Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Obwieszczenia Burmistrza Prószkowa o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania: Produkcja nawozu mineralno-organicznego z osadów ściekowych na działce nr 631/1 k.m. 6
  Data modyfikacji: 26-11-2015 12:57
 2. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Data modyfikacji: 20-11-2015 11:24
 3. Zarządzenie Nr RO.0050.197.2015 Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do najmu na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
  Data modyfikacji: 19-11-2015 09:50
 4. Zawiadomienie o XII sesji Rady Miejskiej w Prószkowie w dniu 26 listopada 2015 r.
  Data utworzenia: 18-11-2015 17:00
 5. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 listopada 2015 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Górki i Chrząszczyce
  Data modyfikacji: 17-11-2015 14:52
 6. Budżet gminy Prószków na rok 2016
  Data utworzenia: 17-11-2015 09:22
 7. Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2014/2018
  Data modyfikacji: 16-11-2015 10:09
 8. Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu Programu Współpracy gminy Prószków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
  Data modyfikacji: 10-11-2015 15:18
 9. Zestawienie szkół, które otrzymały wsparcie finansowe na realziację zadania publicznego w ramach Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne
  Data utworzenia: 05-11-2015 07:30
 10. Obwieszczenia Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
  Data modyfikacji: 04-11-2015 10:02