Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Dane podstawowe Urzędu Miejskiego w Prószkowie

Dostęp na wersji archiwalnej Biuletynu Informacji Publicznej do dnia 15 lipca 2010:

http://archiwum.bip.proszkow.pl/

 

 

RODZAJ:

Gmina miejsko - wiejska

 POWIAT:

Opolski

 MIASTO:

Prószków

 WOJEWÓDZTWO:

opolskie

 ADRES:

Ul. Opolska 17

 KOD:

46-060

 MIEJSCOWOŚĆ:

Prószków

 KONTAKT:

Tel.: (+48 77) 40 13 700

Fax.: (+48 77) 40 13 711

Regon: 000551645 

NIP: 754-10-23-370

e-mail:  ug@proszkow.pl

 WWW

www.proszkow.pl

 LICZBA LUDNOŚCI:

8 785

 LICZBA RADNYCH:

14

 Burmistrz:

Róża Malik

 NUMERY KONT
 BANKOWYCH:

konto podstawowe Urzędu:

36 8883 1031 2004 0000 1023 0002 

konto do wnoszenia opłat za udostępnienie danych osobowych:

40 8883 1031 2002 2000 1023 0020

konto do wnoszenia opłaty skarbowej:

36 8883 1031 2004 0000 1023 0002

 

 

Informacja dotycząca możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.u. nr 209, poz. 124) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Urzędzie.

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Prószkowie: faxem nr 774648461 lub  774013711 lub telefonicznie pod nr 774648066, 774648088 lub 774013700 oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: ug@proszkow.pl

Skargi i wnioski Skargi i wnioski przyjmowane są przez Burmistrza, Zastępcę Burmistrza lub Sekretarza w poniedziałki od godz. 14.00 do 15.15.