URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
8527882816820746816285015852093909400000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11337510047211867711468995426104119882279499283673925207867277750
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
556455449590069685356255872766724158678187839112434119350124039
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
891757768169856591476811969427702346611158550616017009991204
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
430834240139136386356711247639509314021546627576205124766533
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
191062446517899217072583138816257953734757941552226809882026
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
142903228615066151911609515258145411604913897143061764517941
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
000000617521871147561172910061
 1. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 611407
 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 82858
 3. Nieruchomości gminne
  Wyświetleń: 70812
 4. Kontakt
  Wyświetleń: 65580
 5. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 45599
 6. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 45425
 7. Publiczna Szkoła Podstawowa im. B. Koraszewskiego w Prószkowie - przetargi
  Wyświetleń: 45065
 8. Zespół Szkół im. ks. Karola Brommera - przetargi
  Wyświetleń: 44589
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej - przetargi
  Wyświetleń: 44574
 10. Ogłoszenia o naborze w UM Prószków
  Wyświetleń: 43498
 11. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej - przetargi
  Wyświetleń: 43286
 12. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 42576
 13. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 41629
 14. Przetargi - rok 2014
  Wyświetleń: 37909
 15. Przetargi rok 2012
  Wyświetleń: 33612
 16. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 22174
 17. Numery telefonów oraz adresy e-mail
  Wyświetleń: 22036
 18. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 20906
 19. Ogłoszenia o naborze - jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 19630
 20. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 18102
 21. Przetargi rok 2013
  Wyświetleń: 18010
 22. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 17125
 23. Przetargi rok 2015
  Wyświetleń: 16254
 24. Godziny urzędowania
  Wyświetleń: 16093
 25. Burmistrz Prószkowa
  Wyświetleń: 14391
 26. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 14217
 27. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  Wyświetleń: 13950
 28. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 13884
 29. Rejestr aktów prawa miejscowego
  Wyświetleń: 13462
 30. Ogłoszenia Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
  Wyświetleń: 12883
 31. Pobierz programy
  Wyświetleń: 12841
 32. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 12724
 33. Publiczna Szkoła Podstawowa w Prószkowie
  Wyświetleń: 12589
 34. Wykaz przedsiębiorców odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie gminy Prószków.
  Wyświetleń: 12527
 35. Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 12174
 36. Ogłoszenia - rok 2010/2011/2012
  Wyświetleń: 12086
 37. Publiczne Gimnazjum w Prószkowie
  Wyświetleń: 12020
 38. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 11940
 39. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Boguszycach
  Wyświetleń: 11710
 40. Sołectwa Gminy Prószków oraz Zarząd Miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 11662
 41. Oświadczenia majątkowe - rok 2012
  Wyświetleń: 11621
 42. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 11606
 43. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 11457
 44. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Wyświetleń: 11449
 45. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 11426
 46. Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 11365
 47. Publiczne Przedszkole w Prószkowie
  Wyświetleń: 11294
 48. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmiana wpisu, zawieszenie oraz likwidacja działalności
  Wyświetleń: 11294
 49. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 11271
 50. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 11187
 51. Strategia Rozwoju Gminy Prószków
  Wyświetleń: 11098
 52. Sekretarz Gminy Prószków
  Wyświetleń: 11085
 53. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 11018
 54. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 10924
 55. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 10886
 56. Skarbnik Gminy Prószków
  Wyświetleń: 10852
 57. Publiczne Przedszkole w Górkach
  Wyświetleń: 10792
 58. Zespół Szkolno - Przedszkolny w Złotnikach
  Wyświetleń: 10790
 59. Regulamin organizacyjny
  Wyświetleń: 10708
 60. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
  Wyświetleń: 10667
 61. Oświadczenia majątkowe - rok 2013
  Wyświetleń: 10549
 62. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 10481
 63. Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 10446
 64. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10428
 65. Ogłoszenia 2012 rok
  Wyświetleń: 10399
 66. Statut gminy
  Wyświetleń: 10373
 67. Skład Rady Miejskiej - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 10355
 68. Linki do Dzienników Ustaw oraz Monitorów Polskich w wersji elektronicznej
  Wyświetleń: 10354
 69. Przetargi rok 2011
  Wyświetleń: 10324
 70. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. " Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskeigo 2".
  Wyświetleń: 10234
 71. Przetarg nieograniczony na zadanie Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie przy ul. Szkolnej 6
  Wyświetleń: 10186
 72. Publiczny Transport Zbiorowy
  Wyświetleń: 10151
 73. Oświadczenia majątkowe - rok 2011
  Wyświetleń: 10136
 74. Publiczne Przedszkole w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 10091
 75. Wykaz OSP na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9988
 76. Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku
  Wyświetleń: 9953
 77. Regulamin pracy
  Wyświetleń: 9859
 78. Wyprawka szkolna 2010
  Wyświetleń: 9854
 79. Przetargi rok 2010
  Wyświetleń: 9789
 80. Publiczne Przedszkole w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 9789
 81. Procedura uchwalania budżetu gminy Prószków
  Wyświetleń: 9704
 82. Protokoły i uchwały komisji przy Radzie Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 9646
 83. Dofinansowanie na usuwanie wyrobów azbestowych
  Wyświetleń: 9582
 84. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Wyświetleń: 9560
 85. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie mpzp dla obszaru przez który przebiega linia energetyczna 110 KV
  Wyświetleń: 9549
 86. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Wyświetleń: 9523
 87. Oświadczenia majątkowe radnych składane na koniec kadencji 2006/2010
  Wyświetleń: 9514
 88. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 9459
 89. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 9366
 90. Obwieszczenia - rok 2011
  Wyświetleń: 9364
 91. Ogłoszenia dot. Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 9359
 92. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 9306
 93. Rok 2012
  Wyświetleń: 9301
 94. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2006/2010
  Wyświetleń: 9268
 95. Planowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 9188
 96. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Wyświetleń: 9130
 97. Programy
  Wyświetleń: 9119
 98. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012
  Wyświetleń: 9115
 99. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2011
  Wyświetleń: 9107
 100. Rok 2018
  Wyświetleń: 9080
 101. Informacje dotyczące rejstrów prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 9042
 102. Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w roku 2011.
  Wyświetleń: 9001
 103. rok 2010
  Wyświetleń: 8929
 104. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 8919
 105. Budżet Gminy Prószków na rok 2012
  Wyświetleń: 8915
 106. Budżet Gminy Prószków - rok 2011
  Wyświetleń: 8901
 107. Budżet Gminy Prószków - rok 2010
  Wyświetleń: 8880
 108. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2010
  Wyświetleń: 8848
 109. Obwieszczenia - rok 2013
  Wyświetleń: 8788
 110. Ogłoszenie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań własnych gminy Prószków z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2017 roku
  Wyświetleń: 8762
 111. Oświadczenia majątkowe - rok 2014
  Wyświetleń: 8661
 112. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 8530
 113. Budżet gminy Prószków na rok 2014
  Wyświetleń: 8513
 114. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2009
  Wyświetleń: 8463
 115. Obwieszczenia 2012 rok
  Wyświetleń: 8421
 116. Rok 2013
  Wyświetleń: 8377
 117. Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz do świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach
  Wyświetleń: 8334
 118. Informacja dotycząca ogłoszeń publikowanych do dnia 12.07.2010
  Wyświetleń: 8257
 119. Rok 2009
  Wyświetleń: 8244
 120. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap II - 2013 r.
  Wyświetleń: 7952
 121. Wzór wniosku udzielenie zezwolenia na świadczenie usług zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 7948
 122. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 7677
 123. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków".
  Wyświetleń: 7601
 124. Rok 2011
  Wyświetleń: 7584
 125. INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O DOFINASOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
  Wyświetleń: 7343
 126. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków".
