Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne

Treść zestawienia.