Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Ogłoszenie o uzyskaniu dofinansowania przez Gminę Prószków na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Prószków - rok 2014
  Data utworzenia: 01-09-2014 15:01
 2. Wybory do samorządu terytorialnego 2014
  Data modyfikacji: 01-09-2014 12:50
 3. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa drogi ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej"
  Data utworzenia: 28-08-2014 14:46
 4. Ogłoszenie z dnia 22.08.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Data modyfikacji: 28-08-2014 13:40
 5. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Data modyfikacji: 26-08-2014 15:01
 6. Rejestr aktów prawa miejscowego 2014
  Data modyfikacji: 26-08-2014 11:13
 7. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Data modyfikacji: 25-08-2014 14:23
 8. Informacje dotyczące wyprawki szkolnej na rok 2014/2015
  Data modyfikacji: 25-08-2014 09:08
 9. Projekty uchwał na sesję w dniu 25 sierpnia 2014 r.
  Data modyfikacji: 22-08-2014 12:58
 10. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki
  Data modyfikacji: 21-08-2014 14:19