2125
 593. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 2124
 594. Zarządzenie Nr RO.0050.252.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.3.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2113
 595. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2074
 596. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2060
 597. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków
  Wyświetleń: 2049
 598. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2040
 599. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2012
 600. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2016 r. Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 2002
 601. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 1999
 602. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 16 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 1999
 603. Zarządzenie Nr RO.0050.395.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 1997
 604. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 1977
 605. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1969
 606. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 1966
 607. Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 1965
 608. Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 1959
 609. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
  Wyświetleń: 1945
 610. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 1938
 611. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1936
 612. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 13.08.2015 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o zaopiniowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1931
 613. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1910
 614. Zarządzenie Nr RO.0050.438.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę
  Wyświetleń: 1907
 615. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1904
 616. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
  Wyświetleń: 1903
 617. "Burmistrz Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków...
  Wyświetleń: 1879
 618. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 1878
 619. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.225.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publ.
  Wyświetleń: 1861
 620. Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)
  Wyświetleń: 1858
 621. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.224.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publ.
  Wyświetleń: 1857
 622. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11.08.2017r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 1848
 623. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 1842
 624. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 1840
 625. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 1810
 626. Petycja mieszkańców Winowa w sprawie przeniesienia majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej położonej na terenie Winowa jako wkładu do ZGKiM w Prószkowie
  Wyświetleń: 1784
 627. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 1782
 628. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stolarni"- inwestycji położonej na działce o nr ew. 260/76 k.m. 1, obręb Chrzowice
  Wyświetleń: 1762
 629. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy 1MW,linii SN z kablami sterowania i tel., dróg wewn.oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
  Wyświetleń: 1759
 630. Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.
  Wyświetleń: 1753
 631. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o nowym sposobie informowania stron w postepowaniu administracyjnym
  Wyświetleń: 1752
 632. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1745
 633. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siecie wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci ul. Zielonej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1744
 634. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lipca 2016r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transmisji danych BT 26180, na terenie działki ewidencyjnej nr 1887/40 k.m.1, obręb Winów.
  Wyświetleń: 1740
 635. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1734
 636. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1733
 637. Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1727
 638. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.
  Wyświetleń: 1716
 639. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 1713
 640. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji gminnych
  Wyświetleń: 1703
 641. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 1697
 642. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1662
 643. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko
  Wyświetleń: 1657
 644. Obwieszczenie Burmistrza Prószkow z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1645
 645. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
  Wyświetleń: 1636
 646. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyrażonych opiniach w sprawie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków"
  Wyświetleń: 1619
 647. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 1597
 648. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1584
 649. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1576
 650. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1557
 651. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1556
 652. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1554
 653. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych przy drodze woj. nr 429
  Wyświetleń: 1548
 654. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1533
 655. Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2016 roku".
  Wyświetleń: 1530
 656. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1524
 657. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o konsultacjach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 1504
 658. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1503
 659. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK
  Wyświetleń: 1499
 660. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 1476
 661. Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 1467
 662. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1461
 663. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.08.2017r. w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 1454
 664. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy
  Wyświetleń: 1449
 665. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Wyświetleń: 1449
 666. Obwieszczenia - rok 2015
  Wyświetleń: 1410
 667. Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1395
 668. Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”
  Wyświetleń: 1389
 669. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 1389
 670. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej
  Wyświetleń: 1386
 671. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
  Wyświetleń: 1381
 672. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1378
 673. Zarządzenie Nr RO.0050.464.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1359
 674. Petycja mieszkańców wsi Górki w sprawie likwidacji drugiego oddziału przedszkolnego w Górkach
  Wyświetleń: 1358
 675. Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1352
 676. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1338
 677. II Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1334
 678. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.
