Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach

Treść ogłoszenia: PDFZarządzenie Burmistrza Prószkowa nr RO.0050.420.2017 z dnia 17 marca 2017 r..pdf

 

Sprostowanie ogłoszenia: W wyniku omyłki pisarskiej na 1 stronie ogłoszenia o konkursie, w tytule ogłoszenia wskazano błędnie, że dotyczy ono konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola publicznego w Zimnicach Wielkich. Natomiast ogłoszenie w całości dotyczy konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola Publicznego w Górkach.