Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 marca 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: "Budowa rolniczej elektrociepłowni biogazowej"
  Data utworzenia: 21-03-2018 14:50
 2. Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie: „Bieżące remonty dróg gruntowych i dostawę kruszywa drogowego w 2018 roku”
  Data utworzenia: 20-03-2018 11:45
 3. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.
  Data modyfikacji: 20-03-2018 08:34
 4. Wykaz dziennych opiekunów
  Data modyfikacji: 20-03-2018 08:33
 5. Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Prószków prowadzonego przez Burmistrza Prószkowa – stan na dzień 13.03.2018 r.
  Data modyfikacji: 20-03-2018 08:05
 6. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 - marzec 2018 r.
  Data utworzenia: 19-03-2018 09:21
 7. Informacje finansowe - rok 2018
  Data utworzenia: 19-03-2018 09:16
 8. Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Miejskiej w dniu 23 marca 2018 r.
  Data utworzenia: 15-03-2018 16:47
 9. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 15 marca 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwziącia w Górkach i Chrząszczycach
  Data modyfikacji: 15-03-2018 16:39
 10. Ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Data utworzenia: 09-03-2018 13:26