  Wyświetleń: 7332
 127. Obwieszczenia - planowanie - rok 2017
  Wyświetleń: 7296
 128. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 7268
 129. Komisja Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 7195
 130. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV GPZ Prószków" na terenie działki nr 318/4 km 1 obręb Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 7178
 131. Wybory do samorządu terytorialnego 2010
  Wyświetleń: 7139
 132. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa i rozbudowa budynku dawnej poczty na świetlicę wiejską w Źlinicach ul. Jędrzejczyka 8
  Wyświetleń: 7137
 133. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011
  Wyświetleń: 7131
 134. Informacje finansowe - rok 2014
  Wyświetleń: 7088
 135. Ogłoszenie w sprawie przygotowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Aglomeracji Opolskiej.
  Wyświetleń: 7058
 136. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa budynku strażnicy w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 7052
 137. Gospodarka odpadami - ogłoszenia
  Wyświetleń: 7043
 138. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (III)
  Wyświetleń: 7037
 139. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące sporządzenia Planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 6992
 140. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Wzgórzowa Trzynastka"
  Wyświetleń: 6863
 141. Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu z elementami małej architektury w parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 6808
 142. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku
  Wyświetleń: 6753
 143. Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  Wyświetleń: 6690
 144. Przetarg nieograniczony na Remont drogi gminnej nr 104802 O relacji Jaśkowice - Prószków
  Wyświetleń: 6678
 145. Obwieszczenia dotyczące sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 6578
 146. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2013/2014
  Wyświetleń: 6561
 147. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 6530
 148. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 6399
 149. Obwieszczenia - rok 2014
  Wyświetleń: 6371
 150. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 6313
 151. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 6170
 152. Ogłoszenie w sprawie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego
  Wyświetleń: 6166
 153. Przetargi rok 2016
  Wyświetleń: 6163
 154. Przetarg nieograniczony na: Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Boguszycach, ul. Opolska 17 oraz modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Złotnikach, ul. Opolska 40
  Wyświetleń: 6151
 155. Konkurs Burmistrza Prószkowa na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap III
  Wyświetleń: 6139
 156. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 6136
 157. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 6125
 158. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2013
  Wyświetleń: 6117
 159. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap IV
  Wyświetleń: 6087
 160. Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 6069
 161. Rejestr aktów prawa miejscowego 2012
  Wyświetleń: 6009
 162. Ogłoszenie o naborze na wolne, kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Inwestycji
  Wyświetleń: 5969
 163. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012, oraz przebudową pawilonu sportowego na cele obsługi boisk zlokalizowane w Prószkowie
  Wyświetleń: 5955
 164. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013.
  Wyświetleń: 5932
 165. Przetarg nieograniczony na zadanie: Modernizacja drogi gminnej ul. Partyzackiej w Prószkowie - II etap
  Wyświetleń: 5908
 166. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5854
 167. Przetargi rok 2017
  Wyświetleń: 5850
 168. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp zagospodarowania miasta Prószków
  Wyświetleń: 5814
 169. Rejestr aktów prawa miejscowego 2010
  Wyświetleń: 5767
 170. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 5762
 171. Wykaz dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5757
 172. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2013.
  Wyświetleń: 5742
 173. Rejestr aktów prawa miejscowego 2013
  Wyświetleń: 5701
 174. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków.
  Wyświetleń: 5696
 175. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2015
  Wyświetleń: 5661
 176. Przetarg nieograniczony na: Remont drogi gminnej wewnętrznej (ulicy Maków) w Winowie
  Wyświetleń: 5640
 177. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 5610
 178. Ogłoszenie w sprawie II otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2016
  Wyświetleń: 5574
 179. Rewitalizacja
  Wyświetleń: 5562
 180. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5560
 181. Przetarg nieograniczony na zadanie: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego do wysokości 3 300 000,00 zł
  Wyświetleń: 5541
 182. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Wyświetleń: 5540
 183. Sesja z dnia 28 października 2010 r.
  Wyświetleń: 5526
 184. Budżet gminy Prószków na rok 2015
  Wyświetleń: 5512
 185. Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi
  Wyświetleń: 5495
 186. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku.
  Wyświetleń: 5483
 187. Ogłoszenie z dnia 19.11.2014 r. w sprawie otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 5466
 188. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zagospodarowanie i wyposażenie terenu placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie
  Wyświetleń: 5466
 189. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2017.
  Wyświetleń: 5456
 190. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkusu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku.
  Wyświetleń: 5423
 191. Sesja z dnia 12 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 5415
 192. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkania seniorów - łączymy pokolenia"
  Wyświetleń: 5410
 193. OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA
  Wyświetleń: 5354
 194. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5353
 195. Referendum 2015
  Wyświetleń: 5329
 196. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 5311
 197. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5300
 198. Informacje finansowe - rok 2015
  Wyświetleń: 5294
 199. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 5281
 200. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na wykonywanie zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 5281
 201. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 5276
 202. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2014
  Wyświetleń: 5257
 203. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Wyświetleń: 5250
 204. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie
  Wyświetleń: 5213
 205. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 5212
 206. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2013
  Wyświetleń: 5189
 207. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 5186
 208. Obwieszczenia - planowanie - rok 2015
  Wyświetleń: 5182
 209. Przetarg nieograniczony na zadanie : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Boguszyce i Źlinice - etap II część II.
  Wyświetleń: 5176
 210. Plan Gospodarki Odpadami
  Wyświetleń: 5163
 211. Przetarg nieograniczony na Modernizację parku rekreacji przy Ośrodku Kultury i Sportu w Prószkowie
  Wyświetleń: 5154
 212. Program 500+
  Wyświetleń: 5135
 213. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 5125
 214. Komisja ds. Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 5124
 215. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 5093
 216. Rejestr aktów prawa miejscowego 2009
  Wyświetleń: 5076
 217. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2010 r
  Wyświetleń: 5054
 218. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 5050
 219. Rejestr aktów prawa miejscowego 2011
  Wyświetleń: 5032
 220. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 5026
 221. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków".
  Wyświetleń: 5024
 222. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 5024
 223. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 5022
 224. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 5008
 225. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 listopada 2010 r
  Wyświetleń: 4993
 226. Sesja z dnia 30 września 2010 r.
  Wyświetleń: 4988
 227. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4980
 228. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Wyświetleń: 4970
 229. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4930
 230. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  Wyświetleń: 4927
 231. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. gospodarki gruntami i lokalami
  Wyświetleń: 4926
 232. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Wyświetleń: 4912
 233. Program Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 4876
 234. Oświadczenia majątkowe - rok 2015
  Wyświetleń: 4875
 235. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 4875
 236. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Wyświetleń: 4866
 237. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4844
 238. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014
  Wyświetleń: 4841
 239. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Remont drogi wewnętrznej ul. ks. Skorupy w Chrząszczycach.
  Wyświetleń: 4840
 240. Przetarg nieograniczony na: Remont ul. Szkolnej w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 4825
 241. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Prószków
  Wyświetleń: 4819
 242. Przetarg nieograniczony na Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4809
 243. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 4805
 244. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4804
 245. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 października 2010
  Wyświetleń: 4804
 246. Komisja ds. Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich
  Wyświetleń: 4791
 247. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 4788
 248. Informacje finansowe - rok 2017
  Wyświetleń: 4784
 249. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2015
  Wyświetleń: 4762
 250. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4720
 251. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4720
 252. Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 września 2011.
  Wyświetleń: 4708
 253. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 4701
 254. Obwieszczenia - planowanie - rok 2016
  Wyświetleń: 4692
 255. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów na terenie gminy Prószków w sezonie zimowym 2010/2011
  Wyświetleń: 4677
 256. Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 4673
 257. Komisja ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa Publicznego
  Wyświetleń: 4668
 258. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej 25 w ramach programu Radosna Szkoła.
  Wyświetleń: 4660
 259. Sesja z dnia 29 lipca 2010 r.
  Wyświetleń: 4660
 260. Zarządzenie Burmistzra Prószkowa nr 8/11
  Wyświetleń: 4622
 261. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Boguszycach
  Wyświetleń: 4610
 262. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielnego referenta w Biurze Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4607
 263. Sesja z dnia 30 listopada 2010 r.
  Wyświetleń: 4602
 264. Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4596
 265. Projekty uchwał na sesję w dniu 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4589
 266. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-16/10
  Wyświetleń: 4588
 267. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 4583
 268. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4562
 269. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4534
 270. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2015.
  Wyświetleń: 4524
 271. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4524
 272. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4509
 273. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2011
  Wyświetleń: 4494
 274. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4482
 275. Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Remont placu parkingowo-manewrowego w Złotnikach
  Wyświetleń: 4479
 276. Konkurs na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków - etap V
  Wyświetleń: 4469
 277. Kanały technologiczne usytuowane przy drogach gminnych
  Wyświetleń: 4459
 278. Rok 2006
  Wyświetleń: 4445
 279. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 października 2011 r.
  Wyświetleń: 4444
 280. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4429
 281. Oświadczenia majątkowe - rok 2016
  Wyświetleń: 4422
 282. Wydanie zaświadczenia o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 4418
 283. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 4417
 284. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 4413
 285. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Wyświetleń: 4402
 286. Ogłoszenie z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert dot. wyboru dziennych opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4393
 287. Wieloletni Program Mieszkaniowy na lata 2010 - 2014
  Wyświetleń: 4388
 288. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 4385
 289. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 4385
 290. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2017 r.
  Wyświetleń: 4382
 291. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - miejscowość Boguszyce
  Wyświetleń: 4377
 292. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 listopada 2012 r.
  Wyświetleń: 4376
 293. System geoinformatyczny w gminie Prószków
  Wyświetleń: 4376
 294. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej /sprawa WGR.GG.72241-2/09/
  Wyświetleń: 4375
 295. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4375
 296. Przetarg nieograniczony na: Budowa zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla odprowadzania ścieków bytowych z posesji 22, 24 i 28 przy ul. Powstańców w Prószkowie
  Wyświetleń: 4366
 297. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 4358
 298. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 4351
 299. Zarządzenie Nr RO0.162.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 30 września 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu /sprawa RG.7151.88.2015.ZA/
  Wyświetleń: 4348
 300. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2012
  Wyświetleń: 4340
 301. Projekt uchwał na sesję w dniu 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 4337
 302. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4330
 303. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4329
 304. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4309
 305. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki.
