URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2018/2023

Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-1-2018.pdf

Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr I-2-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Prószkowa.

PDFUchwała nr I-3-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Prószków na rok kalendarzowy 2018. 

PDFUchwała nr I-4-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prószkowie.

PDFUchwała nr II-5-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

PDFUchwała nr II-6-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-7-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

PDFUchwała nr II-8-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-9-2018.pdf

Uchwała w w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Bezpieczeństwa
Publicznego.

PDFUchwała nr II-10-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-11-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska,
Rzemiosła i Handlu.

PDFUchwała nr II-12-2018.pdf

Uchwała w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-13-2018.pdf

Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Obywatelskich.

PDFUchwała nr II-14-2018.pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2019.

PDFUchwała nr II-15-2018.pdf

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/136/2004 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 23 marca 2004r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-16-2018.pdf

Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków.

PDFUchwała nr II-17-2018.pdf

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

PDFUchwała nr II-18-2018.pdf
 


 


 

 


 

 

 


 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-11-2018
  przez: Adam Wrześniewski
 • opublikowano:
  28-11-2018 16:57
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  12-12-2018 08:19
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 158
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×