  Wyświetleń: 1284
 679. Zarządzenie Nr RO.0050.553.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 1280
 680. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach
  Wyświetleń: 1276
 681. Rejestr aktów prawa miejscowego 2008
  Wyświetleń: 1275
 682. Zarządzenie Nr RO.0050.582.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1255
 683. Zarządzenie Nr RO.0050.547.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa: RG.7126.7.1.
  Wyświetleń: 1242
 684. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1238
 685. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.
  Wyświetleń: 1228
 686. Zarządzenie Nr RO.0050.552.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.10.2016.ZA, RG.6840.3.2017.ZA /
  Wyświetleń: 1224
 687. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 1217
 688. Rejestr aktów prawa miejscowego 2007
  Wyświetleń: 1217
 689. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1215
 690. Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice
  Wyświetleń: 1212
 691. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1210
 692. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1205
 693. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora RAM sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole
  Wyświetleń: 1198
 694. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"
  Wyświetleń: 1187
 695. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1178
 696. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 1175
 697. Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1170
 698. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowści prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 1168
 699. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  Wyświetleń: 1145
 700. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1141
 701. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.580.2018 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 1129
 702. Budżet Gminy Prószków na rok 2018
  Wyświetleń: 1105
 703. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2016 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1102
 704. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1100
 705. Oferta realizacji zadania publicznego "Poznajemy dawną historię Śląska" 2018
  Wyświetleń: 1097
 706. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 1096
 707. Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1084
 708. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 października 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki
  Wyświetleń: 1084
 709. Zarządzenie Nr RO.0050.542.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1078
 710. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r.
  Wyświetleń: 1075
 711. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1055
 712. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 1049
 713. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1045
 714. Zapytanie ofertowe budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prószków w rejonie ulicy Korfantego
  Wyświetleń: 1044
 715. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.08.2017r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 1030
 716. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Winowa
  Wyświetleń: 1029
 717. Oświadczenia majątkowe - rok 2018
  Wyświetleń: 1028
 718. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie Złotnik, Boguszyc, Źlinic oraz Zimnic Małych
  Wyświetleń: 1011
 719. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1007
 720. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 1003
 721. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa nr RI.6733.1.1.2017.KJ
  Wyświetleń: 986
 722. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 07.08.2017r. o wszczęciu postępowania.
  Wyświetleń: 968
 723. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 960
 724. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 955
 725. Ogłoszenie o konkursie na najlepszą koncepcję hali widowiskowo - sportowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 950
 726. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa ścieżki piesz-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków (Pomologia)"
  Wyświetleń: 938
 727. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 938
 728. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 925
 729. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Wyświetleń: 924
 730. Komunikat MOPS Prószków
  Wyświetleń: 922
 731. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
  Wyświetleń: 902
 732. Zapytanie ofertowe dot. naprawy przepustu pod ul. Zieloną w Prószkowie
  Wyświetleń: 902
 733. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia /sprawa nr: RI.6220.8.2017.OŚ/
  Wyświetleń: 897
 734. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W M. ZIMNICE MAŁE
  Wyświetleń: 893
 735. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – stan na dzień 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 886
 736. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 20 października 2017 r. decyzji nr RI.6733.1.1.2017.KJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 884
 737. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.
  Wyświetleń: 883
 738. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik 2017 r.
  Wyświetleń: 881
 739. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Wyświetleń: 850
 740. Zapyatnie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 844
 741. Informujemy że w dniu 21 grudnia 2017r. Urząd Miejski w Prószkowie czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.30; 22 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny. W sprawach zgonu w godz. od 9.00-12.00 prosimy o kontakt telefoniczny: 502 935 413.
  Wyświetleń: 842
 742. Informacja o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 818
 743. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 798
 744. Informacje finansowe - rok 2018
  Wyświetleń: 796
 745. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2018
  Wyświetleń: 776
 746. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 766
 747. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 764
 748. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 762
 749. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 756
 750. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 729
 751. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  Wyświetleń: 727
 752. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 724
 753. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 715
 754. Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 707
 755. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w 2016 r.