  Wyświetleń: 4287
 306. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 4278
 307. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - miejscowości Ligota Prószkowska i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 4277
 308. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 czerwca 2011 r.
  Wyświetleń: 4269
 309. Przetarg nieograniczony na:Przebudowę odcinka istniejącej linii napowietrznej 15 KV na kablową wraz z istniejącą stacją transformatorową słupową STSK-250/20 oraz z liniami kablowymi niskiego napięcia, oświetlenia ulic w m. Ligota Prószkowska
  Wyświetleń: 4267
 310. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4261
 311. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Wyświetleń: 4260
 312. Przetarg nieograniczony z dnia 31.07.2013 r. na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków"
  Wyświetleń: 4260
 313. Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4260
 314. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.
  Wyświetleń: 4246
 315. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 4243
 316. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków - II
  Wyświetleń: 4239
 317. Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
  Wyświetleń: 4233
 318. Projekty uchwał na sesje w dniu 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4227
 319. Projekty uchwał na sesję w dniu 11 października 2012 r.
  Wyświetleń: 4227
 320. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4226
 321. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 4221
 322. Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013
  Wyświetleń: 4218
 323. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 4214
 324. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną
  Wyświetleń: 4200
 325. Projekty uchwał na sesję w dniu 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4193
 326. Przetarg nieograniczony z dnia 05.09.2014 r. na zadanie: Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - ETAP I
  Wyświetleń: 4192
 327. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 4192
 328. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 4188
 329. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 4188
 330. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4186
 331. Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z terenu Gminy Prószków do szkół wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 4177
 332. Przetarg nieograniczony na: Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich przy ul. Szkolnej 5 w ramach programu Radosna Szkoła
  Wyświetleń: 4171
 333. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 września 2012 r.
  Wyświetleń: 4167
 334. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2011 r.
  Wyświetleń: 4166
 335. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 2 marca 2011
  Wyświetleń: 4163
 336. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 4153
 337. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej na sesję w dniu 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4147
 338. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - sprawa GG.72243-15/10
  Wyświetleń: 4145
 339. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennych opiekunów na rok 2016
  Wyświetleń: 4140
 340. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
  Wyświetleń: 4130
 341. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2015
  Wyświetleń: 4130
 342. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 listopada 2013 r.
  Wyświetleń: 4121
 343. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4117
 344. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 4112
 345. Ogłoszenie z dnia 18 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4103
 346. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 4102
 347. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o sporządzeniu projektu dokumentu pn."Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 4095
 348. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2011 r.
  Wyświetleń: 4094
 349. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 4094
 350. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4093
 351. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 4092
 352. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 czerwca 2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - doziemna linia elektroenergetyczna WN-220kV relacji Groszowice-Prószków.
  Wyświetleń: 4090
 353. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 4089
 354. Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 4072
 355. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 4069
 356. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 4066
 357. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4062
 358. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 26 września 2013 r.
  Wyświetleń: 4062
 359. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 października 2013 r.
  Wyświetleń: 4056
 360. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 4051
 361. Nieruchomości
  Wyświetleń: 4050
 362. Konsultacje Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 4041
 363. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 stycznia 2013 r.
  Wyświetleń: 4033
 364. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 4028
 365. Ogłoszenie o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną - obręb Prószków
  Wyświetleń: 4025
 366. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2012 r.
  Wyświetleń: 4025
 367. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 kwietnia 2013 r.
  Wyświetleń: 4020
 368. Projekty uchwał na sesję w dniu 24 maja 2012 r.
  Wyświetleń: 4017
 369. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Wyświetleń: 4017
 370. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 4010
 371. Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej nieruchomości mienia przy Urzędzie w Prószkowie z dnia 25 lipca 2011 r.
  Wyświetleń: 4009
 372. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w roku 2012
  Wyświetleń: 4007
 373. Komunikat Związku Gmin "PROKADO" w Prószkowie dotyczący jakości wody wodociągowej
  Wyświetleń: 4003
 374. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 22 marca 2012 r.
  Wyświetleń: 4001
 375. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3998
 376. Projekty uchwał na sesję w dniu 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3995
 377. Projekty uchwał na sesję w dniu 15 grudnia 2011 r.
  Wyświetleń: 3982
 378. Ogłoszenie w sprawie przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną
  Wyświetleń: 3978
 379. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej - sprawa WGR.GG.72241-4/10
  Wyświetleń: 3974
 380. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 lutego 2013 r.
  Wyświetleń: 3966
 381. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedaży z dnia 2 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3962
 382. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 r.
  Wyświetleń: 3956
 383. Informacje finansowe - rok 2016
  Wyświetleń: 3951
 384. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3949
 385. Projekty uchwał na sesję w dniu 5 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3948
 386. Projekty uchwał na sesję w dniu 21 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3943
 387. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 września 2011 r.
  Wyświetleń: 3942
 388. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy z dnia 3 marca 2011 r
  Wyświetleń: 3939
 389. Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na dotacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i rekreacji - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2011
  Wyświetleń: 3932
 390. Projekty uchwał na sesję w dniu 28 maja 2013 r.
  Wyświetleń: 3929
 391. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 maja 2011 r.
  Wyświetleń: 3927
 392. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3915
 393. Odpady komunalne
  Wyświetleń: 3913
 394. Zarządzenie nr 338/2010 z dnia 13 października 2010 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanje przeznaczonej do dzierżawy /sprawa Nr GG. 72243-18/10/
  Wyświetleń: 3911
 395. Zarządzenie Nr RO.0050.483.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.2.2014.GG/
  Wyświetleń: 3900
 396. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2013 r.
  Wyświetleń: 3898
 397. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 3897
 398. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3889
 399. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  Wyświetleń: 3884
 400. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.417.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły i dyrektora przedszkola
  Wyświetleń: 3881
 401. Projekty uchwał na sesję w dniu 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3878
 402. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedazy prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej
  Wyświetleń: 3872
 403. Projekty uchwał na sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2011 r.
  Wyświetleń: 3856
 404. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3855
 405. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zakup i dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie, świetlic wiejskich w Folwarku i Źlinicach i placówek oświatowych z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3854
 406. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 3840
 407. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3831
 408. Rok 2019
  Wyświetleń: 3825
 409. Ogłoszenie z dnia 19 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Górki-Folwark
  Wyświetleń: 3824
 410. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3818
 411. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
  Wyświetleń: 3799
 412. Obwieszczenia - planowanie - rok 2018
  Wyświetleń: 3782
 413. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2013
  Wyświetleń: 3773
 414. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własnosci nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3770
 415. Oświadczenia majątkowe - rok 2017
  Wyświetleń: 3770
 416. Petycje
  Wyświetleń: 3770
 417. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3756
 418. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lutego 2012 r.
  Wyświetleń: 3755
 419. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3749
 420. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3743
 421. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 maja 2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3737
 422. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3709
 423. Budżet gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 3696
 424. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków
  Wyświetleń: 3694
 425. Ogłoszenie z dnia 12 lipca 2013 r. o przetargu nieograniczonym na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków
  Wyświetleń: 3693
 426. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3679
 427. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków.
  Wyświetleń: 3673
 428. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3665
 429. Projekty uchwał na sesję w dniu 19 grudnia 2013 r.
  Wyświetleń: 3665
 430. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3660
 431. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3659
 432. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 3657
 433. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3657
 434. Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 3647
 435. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków za 2015 r.
  Wyświetleń: 3644
 436. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3638
 437. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 3634
 438. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 13 grudnia 2010 r.
  Wyświetleń: 3633
 439. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Wyświetleń: 3629
 440. Oferta realizacji zadania publiczneo pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 3626
 441. Projekty uchwał na sesję w dniu 18 lipca 2013 r.
  Wyświetleń: 3624
 442. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii elektroenegetycznej WN-110 kV relacji Prószków - Olbrachcice
  Wyświetleń: 3622
 443. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Winów
  Wyświetleń: 3619
 444. Zarządzenie Nr RO.0050.8.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2014.GG/
  Wyświetleń: 3607
 445. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków na lata 2015 - 2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 3601
 446. Zarządzenie Nr RO.0050.482.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa WGR.6840.8.2013.GG/
  Wyświetleń: 3578
 447. Sesja Rady Miejskiej w dniu 13 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 3564
 448. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3563
 449. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3561
 450. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3547
 451. Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)
  Wyświetleń: 3543
 452. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3543
 453. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3542
 454. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Wyświetleń: 3535
 455. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy z dnia 10 września 2012 r.
