URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o wydanym w dniu 14 sierpnia postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

OŚ.6220.2.2019                                                                                              Prószków, 14 sierpnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwaną dalej ustawą KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm. – zwaną dalej ustawą OOŚ), w postępowaniu z wniosku Pana Bernarda Wójcika w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji okien w miejscowości Prószków”

zawiadamiam

o wydanym w dniu 14 sierpnia 2019 roku przez Burmistrza Prószkowa  postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Niniejsze zawiadomienie zostało upublicznione 14 sierpnia 2019 r. Na podstawie art. 49 §2 ustawy KPA niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie i udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie, ul. Opolska 17, pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu (pn. 7.00-15.00,
wt. 7.00-15.00, śr. 7.00-17.00, cz. 7.00-15.00, pt. 7.00-13.00).

PDFObwieszczenie o wydanym w dniu 14 sierpnia postanowieniu zawieszającym przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  16-08-2019
  przez: Andrzej Szewczyk
 • opublikowano:
  16-08-2019 10:05
  przez: Marcin Kansy
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 47
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×