  Wyświetleń: 700
 756. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 690
 757. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 688
 758. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sprawa RI.6220.5.2017.OŚ
  Wyświetleń: 683
 759. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 677
 760. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 675
 761. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 664
 762. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószków o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 660
 763. Informacja z dnia 18.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 652
 764. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 639
 765. Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/
  Wyświetleń: 638
 766. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 631
 767. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia dla inwestycji w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 629
 768. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków
  Wyświetleń: 623
 769. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr. ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 617
 770. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej"
  Wyświetleń: 615
 771. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 22.02.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 610
 772. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 599
 773. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 595
 774. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 593
 775. Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Wyświetleń: 586
 776. Zarządzenie Nr RO.0050.629.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 581
 777. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017
  Wyświetleń: 577
 778. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 575
 779. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej - sprawa: RI.6733.1.2.2017.GP
  Wyświetleń: 571
 780. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publ. wiadomości projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 569
 781. DOBRY START- DLA UCZNIA 300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka
  Wyświetleń: 553
 782. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 550
 783. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 548
 784. Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 538
 785. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 528
 786. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 527
 787. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 522
 788. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono stypendium sportowe w 2018r.
  Wyświetleń: 522
 789. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w m. Prószków".
  Wyświetleń: 515
 790. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 512
 791. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 501
 792. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 499
 793. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
  Wyświetleń: 466
 794. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 466
 795. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 466
 796. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018
  Wyświetleń: 465
 797. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 454
 798. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m 2 oo. Chrząszczyce
  Wyświetleń: 452
 799. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:„Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem".
  Wyświetleń: 447
 800. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”.
  Wyświetleń: 443
 801. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 441
 802. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
  Wyświetleń: 437
 803. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”
  Wyświetleń: 433
 804. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - mpzp wsi Górki
  Wyświetleń: 429
 805. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 429
 806. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2018".
  Wyświetleń: 423
 807. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 409
 808. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Prószków.
  Wyświetleń: 407
 809. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 397
 810. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 395
 811. Zarządzenie Nr RO.0050.672.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 391
 812. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 386
 813. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziącia w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 382
 814. Zarządzenie Nr RO.0050.673.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 371
 815. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 370
 816. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Prószkowie - w trakcie prac wdrożeniowych
  Wyświetleń: 358
 817. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 355
 818. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art.122 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 340
 819. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 338
 820. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 336
 821. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Modernizacja hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15
  Wyświetleń: 331
 822. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 330
 823. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "IV Przysieczański Hubertus Kawaleryjski"
  Wyświetleń: 321
 824. PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 321
 825. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 316
 826. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 313
 827. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 311
 828. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 310
 829. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Droga do mistrzostwa poprzez wspieranie zawodników biorących udział w Mistrzostwach Świata w Akrobatyce Powietrznej
  Wyświetleń: 309
 830. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 305
 831. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 303
 832. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w2 roku 2018
  Wyświetleń: 301
 833. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 295
 834. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 291
 835. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV Jaśkowice Wieś – Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 285
 836. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  Wyświetleń: 285
 837. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Ppracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji).
  Wyświetleń: 283
 838. Zarządzenie Nr RO.0050.762.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 26 października 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 280
 839. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP
  Wyświetleń: 277
 840. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 274
 841. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
  Wyświetleń: 270
 842. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 267
 843. Ogłoszenie III naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 261
 844. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 258
 845. Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 258
 846. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 253
 847. Zawiadomienie z dnia 27.06.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 253
 848. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark
  Wyświetleń: 240
 849. Informacja dotycząca stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
  Wyświetleń: 231
 850. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji nr RI.6220.5.2017.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej”.
  Wyświetleń: 226
 851. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenie warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 225
 852. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 222
 853. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 września 2018 r.
