Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Informacja o zamiarze zawarcia umowy zgodnie z art. 67 ust. 11 ustawy Prawo zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Na zadanie: „Przebudowa ul. Wolności wraz z odwodnieniem i oświetleniem”

Numer ogłoszenia w BZP: 500051300-N-2018 z dnia 09-03-2018 r.

Dokumentacja: 

  1. DOCXOgłoszenie nr 500051300 o zamiarze zawarcia umowy.docx
  2. DOCXInformacja o zamiarze zawarcia umowy.docx