Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2013
  Data utworzenia: 17-04-2014 14:02
 2. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Data utworzenia: 16-04-2014 22:05
 3. Projekty uchwał na sesję w dniu 17 kwietnia 2014 r.
  Data modyfikacji: 16-04-2014 22:05
 4. Ogłoszenie z dnia 11.04.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Data utworzenia: 11-04-2014 13:02
 5. Przetarg nieograniczony na zadanie: Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów
  Data utworzenia: 11-04-2014 12:22
 6. Ogłoszenia dot. przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429"
  Data modyfikacji: 10-04-2014 13:17
 7. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zimnice Wielkie, gmina Prószków
  Data utworzenia: 10-04-2014 12:16
 8. Ogłoszenie w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy - miejscowości Ligota Prószkowska i Prószków
  Data utworzenia: 09-04-2014 16:19
 9. Ogłoszenie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oraz sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży - obręb Chrząszczyce
  Data utworzenia: 09-04-2014 16:13
 10. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Data modyfikacji: 09-04-2014 12:05