  Wyświetleń: 3533
 456. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczającego do wynajmu lokal użytkowy
  Wyświetleń: 3530
 457. Załaczniki do konkursu ofert dot. wyboru dziennego opiekuna na rok 2016 (II)
  Wyświetleń: 3525
 458. Zapytanie ofertowe na składanie ofert na przyjmowanie do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 3524
 459. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3521
 460. Numer telefonu na który należy zgłaszać bezpańskie psy wałęsające się w sołectwach
  Wyświetleń: 3517
 461. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 53/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3515
 462. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3508
 463. Informacje dotyczące Wyprawki szkolnej 2011/2012
  Wyświetleń: 3481
 464. Projekty uchwał na sesję w dniu 20 grudnia 2012 r.
  Wyświetleń: 3478
 465. Sesja Rady Miejskiej w dniu 6 października 2014 r.
  Wyświetleń: 3468
 466. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków
  Wyświetleń: 3467
 467. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - obręb Prószków
  Wyświetleń: 3451
 468. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
  Wyświetleń: 3443
 469. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Prószków
  Wyświetleń: 3436
 470. Wybory do samorządu terytorialnego 2018
  Wyświetleń: 3432
 471. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2015
  Wyświetleń: 3430
 472. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 3426
 473. Multimedialne informacje dla wyborców głosujących w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
  Wyświetleń: 3423
 474. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 3420
 475. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3408
 476. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 3403
 477. Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 lutego 2017 r.
  Wyświetleń: 3390
 478. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012
  Wyświetleń: 3384
 479. Zarządzenie Nr RO.0050.332.2016 Burmistrza Prószkowa uchylające Zarządzenie Nr RO.0050.317.2016 Burmistrza Prószkowa w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.11.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3381
 480. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3375
 481. Zarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.418.2017 z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego
  Wyświetleń: 3362
 482. Zawiadomienie o XXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 15 grudnia 2016 r.
  Wyświetleń: 3347
 483. Wzór oferty - konkurs ofert dot. wyboru dziennych opiekunów
  Wyświetleń: 3344
 484. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie"
  Wyświetleń: 3340
 485. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 października 2013 r.
  Wyświetleń: 3339
 486. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Wyświetleń: 3333
 487. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 lipca 2014 r.
  Wyświetleń: 3319
 488. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" działki nr 53/2 i 54/2 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3313
 489. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. promocji i kultury
  Wyświetleń: 3313
 490. Zarządzenie Nr RO.0050.9.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2014.GG/
  Wyświetleń: 3311
 491. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3267
 492. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystapienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 3262
 493. Zmiana Zarządzenia nr 315/2005 Burmistrza Prószkowa z dnia 13.12.2005 w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu przeznaczajacego do oddania w najem lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3258
 494. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi gminnej w Złotnikach ul. Zimnicka"
  Wyświetleń: 3248
 495. Zarządzenie Nr RO.0050.107.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3248
 496. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3244
 497. Obwieszczenia dot. przedsiewzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 267 km 3 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 3242
 498. Informacja o osiągniętych przez Gminę Prószków w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu
  Wyświetleń: 3236
 499. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Futsal z Gwiazdą"
  Wyświetleń: 3235
 500. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2016
  Wyświetleń: 3231
 501. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Wyświetleń: 3230
 502. Obwieszczenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy do 1 MW, linii SN z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych" na działce nr 54/2 km 1 obręb Zimnice Małe
  Wyświetleń: 3225
 503. Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2018
  Wyświetleń: 3221
 504. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 3215
 505. Zarządzenie Nr RO.0050.138.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.8.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3204
 506. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy.
  Wyświetleń: 3195
 507. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3184
 508. Wybory do Parlamentu Europejskiego
  Wyświetleń: 3183
 509. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowość Prószków
  Wyświetleń: 3174
 510. Zarządzenie Nr RO.0050.108.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 3168
 511. Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych związanych z ochroną zabytków w roku 2014
  Wyświetleń: 3158
 512. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Wyświetleń: 3129
 513. Akty prawne
  Wyświetleń: 3106
 514. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych
  Wyświetleń: 3099
 515. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DLA GMINY PRÓSZKÓW NA ROK 2014
  Wyświetleń: 3088
 516. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Prószków za lata 2012 - 2013
  Wyświetleń: 3057
 517. Zarządzenie Nr RO.0050.220.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 20 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3055
 518. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Wyświetleń: 3046
 519. Zarządzenie Nr RO.0050.10.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 3030
 520. Zarządzenie Nr RO.0050.239.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 01 marca 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2016.ZA/
  Wyświetleń: 3025
 521. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Wyświetleń: 3003
 522. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 3002
 523. Informujemy, że w dniu 27 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny.
  Wyświetleń: 2997
 524. Zarządzenie Nr RO.0050.503.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2989
 525. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora ds. świadczeń rodzinnych
  Wyświetleń: 2983
 526. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, obejmującego obszar w rejonie ulic Opolskiej i Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2949
 527. Wybory Prezydenckie
  Wyświetleń: 2944
 528. Komisje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2943
 529. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości podatkowej
  Wyświetleń: 2943
 530. Otwarte konkursy ofert w roku 2018
  Wyświetleń: 2932
 531. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Wyświetleń: 2924
 532. Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy na czas ozna
  Wyświetleń: 2921
 533. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Wyświetleń: 2918
 534. Projekty uchwał na sesję w dniu 9 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2918
 535. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłozeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Prószków
  Wyświetleń: 2905
 536. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków” - rok 2016.
  Wyświetleń: 2905
 537. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2888
 538. Ogłoszenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Prószkowie
  Wyświetleń: 2886
 539. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2870
 540. Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 2861
 541. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Prowadzenie bazy materiałowej w ramach wykonywanych usług w zakresie brukarstwa na działkach nr 190 i 809/187 km 4 obręb Górki"
  Wyświetleń: 2852
 542. Zarządzenie Nr RO.0050.502.2014.GG Burmistrza Prószkowa z dnia 15 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.7125
  Wyświetleń: 2836
 543. Zawiadomienie o II sesji Rady Miejskiej w dniu 10 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2833
 544. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki.
  Wyświetleń: 2820
 545. Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 2820
 546. Rok 2008
  Wyświetleń: 2818
 547. Zarządzenie Nr RO.0050.105.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.13.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2808
 548. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 23 września 2015 r. o przyjęciu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 - 2018 z pespektywą na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 2799
 549. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2798
 550. Rok 2007
  Wyświetleń: 2792
 551. Ogłoszenie z dnia 20 czerwca 2016 r. o zamiarze bezposredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 2776
 552. Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 2774
 553. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014 r.
  Wyświetleń: 2763
 554. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa dotyczące zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Górki - Chrząszczyce".
  Wyświetleń: 2734
 555. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 2722
 556. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w dniu 18 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2717
 557. Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2710
 558. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa - Budowa Energetycznej Linii Napowierzszniowej 15 kV
  Wyświetleń: 2709
 559. Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomoc administracyjna w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 2707
 560. Zarządzenie Nr RO.0050.66.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.1.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2705
 561. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2015 r. o przystąpieniu do opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2667
 562. Zarządzenie Nr RO.0050.267.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.2.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2656
 563. Zarządzenie Nr RO.0050.63.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.3.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2655
 564. Przetarg nieograniczony na zadanie: Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach - etap I
  Wyświetleń: 2654
 565. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o wystąpieniu do RDOŚ w Opolu oraz do PWIS w Opolu z prośbą o zaopiniowanie projektu dokumentu Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2015 - 2018
  Wyświetleń: 2639
 566. Zarządzenie Nr RO.0050.357.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 Listopada 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.12.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2623
 567. Zarządzenie nr RO.0050.106.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.7.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2622
 568. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2613
 569. Obwieszczenie z dnia 04.08.2016 r. w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Prószków 2016
  Wyświetleń: 2611
 570. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2605
 571. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów
  Wyświetleń: 2601
 572. Zarządzenie Nr RO.0050.254.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2581
 573. Zarządzenie Nr RO.0050.371.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 7.12.2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.81.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2576
 574. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki oraz Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2573
 575. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2016 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 2564
 576. Zarządzenie Nr RO.0050.67.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 03 kwietnia 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.9.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2554
 577. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na zadanie pn. "Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie Gminy Prószków"
  Wyświetleń: 2536
 578. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017
  Wyświetleń: 2532
 579. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2508
 580. Zarządzenie Nr RO.0050.256.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.9.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2508
 581. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.
  Wyświetleń: 2482
 582. Zarządzenie Nr RO.0050.253.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej w najem /sprawa RG.7151.19.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2481
 583. Analiza stanu gospodarki odpadami w gminie Prószków za rok 2014
  Wyświetleń: 2467
 584. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.12.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2465
 585. Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2464
 586. Zarządzenie Nr RO.0050.255.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.8.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2458
 587. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2016.
