Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
  Data modyfikacji: 24-07-2014 15:40
 2. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Data modyfikacji: 24-07-2014 15:18
 3. Protokoły Rady Miejskiej w Prószkowie - kadencja 2010/2014
  Data modyfikacji: 24-07-2014 15:14
 4. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Data modyfikacji: 24-07-2014 12:58
 5. Zapytanie ofertowe dot. wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków
  Data utworzenia: 24-07-2014 12:57
 6. Zapytania ofertowe
  Data utworzenia: 24-07-2014 12:54
 7. Przetarg nieograniczony na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Data modyfikacji: 24-07-2014 09:34
 8. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Data modyfikacji: 23-07-2014 17:28
 9. Przetarg nieograniczony na zadanie: "Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie - etap I".
  Data utworzenia: 23-07-2014 17:28
 10. Ogłoszenie z dnia 17.07.2014 r. o zamiarze zawarcia umowy na zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków
  Data modyfikacji: 22-07-2014 15:10