Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Numery telefonów oraz adresy e-mail

Urząd Miejski w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
NIP: 754-10-23-370, Regon: 000551645
 
Gmina Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków
NIP: 991-02-84-648, Regon: 531413248
 
Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
poniedziałki 7.00 - 15.00
wtorki 7.00 - 15.00
środy 7.00 - 17.00
czwartki 7.00 - 15.00
piątki 7.00 - 13.00
 
www.proszkow.pl, www.bip.proszkow.pl
email;
 
Telefon centrala: 77 4013 7 00, 77 4648 066,  77 4648 088
Fax: 77 4648 461, 77 4013 711
 
 
Telefony na poszczególne stanowiska:
 

Funkcja

Użytkownik

Nr telefonu

Nr wew.

Pokój

Email

Burmistrz Prószkowa

Róża Malik

77 4013 721

721

16

malik.r@proszkow.pl

Z-ca Burmistrza

Anna Wójcik

77 4013 734

734

18

wojcik.a@proszkow.pl

Skarbnik

Dorota Staniów

77 4013 743

743

1

skarbnik@proszkow.pl

Sekretarz

Anna Wójcik

77 4013 734

734

18

wojcik.a@proszkow.pl

Sekretariat

Cecylia Kurpierz

77 4013700

700

17

ug@proszkow.pl

Z-ca Skarbnika

Ewa Miążek

77 4013 714

714

1

ksiegowowsc@proszkow.pl

Księgowość budżetowa

Małgorzata Piasecka

77 4013 724

724

2

 

Księgowość i płace

Martin Badziura

77 4013 724

724

2

place@proszkow.pl

Księgowość budżetowa

Natalia Piasecka

77 4013 719

719

3

n.witek@op.pl

Księgowość budżetowa

Aldona Wójcicka

77 4013719

719

3

 

Kasa

Gabriela Hudala

77 4013 740

740

8

 

Księgowość podatkowa

Emanuela Cebula

77 4013 717

717

5

podatki@proszkow.pl

Księgowość osób prawnych

Gabriela Grund

774013 746

746

5

jgu@proszkow.pl

Kierownik USC

Irena Herbst

77 4013 713

713

7

usc@proszkow.pl

Z-ca Kierownika USC

Anna Wójcicka

77 4013745

745

7

dowody@proszkow.pl

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Małgorzata Chrynus

77 4013 716

716

11

opsproszkow@poczta.fm

MOPS Główny Księgowy

Monika Kus

77 4013 712

712

 

ksmops@proszkow.pl

MOPS Księgowa

Jolanta Klimek

77 4013 712

712

 

ksmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia rodzinne

Małgorzata Drygała

77 4013 732

732

12

srmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia rodzinne

Izabela Kowalczyk

77 4013 732

732

12

srmops@proszkow.pl

MOPS –Świadczenia Rodzinne

Anna Nawalska

77 4013 732

732

12

srmops@proszkow.pl

MOPS

Joanna Żyznowska

77 4013 715

715

10

srmops@proszkow.pl

MOPS

Ewa Banasik

77 4013715

715

10

mops@proszkow.pl

MOPS

Krystian Janikula

77 4013 747

747

9

mops@proszkow.pl

Kierownik Referatu Inwestycji

Joanna Łubińska-Wójcik

77 4013 730

730

26

srodowisko@proszkow.pl

Planowanie przestrzenne

Kamila Woźniak-Wolny

77 4013 739

739

28

planowanie@proszkow.pl

Drogi, zaopatrzenie w energię

Zbigniew Kurp

77 4013 726

726

26

drogi@proszkow.pl

Rolnictwo, leśnictwo, melioracja

Waldemar Jaworski

77 4013 735

735

26

melioracja@proszkow.pl

Ochrona Środowiska

Alina Kuchczyńska

77 4013737

737

26

ochronasrodowiska@proszkow.pl

Kierownik Referatu Gospodarki

Katarzyna Szylar

77 4013 727

727

13

przetargi@proszkow.pl

Gospodarka gruntami i lokalami

Anna Zawisza

77 4013 728

728

13

grunty@proszkow.pl

Gospodarka odpadami

Natalia Broj

Sylwia Chudalla

77 4013 723

723

15

odpady@proszkow.pl

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Edyta Gogol - Fuhl

77 4013 744

744

23

organizacja@proszkow.pl

Obsługa Rady Miejskiej i wnioski pomocowe

Adam Wrześniewski

77 4013 720

720

25

rada@proszkow.pl

Promocja i kultura

Aneta Lissy – Kluczny

Rafał Kiełbasa

 

77 4013 718

718

16

promocja@proszkow.pl

Kadry, BHP

Krzysztof Drygała

77 4013736

736

22

kadry@proszkow.pl

OC, archiwum, koncesja

Jan Kowalczyk

77 4013738

736

22

oc@proszkow.pl

Windykacja

Sylwia Białończyk

77 4013 749

749

23

 

Radcy prawni  

  Kamil Puszczewicz

    Marcin Popielski

77 4013722

722

28A

 

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej

 

77 4149267

ul. Opolska 10

46- 060 Prószków

oswiata@proszkow.pl

Biura Obsługi Oświaty Samorządowej