URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja w sprawie zmiany przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (określane jako „RODO”)

 1. Administratorem przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Prószkowie danych osobowych jest Gmina Prószków reprezentowana przez Burmistrza Prószkowa .

          Dane kontaktowe:

          Urząd Miejski w Prószkowie ul. Opolska 17 46-060 Prószków,

          Tel. 77 40 13 700

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej oraz w celu wykonania umowy, której są Państwo stroną. Podanie danych osobowych wymaganych przez Administratora jest obligatoryjne, a konsekwencje ich niepodania uzależnione są od rodzaju sprawy załatwianej w Urzędzie Miejskim w Prószkowie i mają charakter indywidualny. Szczegółowe informacje w tej kwestii udzielane są przez pracowników merytorycznych.
 2. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający bezpośrednio z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych).
 3. Mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do przenoszenia tych danych. Mają Państwo również prawo w dowolnym momencie do cofnięcia wyrażonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Państwa dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
 5. W przypadku naruszenia przez Administratora przepisów o ochronie danych osobowych wszelkie skargi mogą Państwo kierować do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

 

 1. DOCXKlauzula informacyjna - Prawo o aktach stanu cywilnego i zmiana imion i nazwisk.(2055003_2342840).docx
 2. DOCXKlauzula informacyjna - dowody osobiste.(2055001_2342838).docx
 3. DOCXKlauzula informacyjna - ewidencja ludności.(2055007_2342844).docx

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2018 15:42
  przez: Adam Wrześniewski
 • zmodyfikowano:
  13-07-2018 08:22
  przez: Adam Wrześniewski
 • podmiot udostępniający:
  URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
  odwiedzin: 719
Dane jednostki:

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE
46-060 PRÓSZKÓW
ul. OPOLSKA 17
NIP: 754-10-23-370 REGON: 000551645

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4013700, 77 4648066
fax: 77 4648461, 77 4013711
e-mail: ug@proszkow.pl
strona www: www.proszkow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×