Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych w dzierżawę, na zasadzie kontynuacji umowy.

Treść: PDFZarządzenie Nr 0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. wykaz stodoła.pdf