Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Wybory do samorządu terytorialnego 2018

  1. OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  2. Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

    Uchwała nr XXXVII-338-2018.pdf

  3. Uchwała w sprawie podziału Gminy Prószków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

    Uchwała nr XXXVII-339-2018.pdf