Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej
  Data modyfikacji: 20-06-2018 16:16
 2. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 20 czerwca 2018 r. o wydaniu decyzji nr RI.6733.1.1.2018.GP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie linii kablowej 15 kV Jaśkowice Wieś - Ochodze Wojsko
  Data utworzenia: 20-06-2018 15:24
 3. Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Prószków w roku 2018".
  Data utworzenia: 19-06-2018 14:23
 4. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie informuje, że od 01.10.2018r. zgodnie ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
  Data modyfikacji: 18-06-2018 11:38
 5. DOBRY START- DLA UCZNIA 300 ZŁOTYCH – tyle wynosi świadczenie ,,Dobry start” dla każdego uczącego się dziecka
  Data modyfikacji: 18-06-2018 11:32
 6. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa w sprawie ustalenie warunków zabudowy dla budynku chlewni dla loch w cyklu otwartym wraz z 4 silosami na pasze oraz zbiornika na płynne odchody zwierzęce na działce o nr ewidencyjnym 555/7 ark. m. 1 obręb Złotniki
  Data utworzenia: 15-06-2018 14:40
 7. Ogłoszenie Burmistrza Prószkowa - przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie w sprawie określenia zasad wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
  Data modyfikacji: 13-06-2018 15:06
 8. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Prószków na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne
  Data modyfikacji: 12-06-2018 13:15
 9. Ogłoszenie III naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Data utworzenia: 08-06-2018 13:13
 10. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Prószków
  Data modyfikacji: 06-06-2018 16:11