  Wyświetleń: 2451
 588. Zarządzenie Nr WOR.0050.455.2014 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 lipca 2014 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.8.2014.GG, RG.6845.10.2014.GG /
  Wyświetleń: 2448
 589. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2440
 590. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa strażnicy w Chrząszczycach
  Wyświetleń: 2433
 591. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2424
 592. Zarządzenie Nr RO.0050.62.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.10.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2413
 593. Petycja w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Prószków
  Wyświetleń: 2408
 594. Wzory dokumentów
  Wyświetleń: 2407
 595. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 2399
 596. Zawiadomienie o XXXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 10 listopada 2017 r.
  Wyświetleń: 2393
 597. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP wsi Górki
  Wyświetleń: 2386
 598. Zarządzenie Nr RO.0050.55.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.2.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2384
 599. Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2360
 600. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2354
 601. Zarządzenie Nr RO.0050.252.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.3.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2346
 602. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2017
  Wyświetleń: 2336
 603. Zarządzenie Nr RO.0050.92.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 12 maja 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2334
 604. Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2016 r. Starosty Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 2327
 605. Zarządzenie Nr RO.0050.395.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem
  Wyświetleń: 2326
 606. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 2316
 607. Oświadczenia majątkowe - rok 2018
  Wyświetleń: 2284
 608. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2015.ZA/
  Wyświetleń: 2278
 609. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego rozbudowę sieci elektroenergetycznej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Górki i Chrząszczyce
  Wyświetleń: 2276
 610. Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 16 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2269
 611. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2268
 612. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 2267
 613. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2267
 614. "Burmistrz Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków...
  Wyświetleń: 2266
 615. Budowa kanału technologicznego przy drodze gminnej ul. Polnej w Winowie
  Wyświetleń: 2261
 616. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KSIĘGOWY
  Wyświetleń: 2260
 617. Zarządzenie Nr RO.0050.306.2016 Burmistrza Prószkowa z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia o III przetargu na nieruchomość gruntową zabudowaną /sprawa RG.6840.6.2016.ZA/
  Wyświetleń: 2259
 618. Zarządzenie Nr RO.0050.438.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 05 kwietnia 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę
  Wyświetleń: 2258
 619. OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE ENERGETYCZNEJ LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 2247
 620. Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 lutego 2016 r.
  Wyświetleń: 2236
 621. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa z dnia 13.08.2015 r. o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z prośbą o zaopiniowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 2231
 622. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11.08.2017r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków
  Wyświetleń: 2217
 623. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2210
 624. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.224.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych publ.
  Wyświetleń: 2197
 625. Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.
  Wyświetleń: 2189
 626. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOTACJE Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2018.
  Wyświetleń: 2165
 627. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami okreslonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2014
  Wyświetleń: 2131
 628. Petycja mieszkańców Winowa w sprawie przeniesienia majątku trwałego w postaci sieci kanalizacyjnej położonej na terenie Winowa jako wkładu do ZGKiM w Prószkowie
  Wyświetleń: 2116
 629. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.225.2016 BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do publ.
  Wyświetleń: 2108
 630. Informacja o wyniku naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2102
 631. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2017.
  Wyświetleń: 2095
 632. Zawiadomienie o XIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2083
 633. Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 grudnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2079
 634. Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o nowym sposobie informowania stron w postepowaniu administracyjnym
  Wyświetleń: 2072
 635. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 czerwca 2016 r.
  Wyświetleń: 2071
 636. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. inwestycji gminnych
  Wyświetleń: 2063
 637. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 2059
 638. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Krapkowice, Chrząstowice, Izbicko, Komprachcice, Prószków, Tarnów Opolski i Turawa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego"
  Wyświetleń: 2050
 639. Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 lipca 2016r. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę stacji transmisji danych BT 26180, na terenie działki ewidencyjnej nr 1887/40 k.m.1, obręb Winów.
  Wyświetleń: 2046
 640. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 2026
 641. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 25.11.2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa siecie wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową istniejących odcinków sieci ul. Zielonej w Prószkowie
  Wyświetleń: 2017
 642. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Wyświetleń: 1992
 643. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 11 lutego 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowanuach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stolarni"- inwestycji położonej na działce o nr ew. 260/76 k.m. 1, obręb Chrzowice
  Wyświetleń: 1987
 644. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 14 lutego 2019 r. o wydaniu decyzji nr RI.6220.1.2017.OŚ.
  Wyświetleń: 1980
 645. Zawiadomienie z dnia 15 czerwca 2016 r. o zakończeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1970
 646. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunjkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa elektrowni fotowoltanicznej o mocy 1MW,linii SN z kablami sterowania i tel., dróg wewn.oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych
  Wyświetleń: 1957
 647. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1957
 648. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2018
  Wyświetleń: 1943
 649. Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz z prognozą oddziaływania ns środowisko
  Wyświetleń: 1922
 650. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa
  Wyświetleń: 1920
 651. Obwieszczenie Burmistrza Prószkow z dnia 8 lipca 2016 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1895
 652. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyrażonych opiniach w sprawie zadania pn: "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków"
  Wyświetleń: 1893
 653. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 września 2016 r.
  Wyświetleń: 1890
 654. Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie: księgowy
  Wyświetleń: 1841
 655. Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 8 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1837
 656. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty
  Wyświetleń: 1820
 657. Oferta realizacji zadania publicznego "Poznajemy dawną historię Śląska" 2018
  Wyświetleń: 1817
 658. Zawiadomienie o XXII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 października 2016 r.
  Wyświetleń: 1810
 659. Zaproszenie do złożenia oferty "Usuwanie Wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2016 roku".
  Wyświetleń: 1805
 660. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.08.2017r. w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 1804
 661. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 maja 2016 r.
  Wyświetleń: 1794
 662. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 1782
 663. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1778
 664. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015
  Wyświetleń: 1768
 665. Formularze zgłaszania uwag oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych
  Wyświetleń: 1764
 666. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1762
 667. Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu RewitalizacjiK
  Wyświetleń: 1753
 668. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o konsultacjach Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Prószków na rok 2017
  Wyświetleń: 1753
 669. Zarządzenie Nr RO.0050.489.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 06 lipca 2017 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1732
 670. Petycja mieszkańców wsi Górki w sprawie likwidacji drugiego oddziału przedszkolnego w Górkach
  Wyświetleń: 1731
 671. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej 104836 O ul. Zielonej w m. Prószków
  Wyświetleń: 1725
 672. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
  Wyświetleń: 1720
 673. ZAPYTANIE OFERTOWE DOT. WYKONANIA STUDNI CHŁONNYCH W REJONIE BUDYNKU STRAŻY W JAŚKOWICACH - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
  Wyświetleń: 1720
 674. Obwieszczenie Starosty Opolskiego o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeń wodnych przy drodze woj. nr 429
  Wyświetleń: 1719
 675. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze - Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1719
 676. Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1691
 677. Zarządzenie Nr RO.0050.553.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 1687
 678. Obwieszczenia - rok 2015
  Wyświetleń: 1680
 679. Gmina Prószków zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn: „PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO REMIZY STRAŻACKIEJ W MIEJSCOWOŚCI CHRZĄSZCZYCE”
  Wyświetleń: 1668
 680. Zarządzenie Nr RO.0050.464.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1661
 681. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
  Wyświetleń: 1659
 682. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: "Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Górka w miejscowości Zimnice Małe"
  Wyświetleń: 1653
 683. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 19 kwietnia 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie energetycznej linii napowietrznej
  Wyświetleń: 1645
 684. OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1643
 685. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 1640
 686. Transmisja obrad Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1618
 687. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1606
 688. Zarządzenie Nr RO.0050.582.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1603
 689. Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2016.
  Wyświetleń: 1590
 690. Zarządzenie Nr RO.0050.552.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.10.2016.ZA, RG.6840.3.2017.ZA /
  Wyświetleń: 1578
 691. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.
  Wyświetleń: 1575
 692. II Zaproszenie do składania ofert na "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2017 roku
  Wyświetleń: 1569
 693. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach
  Wyświetleń: 1566
 694. Rejestr aktów prawa miejscowego 2008
  Wyświetleń: 1561
 695. Zarządzenie Nr RO.0050.547.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa: RG.7126.7.1.
  Wyświetleń: 1560
 696. Ogłoszenie o konkursie na najlepszą koncepcję hali widowiskowo - sportowej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1556
 697. Budżet Gminy Prószków na rok 2018
  Wyświetleń: 1554
 698. Ogłoszenie z dnia 19 grudnia 2017 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 1537
 699. Przetarg nieograniczony na zadanie:Przebudowa ul. Wolności w miejscowosci Źlinice
  Wyświetleń: 1524
 700. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł
  Wyświetleń: 1520
 701. Rejestr aktów prawa miejscowego 2007
  Wyświetleń: 1519
 702. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestora RAM sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole
  Wyświetleń: 1510
 703. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: "Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Źlinicach - Boguszycach"
  Wyświetleń: 1480
 704. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 4 października 2017 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Górki
  Wyświetleń: 1474
 705. Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 maja 2017 r.
