Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

"Burmistrz  Prószkowa informuje, że odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, tj. działki nr 589/159 z m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, KW nr OP1O/00076873/8, będącej własnością Gminy Prószków, ustalony na dzień 11 sierpnia 2017 r. godz. 1000, z uwagi na rozbieżności pomiędzy powierzchnią ewidencyjną działki a powierzchnią geodezyjną działki, co uniemożliwia sprzedaż wyżej oznaczonej nieruchomości"

PDFZarządzenie Nr 0050.502.2017 odwołanie przetargu - 08.08.2017r.pdf