Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Prószków za rok 2012.

PDFSprawozdanie z wykonania budżetu gminy Prószków za rok 2012.pdf

Sprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2012.

PDFSprawozdanie finansowe gminy Prószków za rok 2012.pdf

 

Uchwała nr 141/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

PDFUchwała RIO nr 141-2013.pdf

 

 

Uchwała nr 213/2013 z dnia 16 maja 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium za 2012 rok.

PDFUchwała RIO nr 213-2013.pdf

 

 

 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2012 r.

 

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2012 cz1.pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2012 cz2.pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prószków za I półrocze 2012 cz3.pdf