  Wyświetleń: 1462
 706. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016
  Wyświetleń: 1461
 707. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1457
 708. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Prószków
  Wyświetleń: 1454
 709. Zarządzenie Nr RO.0050.542.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Wyświetleń: 1436
 710. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050.580.2018 Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Ligocie Prószkowskiej
  Wyświetleń: 1436
 711. Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie
  Wyświetleń: 1430
 712. Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2017 zwiazanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 1418
 713. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowści prawnej, którym w roku 2016 udzielono pomocy publicznej na podstawie ustawy o systemie oświaty
  Wyświetleń: 1418
 714. Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Prószków za I kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1412
 715. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2016 petycjach, wniesionych do Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 1407
 716. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
  Wyświetleń: 1394
 717. Informacja o dochodach i stratach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13A, 46-060 Prószków oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat za okres 01-01-2016 do dnia 31-12-2016 r.
  Wyświetleń: 1378
 718. Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 czerwca 2017 r.
  Wyświetleń: 1368
 719. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa energetycznej linii napowietrznej 15 kV oraz linii kablowej 15 kV
  Wyświetleń: 1358
 720. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.08.2017r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 1330
 721. Zapytanie ofertowe budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Prószków w rejonie ulicy Korfantego
  Wyświetleń: 1321
 722. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – stan na dzień 13.03.2018 r.
  Wyświetleń: 1318
 723. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 1302
 724. Zawiadomienie o XXX sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 22 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1302
 725. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1291
 726. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 2 czerwca 2016 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie Winowa
  Wyświetleń: 1267
 727. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2017r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 1262
 728. Informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 1260
 729. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - sprawa nr RI.6733.1.1.2017.KJ
  Wyświetleń: 1260
 730. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z piłki nożnej dzieci i młodzieży
  Wyświetleń: 1246
 731. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 07.08.2017r. o wszczęciu postępowania.
  Wyświetleń: 1227
 732. Informacja o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 1226
 733. Komunikat MOPS Prószków
  Wyświetleń: 1220
 734. Zawiadomienie Burmistrza Prószkowa o przyjęciu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 1219
 735. Informacje finansowe - rok 2018
  Wyświetleń: 1216
 736. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego na terenie Złotnik, Boguszyc, Źlinic oraz Zimnic Małych
  Wyświetleń: 1216
 737. Zawiadomienie o XXXI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 października 2017 r.
  Wyświetleń: 1213
 738. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik 2017 r.
  Wyświetleń: 1210
 739. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 1205
 740. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku
  Wyświetleń: 1205
 741. Otwarte konkursy ofert w roku 2019
  Wyświetleń: 1204
 742. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Wyświetleń: 1199
 743. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.
  Wyświetleń: 1195
 744. HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NIESEGREGOWANYCH (ZMIESZANYCH) I SEGREGOWANYCH - KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC
  Wyświetleń: 1180
 745. Zapytanie ofertowe dot. naprawy przepustu pod ul. Zieloną w Prószkowie
  Wyświetleń: 1172
 746. Informujemy że w dniu 21 grudnia 2017r. Urząd Miejski w Prószkowie czynny będzie od godz. 7.00 do godz. 13.30; 22 grudnia br. Urząd Miejski w Prószkowie będzie nieczynny. W sprawach zgonu w godz. od 9.00-12.00 prosimy o kontakt telefoniczny: 502 935 413.
  Wyświetleń: 1170
 747. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 20 października 2017 r. decyzji nr RI.6733.1.1.2017.KJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 1170
 748. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn."Budowa ścieżki piesz-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków (Pomologia)"
  Wyświetleń: 1168
 749. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 29.07.2016 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Prószków
  Wyświetleń: 1163
 750. Ogłoszenie w sprawie konkursu na uzyskanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 1145
 751. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 5 grudnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia /sprawa nr: RI.6220.8.2017.OŚ/
  Wyświetleń: 1142
 752. ZAPYTANIE OFERTOWE - WYKONANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH W M. ZIMNICE MAŁE
  Wyświetleń: 1134
 753. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Wyświetleń: 1121
 754. Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 1111
 755. Zapyatnie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 1111
 756. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2018
  Wyświetleń: 1089
 757. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków - III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1054
 758. Informacja z dnia 18.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Wyświetleń: 1050
 759. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Droga do mistrzostwa poprzez wspieranie zawodników biorących udział w Mistrzostwach Świata w Akrobatyce Powietrznej
  Wyświetleń: 1034
 760. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  Wyświetleń: 1028
 761. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 20 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 1028
 762. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 1025
 763. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2017
  Wyświetleń: 1007
 764. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 1004
 765. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na przyjmowaniu do schroniska bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 1001
 766. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na odławianiu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Prószków w 2018 roku
  Wyświetleń: 950
 767. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószków o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 941
 768. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 937
 769. Archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 936
 770. Zawiadomienia o sesjach oraz projekty uchwał Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 931
 771. Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 928
 772. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w 2016 r.
  Wyświetleń: 921
 773. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - sprawa RI.6220.5.2017.OŚ
  Wyświetleń: 919
 774. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr. ew. 472/107, 473/107 ark. m. 2 obręb Chrząszczyce
  Wyświetleń: 918
 775. Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 916
 776. Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/
  Wyświetleń: 915
 777. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w m. Prószków".
  Wyświetleń: 909
 778. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 901
 779. Zapytanie ofertowe dot. wykonywania zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 888
 780. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 877
 781. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2018 r.
  Wyświetleń: 875
 782. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Wyświetleń: 874
 783. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 22.02.2018 r. o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie linii kablowej w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 873
 784. Zarządzenie Nr RO.0050.629.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 872
 785. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 23 lutego 2018 r.
  Wyświetleń: 860
 786. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 845
 787. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18.12.2017 r. o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia dla inwestycji w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 844
 788. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej"
  Wyświetleń: 841
 789. Skład Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 834
 790. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 października 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 826
 791. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie podania do publ. wiadomości projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prószków w roku 2018
  Wyświetleń: 821
 792. DOBRY START- DLA UCZNIA 300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka
  Wyświetleń: 813
 793. Przetarg nieograniczony na zadanie: Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKIS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy
  Wyświetleń: 805
 794. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 805
 795. Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
  Wyświetleń: 805
 796. Ogólny schemat procedur kontroli przedsiębiorców
  Wyświetleń: 795
 797. Zastępca Burmistrza Prószkowa
  Wyświetleń: 793
 798. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków
  Wyświetleń: 790
 799. Wniosek o przyznanie stypendium sportowego dla osoby fizycznej za osiągnięte wyniki sportowe
  Wyświetleń: 788
 800. Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 784
 801. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono stypendium sportowe w 2018r.
  Wyświetleń: 779
 802. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 764
 803. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 763
 804. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Budowa żłobka na terenie Prószkowa
  Wyświetleń: 750
 805. Wykaz dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielonych przez gminę Prószków.
  Wyświetleń: 746
 806. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
  Wyświetleń: 744
 807. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 740
 808. Obwieszczenia - planowanie - rok 2019
  Wyświetleń: 731
 809. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej - sprawa: RI.6733.1.2.2017.GP
  Wyświetleń: 728
 810. Rejestr aktów prawa miejscowego - rok 2018
  Wyświetleń: 721
 811. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 717
 812. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 709
 813. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie
  Wyświetleń: 704
 814. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
  Wyświetleń: 698
 815. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Wyświetleń: 692
 816. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - marzec 2018 r.
  Wyświetleń: 690
 817. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2018
  Wyświetleń: 680
 818. INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA na zadanie: Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa
  Wyświetleń: 676
 819. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 675
 820. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - mpzp wsi Górki
  Wyświetleń: 668
 821. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: "IV Przysieczański Hubertus Kawaleryjski"
  Wyświetleń: 665
 822. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę raty w kwocie przewyższającej 500 zł
  Wyświetleń: 661
 823. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków w2 roku 2018
  Wyświetleń: 660
 824. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
  Wyświetleń: 647
 825. Zarządzenie Nr RO.0050.672.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 641
 826. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”
  Wyświetleń: 636
 827. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 633
 828. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie:„Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem".
  Wyświetleń: 626
 829. Zarządzenie Nr RO.0050.673.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 03 lipca 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu
  Wyświetleń: 626
 830. Działalność lobbingowa
  Wyświetleń: 620
 831. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działkach o nr ew. 472/107, 473/107 ark. m 2 oo. Chrząszczyce
  Wyświetleń: 601
 832. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 600
 833. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2018".
  Wyświetleń: 598
 834. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na realizację zadania: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”.
  Wyświetleń: 582
 835. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”
  Wyświetleń: 580
 836. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Prószków w roku 2017
  Wyświetleń: 579
 837. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2018 r.
