Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy

Burmistrz Prószkowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie oraz na stronach internetowych urzędu zostały podane do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości gruntowych przeznaczonych w dzierżawę, na zasadzie kontynuacji umowy.

Treść zarządzenia: PDFZarządzenie Nr 0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. wykaz dzierżawa.pdf