Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. PROTOKÓŁ Z NABORU NA CZŁONKÓW DO KOMITETU REWITALIZACJI
  Data modyfikacji: 01-06-2018 12:41
 2. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószkowa o rozpoczęciu otwartego naboru uzupełniającego na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Data modyfikacji: 01-06-2018 12:27
 3. Wykaz osób fizycznych, którym udzielono stypendium sportowe w 2018r.
  Data modyfikacji: 30-05-2018 08:36
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
  Data utworzenia: 29-05-2018 13:59
 5. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
  Data utworzenia: 29-05-2018 13:53
 6. Informacja z dnia 18.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Data modyfikacji: 29-05-2018 13:07
 7. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania: Modernizacja hali przemysłowej w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 15
  Data utworzenia: 28-05-2018 09:01
 8. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.1.2018.GP dla zadania: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 15kV Jaśkowice Wieś – Ochodze Wojsko
  Data modyfikacji: 24-05-2018 15:38
 9. Informacja z dnia 09.05.2018 r. o naborze na asystenta rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze
  Data modyfikacji: 21-05-2018 13:13
 10. Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Miejskiej w dniu 23 maja 2018 r.
  Data utworzenia: 15-05-2018 16:14