Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Rejestr zmian treści

 1. Zawiadomienie o XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 kwietnia 2018 r.
  Data utworzenia: 19-04-2018 14:37
 2. Komunikat RSO: KOMUNIKAT 3/PD/2018 z dnia 18.04.2018 r.
  Data modyfikacji: 19-04-2018 12:25
 3. Komunikat RSO: KOMUNIKAT 2/PD/2018 z dnia 18.04.2018 r.
  Data modyfikacji: 19-04-2018 12:22
 4. Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa z dnia 17 kwietnia 2018 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia w m. Górki - sprawa nr RI.6220.1.2017.OŚ
  Data utworzenia: 17-04-2018 16:09
 5. Ogłoszenie Burmistrza Miasta Prószków o rozpoczęciu otwartego naboru na Członków Komitetu Rewitalizacji
  Data modyfikacji: 13-04-2018 13:03
 6. Ogłoszenie II naboru wniosków o dofinansowanie zadań publicznych realizowanych w roku 2018 związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi oraz robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujacych się na obszarze gminy
  Data utworzenia: 13-04-2018 12:33
 7. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PRÓSZKOWA O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRÓSZKÓW
  Data modyfikacji: 13-04-2018 11:52
 8. Zarządzenie Nr RO.0050.630.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej do dzierżawy /sprawa RG.6845.4.2018.ZA/
  Data modyfikacji: 13-04-2018 08:08
 9. Zarządzenie Nr RO.0050.629.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Data modyfikacji: 13-04-2018 08:07
 10. Zarządzenie Nr RO.0050.628.2018.KRO Burmistrza Prószkowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do dzierżawy
  Data modyfikacji: 13-04-2018 08:07