  Wyświetleń: 574
 838. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 570
 839. Wybory Posłów do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 562
 840. Informacja dotycząca stypendiów w ramach pomocy materialnej dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019.
  Wyświetleń: 556
 841. Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
  Wyświetleń: 555
 842. PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 552
 843. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 550
 844. Zawiadomienie o XL sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 3 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 545
 845. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:"Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DW 414 na odcinku Złotniki – Prószków obejmująca również budowę parkingu BIKE&RIDE w m. Prószków w systemie zaprojektuj i wybuduj".
  Wyświetleń: 544
 846. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 532
 847. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Wójtem Gminy Komprachcice w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 529
 848. Komisje Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023
  Wyświetleń: 522
 849. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek org. nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art.122 ustawy z z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 522
 850. Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Ppracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022 dla Gminy Prószków, Gminnej Ewidencji Zabytków oraz ewidencji w formie elektronicznej (programu/aplikacji).
  Wyświetleń: 517
 851. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 514
 852. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie
  Wyświetleń: 511
 853. Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 510
 854. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziącia w Górkach i Chrząszczycach
  Wyświetleń: 507
 855. Budżet gminy Prószków na rok 2019
  Wyświetleń: 503
 856. Jak segregować odpady komunalne
  Wyświetleń: 503
 857. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 498
 858. Zarządzenie Nr RO.0050.762.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 26 października 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 496
 859. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania „Budowa ścieżki rowerowej „Prószków Pomologia” wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Złotniki-Prószków Pomologia"
  Wyświetleń: 491
 860. Oferta realizacji zadania publicznego pn. Treningi piłkarskie rozwijają i integrują młodych mieszkańców Gminy Prószków
  Wyświetleń: 490
 861. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Modernizacja hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15
  Wyświetleń: 487
 862. Ogłoszenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  Wyświetleń: 475
 863. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 472
 864. Zaproszenie na I posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 470
 865. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
  Wyświetleń: 467
 866. STYPENDIA SPORTOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTY WYNIKI SPORTOWE
  Wyświetleń: 464
 867. Ogłoszenie o naborze na zastępstwo głównego księgowego na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.
  Wyświetleń: 460
 868. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 459
 869. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Wyświetleń: 457
 870. Zawiadomienie z dnia 27.06.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 454
 871. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  Wyświetleń: 453
 872. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie
  Wyświetleń: 450
 873. Ogłoszenie III naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Wyświetleń: 445
 874. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji nr RI.6220.5.2017.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej”.
  Wyświetleń: 442
 875. Zapytanie ofertowe dot. opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Prószków na lata 2019 - 2022 z perspektywą na lata 2023 - 2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 434
 876. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie: Przebudowa ul. Lipowej w m. Folwark
  Wyświetleń: 425
 877. Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 14 września 2018 r.
  Wyświetleń: 425
 878. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV Jaśkowice Wieś – Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 420
 879. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Gminny Program Rewitalizacji Gminy Prószków
  Wyświetleń: 414
 880. Zarządzenie Nr RO.0050.731.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 17 września 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży /sprawa RG.6840.5.2018.ZA/
  Wyświetleń: 407
 881. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w roku 2019
  Wyświetleń: 404
 882. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu o przedłożeniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP
  Wyświetleń: 402
 883. Informacja Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, medycznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej i zawodowej
  Wyświetleń: 392
 884. Protokół z I posiedzenia Komitetu Rewitalizacji w dniu 4 lipca 2018 r.
  Wyświetleń: 385
 885. Zawiadomienie o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 375
 886. II Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 360
 887. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 104836 O ul. Zielonej w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 359
 888. Zawiadomienie o wydanym postanowieniu nr RI.6220.8.2018.OŚ z dn.25.07.2018r w sprawie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:"Rozbudowa dróg woj. nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 357
 889. Postanowienie z dnia 5 listopada 2018 r. Komisarza Wyborczego I w Opolu w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Prószkowie
  Wyświetleń: 355
 890. Zapytanie ofertowe dot. badań monitoringowych zrekultywowanego składowiska odpadów z Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 354
 891. Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 17 października 2018 r.
  Wyświetleń: 353
 892. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 351
 893. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 346
 894. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn:Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10
  Wyświetleń: 345
 895. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 339
 896. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przedłużeniu terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 338
 897. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenie warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 336
 898. Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019 w gminie Prószków
  Wyświetleń: 336
 899. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice”
  Wyświetleń: 334
 900. Zarządzenie Nr RO.0050.58.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego /sprawa RG.6840.4.2017.ZA/
  Wyświetleń: 332
 901. Zawiadomenie o II sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 30 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 331
 902. Zawiadomienie z dnia 07.11.2018 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 329
 903. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok bezdomnych zwierząt z terenu gminy Prószków w roku 2019
  Wyświetleń: 327
 904. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 2 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 323
 905. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2018.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie linii kablowej 15 kV Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko
  Wyświetleń: 322
 906. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej.
  Wyświetleń: 318
 907. Raport o stanie gminy Prószków
  Wyświetleń: 317
 908. Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 28 września 2018 r.
  Wyświetleń: 316
 909. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r.
  Wyświetleń: 312
 910. Zawiadomienie o wyrażonych opiniach co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków”
  Wyświetleń: 308
 911. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 305
 912. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na okres kwiecień - czerwiec 2019 r..
  Wyświetleń: 303
 913. ZAPYTANIE OFERTOWE ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW (wycinkowa)
  Wyświetleń: 303
 914. Oferta realizacji zadania publicznego pn.: Remont chodnika wokół kościoła parafialnego w Zimnicach Wielkich
  Wyświetleń: 302
 915. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
  Wyświetleń: 301
 916. Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 1 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 300
 917. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - aktualizacja październik 2018 r.
  Wyświetleń: 298
 918. Przetarg nieograniczony na zadanie: Dostawa urządzeń zwiększających oddziaływanie gminnego systemu segregacji odpadów z podziałem na zadania"
  Wyświetleń: 291
 919. OZNAKOWANIE POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I POJAZDÓW NAPĘDZANYCH WODOREM
  Wyświetleń: 290
 920. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA z dnia 4 lutego 2019 r.o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 284
 921. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej
  Wyświetleń: 284
 922. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych
  Wyświetleń: 284
 923. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: "Przebudowa ul. Stawowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Wyświetleń: 282
 924. Informacja o nieudzieleniu zamówienia na zadanie pn."Remont umocnienia skarpy przydrożnej przy ul. Jędrzejczyka w miejscowości Źlinice"
  Wyświetleń: 281
 925. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Spotkanie integracyjne z zaprzyjaźnioną gminą partnerską w Huenfeld/Niemcy
  Wyświetleń: 280
 926. Zawiadomienie o III sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 21 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 280
 927. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986)
  Wyświetleń: 279
 928. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla obory na bydło w celu przetrzymywania i formowania transportu zwierząt do rzeźni na działce o numerze ewidencyjnym 550/202, ark. m. 1, obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 276
 929. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za 3 kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 270
 930. Oferta realizacji zdania publicznego pn.: " W piłkę gramy nawet jak zimno na dworze mamy"
  Wyświetleń: 270
 931. III Posiedzenie Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 263
 932. Protokół z naboru członków do Komitetu Rewitalizacji
  Wyświetleń: 263
 933. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.3.2018.GP
  Wyświetleń: 262
 934. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.13.2018.KRG/
  Wyświetleń: 258
 935. Zawiadomienie o VI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 29 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 257
 936. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze eweidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki.
  Wyświetleń: 256
 937. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.14.2018.KRG/
  Wyświetleń: 255
 938. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.2.2018.GP
  Wyświetleń: 252
 939. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 250
 940. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 249
 941. Petycja Społecznego Komitetu Mieszkańców Górek i Opola - dzielnica Winów dot. fermy kurzej mieszczącej się w m. Górki
  Wyświetleń: 242
 942. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 240
 943. Informacje finansowe - rok 2019
  Wyświetleń: 239
 944. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Poznajemy dawną historię Śląska"
  Wyświetleń: 239
 945. Informacja dla mieszkańców gminy Prószków
  Wyświetleń: 237
 946. Raport o stanie Gminy Prószków
  Wyświetleń: 237
 947. Zawiadomienie o IV sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 25 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 236
 948. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 234
 949. Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2019
  Wyświetleń: 234
 950. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdfarzeń drogowych z udziałem zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 234
 951. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegającego na przyjmowaniu bezdomnych zwierząt do schroniska w roku 2019
  Wyświetleń: 232
 952. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia
  Wyświetleń: 230
 953. Zarządzenie Nr RO.0050.56.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 230
 954. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 229
 955. Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie budowy gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 229
 956. Zapytanie ofertowe dot. zadania polegajacego na odławianiu bezdomncych zwierząt w roku 2019
  Wyświetleń: 227
 957. Zarządzenie Nr RO.0050.57.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
  Wyświetleń: 225
 958. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia z dnia 26.10.2018r.