  Wyświetleń: 222
 854. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH
  Wyświetleń: 216
 855. Zarządzenie Nr RO.0050.731.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2018.ZA/
  Wyświetleń: 212
 856. Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 208
 857. Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 204
 858. Otwarte konkursy ofert w roku 2019
  Wyświetleń: 199
 859. Rok 2019
  Wyświetleń: 197
 860. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2018.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie linii kablowej 15 kV Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 189
 861. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 188
 862. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 października 2018 r.
  Wyświetleń: 187
 863. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 185
 864. Jak segregować odpady komunalne
  Wyświetleń: 180
 865. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nr RI.6220.8.2018.OŚ z dn.25.07.2018r w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 177
 866. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice”
  Wyświetleń: 174
 867. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej
  Wyświetleń: 170
 868. Oferta realizacji zadania publicznego pn. Treningi piłkarskie rozwijają i integrują młodych mieszkańców Gminy Prószków
  Wyświetleń: 168
 869. Zawiadomenie o II sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 168
 870. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 163
 871. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo głównego księgowego na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 162
 872. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 159
 873. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 156
 874. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej.
  Wyświetleń: 155
 875. Zapytanie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów z Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 155
 876. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
  Wyświetleń: 154
 877. Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 153
 878. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 151
 879. Zawiadomienie z dnia 07.11.2018 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 151
 880. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 150
 881. Zastępca Burmistrza Prószkowa
  Wyświetleń: 150
 882. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 149
 883. II Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 142
 884. Zapytanie ofertowe dot. opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 142
 885. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 133
 886. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 133
 887. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 131
 888. Budżet gminy Prószków na rok 2019
  Wyświetleń: 130
 889. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - aktualizacja październik 2018 r.
  Wyświetleń: 126
 890. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 125
 891. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 122
 892. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: "Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 120
 893. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 120
 894. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2.2018.GP
  Wyświetleń: 115
 895. Oferta realizacji zdania publicznego pn.: " W piłkę gramy nawet jak zimno na dworze mamy"
  Wyświetleń: 114
 896. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 113
 897. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 113
 898. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie pn."Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice"
  Wyświetleń: 112
 899. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia z dnia 26.10.2018r.
  Wyświetleń: 110
 900. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2019
  Wyświetleń: 109
 901. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 109
 902. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 106
 903. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 95
 904. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 93
 905. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze eweidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki.
  Wyświetleń: 92
 906. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 91
 907. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 17 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi
  Wyświetleń: 91
 908. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 91
 909. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - obręb Górki
  Wyświetleń: 89
 910. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 89
 911. STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTY WYNIKI SPORTOWE
  Wyświetleń: 89
 912. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.3.2018.GP
  Wyświetleń: 86
 913. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986)
  Wyświetleń: 84
 914. Protokół z naboru członków do Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 83
 915. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 80
 916. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.13.2018.KRG/
  Wyświetleń: 76
 917. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 76
 918. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 73
 919. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.14.2018.KRG/
  Wyświetleń: 69
 920. III Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 68
 921. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 64
 922. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt do schroniska w roku 2019
  Wyświetleń: 59
 923. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych.
  Wyświetleń: 58
 924. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdfarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 54
 925. ZAPYTANIE OFERTOWE ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW (wycinkowa)
  Wyświetleń: 52
 926. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 51
 927. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegajacego na odławianiu bezdomncych zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 50
 928. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 48
 929. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 40
 930. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa w roku 2019 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów"
  Wyświetleń: 38
 931. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 37
 932. Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w 2018 r.
  Wyświetleń: 36
 933. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 35
 934. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa dot. decyzji nr RI.6220.12.2018.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa osiedla mieszkaniowego „Osiedle Górki””.
  Wyświetleń: 34
 935. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanych decyzji lokalizacyjnych celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach gminy Prószków znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 33
 936. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 32
 937. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2019.
  Wyświetleń: 31
 938. Informacja o przystąpieniu do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 27
 939. Sposób segregowania odpadów
  Wyświetleń: 25
 940. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 16
Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  16-07-2012 10:49
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prószkowie
  odwiedzin: 9950
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×