Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Zarządzenie Nr RO.0050.542.2017 Burmistrza Prószkowa z dnia 07 listopada 2017 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży /sprawa RG.6840.1.2017.ZA/
  Data utworzenia: 16-11-2017 09:04
 2. OBWIESZCZENIE o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Data modyfikacji: 09-11-2017 14:22
 3. OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Prószków
  Data utworzenia: 08-11-2017 17:24
 4. Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych za okres od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r.
  Data utworzenia: 06-11-2017 09:17
 5. Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy Prószków - III kwartał 2017 r.
  Data utworzenia: 06-11-2017 09:15
 6. Zapytanie ofertowe dot. naprawy przepustu pod ul. Zieloną w Prószkowie
  Data modyfikacji: 06-11-2017 09:06
 7. Oferta realizacji zadania publicznego pn. "Futsal z Gwiazdą"
  Data modyfikacji: 03-11-2017 13:22
 8. Zapytanie ofertowe dot. czyszczenia rowu - konserwacja rowu R-A w Nowej Kuźni na długości 320 m
  Data modyfikacji: 25-10-2017 17:05
 9. Zapytanie ofertowe dot. czyszcenia rowu R-E4 w m. Przysiecz na dł. 590 m
  Data modyfikacji: 25-10-2017 17:01
 10. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu w dniu 20 października 2017 r. decyzji nr RI.6733.1.1.2017.KJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia
  Data utworzenia: 20-10-2017 20:26