Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zapytanie ofertowe w sprawie sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prószków.

Treść zapytania: PDFZapytanie ofertowe - Studium Uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania prezstrzennego gminy Prószków.pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:  PDFWybór najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prószków.pdf