  Wyświetleń: 224
 959. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia do 17 domów jednorodzinnych wraz z zestawami złączowo – pomiarowymi
  Wyświetleń: 222
 960. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2018 r. o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 222
 961. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU UZUPEŁNIAJĄCEGO CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Wyświetleń: 221
 962. Interpelacje i zapytania radnych kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 218
 963. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 12 grudnia 2018 roku decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych.
  Wyświetleń: 217
 964. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 216
 965. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa nr: RG.271.1.2019.KRG/
  Wyświetleń: 215
 966. Informacja o udzielonych dotacjach celowych z budżetu gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne w 2018 r.
  Wyświetleń: 214
 967. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 214
 968. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 211
 969. Wybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prószków” (wycinkowa)
  Wyświetleń: 207
 970. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 10.10.2018 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia - obręb Górki
  Wyświetleń: 206
 971. OBWIESZCZENIE Burmistrza Prószkowa dot. decyzji nr RI.6220.12.2018.OŚ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa osiedla mieszkaniowego „Osiedle Górki””.
  Wyświetleń: 205
 972. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie wydanych decyzji lokalizacyjnych celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy na terenach gminy Prószków znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 205
 973. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 204
 974. Informacja Burmistrza Prószkowa w sprawie zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego dla inwestycji
  Wyświetleń: 202
 975. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Prószków oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Prószkowie
  Wyświetleń: 201
 976. Informacja o przystąpieniu do Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Prószków na lata 2019-2022
  Wyświetleń: 200
 977. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 196
 978. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 195
 979. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 194
 980. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Prószków oraz do szkół specjalnych w Opolu, wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu
  Wyświetleń: 193
 981. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 193
 982. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu programu ochrony środowiska na lata dla gminy Prószków na lata 2019 - 2022
  Wyświetleń: 192
 983. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
  Wyświetleń: 191
 984. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: "Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów/parkingów w sołectwach gminnych i na terenie miasta Prószkowa w roku 2019 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą i dostawą materiałów"
  Wyświetleń: 189
 985. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 188
 986. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 186
 987. Sposób segregowania odpadów
  Wyświetleń: 185
 988. Oferta realizacji zadania publicznego pn: "Śladami Prószkowskich"
  Wyświetleń: 179
 989. Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) /sprawa: RG.271.6.2019/
  Wyświetleń: 175
 990. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 174
 991. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2018
  Wyświetleń: 174
 992. Zarządzenie Nr RO.0050.93.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.4.2017.ZA/
  Wyświetleń: 174
 993. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce 554/7 ark.m.1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 170
 994. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 159
 995. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.: „Remont budynku położonego w Prószkowie, ul. Opolska 10 – termomodernizacja ścian zewnętrznych budynku, remont elewacji budynku gospodarczego”
  Wyświetleń: 154
 996. Zapytanie ofertowe dot.rozbiórki budynku garażowo-magazynowego położonego w Prószkowie na działce 996/13.
  Wyświetleń: 152
 997. II Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dotyczącego wyboru dziennego opiekuna na rok 2019
  Wyświetleń: 147
 998. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wszczęciu postępowania oraz o zawarciu porozumienia z Prezydentem Miasta Opola w związku z prowadzeniem postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 138
 999. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania z dnia 12.03.2019 r.
  Wyświetleń: 137
 1000. Zarządzenie Nr RO.0050.118.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas nieoznaczony
  Wyświetleń: 134
 1001. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zawiadomieniu do przedłożenia do uzgodnienia
  Wyświetleń: 132
 1002. Interpelacja radnego Dawida Kochanka z dnia 29.03.2019 r. dot. przesunięcia przez Gminę sieci kanalizacji tłocznej w Złotnikach
  Wyświetleń: 128
 1003. Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r., poz. 996 z późn.zm.)
  Wyświetleń: 127
 1004. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 123
 1005. Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 31 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 123
 1006. Oświadczenia majątkowe - rok 2019
  Wyświetleń: 121
 1007. Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w dniu 8 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 120
 1008. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 118
 1009. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 117
 1010. Interpelacja radnego Andrzeja Czerwińskiego z dnia 18.03.2019 r. dot. dewastacji wałów przeciwpowodziowych
  Wyświetleń: 116
 1011. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050. 121.2019 Burmistrza Prószkowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Górkach
  Wyświetleń: 115
 1012. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie jazu Groszowice w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opolskie – etap II”
  Wyświetleń: 114
 1013. Interpelacja radnego Andrzeja Czerwińskiego z dnia 18.03.2019 r. dot. koszenia i czyszczenia skarp przy ul. Wiejskiej w Zimnicach Małych
  Wyświetleń: 113
 1014. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 110
 1015. Zawiadomienie o X - nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 27 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 109
 1016. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12.04.2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego w Górkach
  Wyświetleń: 108
 1017. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 108
 1018. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 105
 1019. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na dz.555/7 ark.m.1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 101
 1020. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050. 122 .2019 Burmistrza Prószkowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bronisława Koraszewskiego w Prószkowie.
  Wyświetleń: 100
 1021. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 - kwiecień 2019 r.
  Wyświetleń: 99
 1022. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. rozbiórki budynku garażowo-magazynowego położonego w Prószkowie na działce 996/13
  Wyświetleń: 99
 1023. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych dla zadania :"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 97
 1024. Zarządzenie Nr RO.0050.136.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia o przetargu na nieruchomość gruntową niezabudowaną /sprawa RG.6840.4.2017.ZA/
  Wyświetleń: 95
 1025. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 91
 1026. Zawiadomienie o XI sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 24 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 85
 1027. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 04.04.2019 r. o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania: Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 84
 1028. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko – magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 82
 1029. Przetarg nieograniczony na zadanie: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 80
 1030. Obwieszczenie Burmistrza w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dróg wewnętrznych dojazdowych do istniejącej drogi gminnej na działkach 96/1,122/1, 142/1,146/1 k.m. 1 obręb Górki"
  Wyświetleń: 79
 1031. ZARZĄDZENIE Nr RO.0050. 123 .2019 Burmistrza Prószkowa z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Karola Brommera w Zimnicach Wielkich.
  Wyświetleń: 79
 1032. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych którym w roku 2018 udzielono ulg w zakresie podatków oraz udzielono pomocy publicznej w roku 2018
  Wyświetleń: 78
 1033. DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  Wyświetleń: 74
 1034. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zab. dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym podłożem i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ew. 550/202 ark. m. 1 o. Jaśkowice
  Wyświetleń: 72
 1035. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko - magazynowego,płyty gnojowej,silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na dz. nr 554/7 ark. m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 65
 1036. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Wyświetleń: 64
 1037. Obwieszczenie o wydaniu decyzji, udzielającej Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Opolu pozwoleń wodnoprawnych dla zadania pn.:"Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w miejscowości Prószków"
  Wyświetleń: 58
 1038. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewidencyjnym 550/202 ark. m 1 ob. Jaśkowice
  Wyświetleń: 57
 1039. Opłata targowa
  Wyświetleń: 57
 1040. Zarządzenie Nr RO.0050.127.2019.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego
  Wyświetleń: 57
 1041. Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj
  Wyświetleń: 55
 1042. Podatki i opłaty lokalne 2019
  Wyświetleń: 52
 1043. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018
  Wyświetleń: 52
 1044. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cykliu otwartym wraz z silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 Złotniki
  Wyświetleń: 48
 1045. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko-magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o nr ewidensyjnym 554/7 a..m. 1, o. Złotniki.
  Wyświetleń: 40
 1046. Zawiadomienie o XII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 12 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 38
 1047. Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa wiaty w Górkach”
  Wyświetleń: 19
 1048. Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:„Budowa wiaty w Górkach” w ramach realizacji mikro projektu typu C pn.: „Zasmakuj w tradycji – wielopokoleniowe warsztaty kulinarne na pograniczu polsko – czeskim”
  Wyświetleń: 18
 1049. Zbiorcza informacja o rozpatrzonych w roku 2018 petycjach.
  Wyświetleń: 14
 1050. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarskiego, obory z utwardzonym tłuczniem placem manewrowym i zbiornikiem na gnojowicę na działce o nr ewid. 550/202 ark m. 1 obręb Jaśkowice
  Wyświetleń: 12
 1051. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla budynku inwentarsko - magazynowego, płyty gnojowej, silosu na kiszonkę i zbiornika na gnojowicę na działce o numerze ewidencyjnym 554/7, ark m. 1, obręb Złotniki
  Wyświetleń: 12
 1052. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prószkowie - podinspektor w Referacie Organizacyjnym
  Wyświetleń: 7
 1053. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej
  Wyświetleń: 6
Metryczka
 • wytworzono:
  16-07-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  16-07-2012 10:49
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Prószkowie
  odwiedzin: 10428
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×